• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja jedan je od ključnih čimbenika unaprjeđenja kvalitete visoko-obrazovnih institucija što je prepoznato u cijelom svijetu, ali i u Hrvatskoj stoga niz strateških dokumenata koje donosi Europska komisija, nacionalna ministarstva i sveučilišta imaju za cilj jačanje međunarodne suradnje, odnosno internacionalizacije svojeg djelovanja i programa.

Ured za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju provodi aktivnosti usmjerene na ostvarenje nekih od ciljeva vezanih za međunarodnu suradnju kao što su uspostavljanje međunarodne suradnje intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta i poticanje razmjene znanja kroz povećanje međunarodne odlazne i dolazne mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek sukladno Erasmus+ programu Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Više informacija o međunarodnoj suradnji kao Erasmus+ mobilnosti može se pronaći putem poveznica u nastavku:

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal