• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Tajništvo fakulteta

Tajnica

Ruža Malenica, dipl. iur.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ured za pravne i opće poslove

Ana Filaković, dipl. iur.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-613


Voditelj Ureda za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik

Marko Šimić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-600


Voditelj Ureda za financijsko - računovodstvene poslove 

Marina Korpar, oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-512-830


Voditelj Ureda za računovodstveno - knjigovodstvene poslove:

Ivana Sučić, oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-604


Voditelj Ureda za nabavu:

Bojan Popović, oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-643


Voditelj Ureda za preddiplomske, diplomske i integrirane studije:

Andreja Miljanović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-621


Knjižnica

Iva Sesar, prof. pedagogije i dipl. knjižničar
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Voditelj Ureda za računalnu mrežu i komunikacijske sustave:

Andrija Ljubičić, oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-512-815


Voditelj Ureda za tehničke poslove i poslove održavanja:

Dražen Barišić, bacc. ing. agr.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385-31-399-610

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal