• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Istraživačke skupine

Voditelj istraživačke skupine 

prof. dr. sc. Dario Faj 


Opis istraživanja

Medicinsko ozračenje ima sve veći udjel u ukupnom ozračenju stanovništva i njegov udio u ukupnom ozračenju stalno raste. Stoga je vrlo važno optimizirati kvalitetu dijagnostičke informacije i ozračenje pacijenta pri različitim radiološkim postupcima.

Istraživačka grupa na čelu s prof. dr. sc. Dariom Fajem bavi se optimizacijom kvalitete dijagnostičke informacije i ozračenja pacijenta te utvrđivanjem ozračenja pacijenata pri radiološkim postupcima, uključujući i postupke dentalne radiologije, radioterapije i nuklearne medicine. Uz to, istraživačka skupina bavi se i dozimetrijom neutronske kontaminacije fotonskih snopova koji se koriste u radioterapiji linearnim akceleratorima. Članovi istraživačke grupe imaju veliko iskustvo u eksperimentalnim mjerenjima kako fotonskog, tako i neutronskog doprinosa ozračenja pacijenata, a značajan doprinos razvoju ove istraživačke grupe dan je i Monte Carlo simulacijama različitih radioloških i radioterapijskih uređaja i postupaka. Članovi istraživačke skupine sudjeluju u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih zajednica i uključeni su u niz znanstvenoistraživačkih projekata iz područja medicinske fizike.


Projekti:

 • Upgrading the Quality Assurance/Quality Control Programme in Radiotherapy in Croatia (CRO 6008)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2008. – 2011.
 • Implementing QA/QC in advanced radiotherapy techniques (CRO 6010)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2012. – 2013.
 • Developing a Quality Assurance and Quality Control Programme for the Clinical Use of Advanced Radiotherapy Techniques (CRO 6018)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2014. – 2015.
 • Image quality and dose optimization in computer tomography (CRO 6015)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2016. – 2017.
 • Establishing Centres of Competence for Quality Assurance/Quality Control in Diagnostic and Interventional Radiology at Two Distant Regional University Hospitals (CRO 6018)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2018. – 2020.
 • Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog ekvivalenta oko medicinskih linearnih akceleratora neutrona (HR3.2.01.),
  • Voditelj: Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić, Mentor: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: ESF i MZOS
  • Trajanje projekta 2016. – 2018.
 • Characterisation of RadioPhotoLuminescent dosimeters for measurements in Heavy Charged Particle fields (IP-2020-02-3593)
  • Suradnik: Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić
  • Izvor financiranja: HRZZ
  • Trajanje projekta 2020. – 
 • Strengthening implementation of justified and optimized use of ionizing radiation in medicine (RER202005)
  • Voditelj: Prof.dr.sc. Dario Faj
  • Izvor financiranja: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)
  • Trajanje projekta 2021. – 


Istraživačka skupina:


Izdvojene publikacije:

 • Ivković, Ana; Faj, Dario; Kasabašić, Mladen; Poje Sovilj, Marina; Krpan, Ivana; Grabar Branilović, Marina; Brkić, Hrvoje  The influence of shielding reinforcement in a vault with limited dimensions on the neutron dose equivalent in vicinity of medical electron linear accelerator.  // Radiology and oncology, 54 (2020), 2;  247-252 doi:10.2478/raon-2020-0024 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Gershan, Vesna; Homayounieh, Fatemeh; Singh, Ramandeep; Avramova-Cholakova, Simona; Faj, Dario; Georgiev, Emil; Girjoaba, Olga; Griciene, Birute; Gruppetta, Edward; Hadnadjev Šimonji, Darka et al.  CT Protocols and Radiation Doses for Hematuria and Urinary Stones: Comparing Practices in 20 Countries.  // European journal of radiology, 126 (2020), 108923, 11 doi:10.1016/j.ejrad.2020.108923 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • Čandrlić, Marija; Perić Kačarević, Željka; Ivanišević, Zrinka; Tomas, Matej; Včev, Aleksandar; Faj, Dario; Matijević, Marko  Histological and Radiological Features of a Four-Phase Injectable Synthetic Bone Graft in Guided Bone Regeneration: A Case Report.  // International journal of environmental research and public health, 18 (2020), 1; 206, 9 doi:10.3390/ijerph18010206 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Karimi, Amir Hossein; Brkić, Hrvoje; Shahbazi-Gahrouei, Daryoush; Haghighi, Biparva Somayeh; Jabbari, Iraj Essential considerations for accurate evaluation of photoneutron contamination in Radiotherap.  // Applied radiation and isotopes, 145 (2019), Pages 1-258 (March 2019);  24-31 doi:10.1016/j.apradiso.2018.12.007 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • (EURADOS) Ferrari, P; Becker, F; Jovanovic, Z; Khan, S; Bakhanova, E; Principi, S; Kristic, D; Pierotti, L; Mariotti, F; Faj, D et al. 
  Simulation of H p (10) and effective dose received by the medical staff in interventional radiology procedures.  // Journal of Radiological Protection, 39 (2019), 3;  809-824 doi:10.1088/1361-6498/ab2c42 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Brkić, Hrvoje; Kasabašić, Mladen; Ivković, Ana; Agić, Dejan; Krpan, Ivana; Faj, Dario 
  Influence of head cover on the neutron dose equivalent in Monte Carlo simulations of high energy Medical linear accelerator.  // Nuclear Technology & Radiation Protection, 33 (2018), 2;  217-222 doi:10.2298/NTRP1802217B (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Kralik, Ivana; Faj, Dario; Lauc, Tomislav; Škarica, Matko; Popić, Jelena; Brkić, Hrvoje 
  Dose area product in estimation of effective dose of the patients undergoing dental cone beam computed tomography examinations.  // Journal of radiological protection, 34 (2018), 4;  1412-1427 doi:10.1088/1361-6498/aae4e8 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Kralik, Ivana; Štefanić, Mario; Brkić, Hrvoje; Šarić, Gordan; Težak, Stanko; Grbac Ivanković, Svjetlana; Girotto, Neva; Štimac, Damir; Rubin, Otmar; Salha, Tamer et al. Estimated collective effective dose to the population from nuclear medicine diagnostic procedures in Croatia: a comparison of 2010 and 2015.  // PLoS One, 12 (2017), 6; e0180057, 13 doi:10.1371/journal.pone.0180057 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 
 • Brkić, Hrvoje; Ivković, Ana; Kasabašić, Mladen; Poje Sovilj, Marina; Jurković, Slaven; Štimac, Damir; Rubin, Otmar; Faj, Dario The influence of field size and off-axis distance on photoneutron spectra of the 18 MV Siemens Oncor linear accelerator beam.  // Radiation measurements, 93 (2016),  28-34 doi:10.1016/j.radmeas.2016.07.002 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) 

Doktorski radovi:

 1. Galić, Stipe. Radioterapija fluencama visoke rezolucije parom snopova s međusobno okomitim kutom višelamelarnog kolimatora, 2020., doktorska disertacija, PMF, Fizički odsjek, Zagreb 
 2. Ivković, Ana. MODELIRANJE I MJERENJE NEUTRONSKOG DOZNOG EKVIVALENTA OKO MEDICINSKIH LINEARNIH AKCELERATORA ELEKTRONA, 2019., doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
 3. Kralik, Ivana. Učinak optimizacijskih postupaka na ozračenje pacijenta računalnom tomografijom stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini, 2018., doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 4. Kasabašić, Mladen. Dozimetrijske nesigurnosti tijekom radioterapije zdjelice megavoltnim fotonskim snopovima linearnog akceleratora, 2014., doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Osijek

Voditelj istraživačke skupine 

prof. dr. sc. Stjepan Špalj


Opis istraživanja

Narušena estetika orofacijalnog prodručja ima utjecaj na emocije, društvene kontakte, samopoštovanje i svakodnevno funkcioniranje. Osim odraslih narušena estetika zabrinjava i adolescente. U periodu adolescencije intenzivan je tjelesni i psihološki razvoj djeteta, a djetetovo stanje utječe i na obiteljske odnose. Čimbenike uspjeha terapije potrebno je valorizirati s biološkog, biomehaničkog, psihološkog i javnozdravstvenog aspekta. Cilj je istraživačke skupine ispitati odrednica zahtjeva za terapijom, kooperabilnosti djece tijekom terapije te odustajanja od terapije, u prvom redu ortodontske. Analiziraju se kraniodentofacijalni biometrijski prediktori (dentalni, skeletni, mekotkivni) te psihosocialni čimbenici. U fokusu je uloga obitelji i roditelja/staratelja. Koriste se psihometrijska, antropometrijska, fotogrametrijska, rendgenkefalometrijska te gnatometrijska mjerenja. Za ispitivanje percepcije roditelja o narušenosti kvalitete života djeteta (oralni simptomi, oralne funkcije, estetika, psihološki i socijalni aspekti) te utjecaja stanje djetetovog stanja denticije i okluzije na obiteljske odnose prevode se, adaptiraju i validiraju instrumenti koji do sada još nisu korišteni u Hrvatskoj i čije su metrijske sposobnosti u našem društveno-kulturnom okruženju nepoznate (Parenter/Caregiver Perception Questionnaire). Procjena roditelja uspoređuje se sa stavom djece procjenjenim instrumentom Child Perception Questionnaire. Uz to se prevode i validiraju i instrumenti Family Impact Scale i Early Childhood Oral Health Impact Scale za mjerenje roditeljskih emocija, obiteljskih aktivnosti, obiteljskih konflikata te financijskih poteškoća koji bi mogli biti povezani uz narušeno dentalno stanje, malokluziju, dentalnu terapiju i koopearbilnost tijekom terapije. Uz to djeca i roditelji neovisno procjenjuju stupanj zadovoljstva orofacijalnim izgledom, potrebu za terapijom te iskazuju žele li terapiju. Prediktori traženja, zahtjevanja i kooperabilnosti istražuju se hijerarhijskom regresijskom analizom te medijacijskim i moderacijskim modelima. Definiranje odrednica kooperabilnosti pacijenta tijekom terapije te uspjeha terapije može pružiti smjernice za usmjeravanje limitiranih sredstava sustava javnog zdravstva u izbor pacijenata koji će od nje imati najveći benefit.


Projekti:

• Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata (IP9)

 • voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • izvor financiranja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
 • trajanje 2019-2021


• Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja (uniri-biomed-18-22)

 • voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • izvor financiranja Sveučilište u Rijeci
 • trajanje 2019.-2021.


• Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata (13.06.2.1.53)

 • voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • izvor financiranja Sveučilište u Rijeci
 • trajanje 2013.-2017.


Istraživačka skupina:


Izdvojene publikacije:

 1. Stefanovic NL, Uhac M, Brumini M, Zigante M, Perkovic V, Spalj S. Predictors of patient compliance during Class II division 1 malocclusion functional orthodontic treatment. Angle Orthod. 2020. (in press) (Q1; CC, IF 1.55) 
 2. Brumini M, Slaj M, Katic V, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Parental influence is the most important predictor of child's orthodontic treatment demand in a preadolescent age. Odontology. 2020;108:109-116. (Q2; SCIE; IF 1.458)
 3. Acev DP, Brumini M, Šlaj M, Katić V, Špalj S. Child Perceptions Questionnaire in Croatia: two domains for measuring oral health. Acta Stomatol Croat. 2019;53:47-54. (Q3; Scopus)
 4. Saltovic E, Lajnert V, Saltovic S, Kovacevic Pavicic D, Pavlic A, Spalj S. Development and validation of a new condition-specific instrument for evaluation of smile esthetics-related quality of life. J Esthet Restor Dent. 2018;30:160-7. (Q1; CC; IF 1.531)
 5. Lajnert V, Kovacevic Pavicic D, Pavlic A, Bulian Pokrajac A, Spalj S. Smile Aesthetics Satisfaction Scale: development and validation of a new brief five-item measure of satisfaction with smile aesthetics in adults and the elderly. Int Dent J. 2018;68:162-70. (Q2; CC; IF 1.389)
 6. Kovacevic Pavicic D, Spalj S, Uhac I, Lajnert V. A cross-sectional study of the influence of tooth-colour elements on satisfaction with a smile's aesthetics. Int J Prosthod. 2017;30:156-9. (Q1; CC; IF 1.386)
 7. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. 2016;86:413-20. (Q1; CC; IF 1.366)
 8. Lukez A, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. The unique contribution of elements of smile aesthetics to psychosocial well-being. J Oral Rehabil. 2015;42:275-81. (Q1; CC; IF 1.926)
 9. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Zrinski MT, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (Q1; CC; IF 1.690)
 10. Spalj S, Lajnert V, Ivankovic L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (Q1; CC; IF 2.486)


Doktorski radovi:

 1. Brumini M. Odrednice zahtjeva za ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji. (disertacija, mentor prof. dr. sc. Stjepan Špalj) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2020. 
 2. Uhač M. Uloga obitelji u ortodontskoj terapiji mlađih adolescenata (disertacija u izradi, mentor prof. dr. sc. Stjepan Špalj) Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Voditelji istraživačke skupine 

doc. dr. sc. Robert Lovrić

doc. dr. sc. Štefica MikšićOpis istraživanja

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu i Zavod za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“ imaju plan s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj Katedre i profesije sestrinstva, koja provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Sestrinstvo je kao neodvojiva sastavnica biomedicinskih znanosti u Republici Hrvatskoj (RH) i sveprisutna je potreba za boljim razumijevanjem stručno-znanstvenog položaja sestrinstva u RH. Za razumijevanje suvremenog sestrinstva, važna je jasna poveznica između sestrinskih teorija, prakse, istraživanja i znanosti. Istraživačka skupina, u sklopu Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“, na čelu s doc. dr. sc. Robertom Lovrićem, bavi se znanstveno-stručnim istraživačkim radom u sestrinstvu te obuhvaća kvantitativna, kvalitativna i kombinirana istraživanja iz područja sestrinstva, pripremu i provedbu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata iz područja sestrinstva, pripremu i uredbu sestrinskog znanstveno-stručnog časopisa, organizaciju i provedbu domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova te aktivnosti pisanja i tiskanja sveučilišnih udžbenika, knjiga, priručnika, brošura i postupnika iz područja sestrinstva. Članovi skupine su aktivni u međunarodnoj znanstvenoj UDINE-C skupini i članovi uredništva te recenzenti znanstvenih projekata i više znanstvenih časopisa. Istraživačka je skupina 2018. godine organizirala prvu znanstvenu konferenciju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Suvremeno sestrinstvo“, na kojoj su sudjelovali predavači iz devet zemalja. Prvi znanstveno-stručni simpozij „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“ organiziran je 2019. godine uz pozvane predavače iz Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Krajem 2020. godine pokrenut je znanstveno-stručni časopis Nursing Education and Science (NES).


Projekti:

 • „Razvoj društveno korisnog učenja uz terapijske aktivnosti pomoću konja”, UP.04.2.1.02.0186
  • Voditelj unutar ustanove: doc. dr. sc. Robert Lovrić 
  • Izvor financiranja: EU i Republika Hrvatska iz sredstava državnog proračuna
  • Trajanje projekta: 19.03.2018.-18.12.2019.


 • „Unaprjeđenje kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje“
  •  Voditelj unutar ustanove: Jasenka Vujanić, mag.med.techn.
  • Izvor financiranja: ESF i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Trajanje projekta  2019.


 • „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“ UP.03.3.1.02.0001.
  • Voditelj unutar ustanove: dr.sc. Ivana Barać, prof.
  • Izvor financiranja: ESF i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Trajanje projekta  2018. – 2019.


 • “ Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“ HR14 IB SO 03
  • Voditelj unutar ustanove: dr.sc. Ivana Barać, prof.
  • Izvor financiranja: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU - EU)
  • Trajanje projekta 2017. – 2018.


 • Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa“ HR 3.1.15-0051. 
  • Voditelj unutar ustanove: Jadranka Plužarić, mag.med.techn.
  • Izvor financiranja: ESF i Ministarstvo obrazovanja
  • Trajanje projekta 2015. – 2016.


 • „Započnimo edukaciju sada kako bismo povećali opću odgovornost za skrb o starijim osobama“.  
 • Voditelj unutar ustanove: dr.sc. Barać Ivana, prof. 
 • Izvor financiranja: ESF i Ministarstvo obrazovanja
 • Trajanje projekta 2012. – 2013. Istraživačka skupina:

·       Doc.dr.sc. Robert Lovrić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343885

·       Doc.dr.sc. Štefica Mikšić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343896

·       Dr.sc. Ivana Barać, mag.psych. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/377736

·       Jadranka Plužarić, mag.med.techn. v.pred.

·       Jasenka Vujanić, mag.med.techn. pred. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/350416

·       Dr.sc. Stana Pačarić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/382881

·       Maja Čebohin, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/361990

·       Brankica Juranić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343852

·       Nikolina Farčić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/350341

·       Zvjezdana Gvozdanović, mag.med.techn. 

·       Mirjana Kralj, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343863

·       Dragica Pavlović, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/349996

·       Željka Dujmić, mag.med.techn. pred.

·       Božica Lovrić, mag.med.techn. pred. https://www.bib.irb.hr/profile/35954

·       Antun Bajan, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/383134

·       Silvana Piškorjanec, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/350012

·       Vlasta Pekić, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/350001

·       Dubravka Bodalec, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/849601

·       Sanja Kanisek, mag.med.techn. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/350352Izdvojene publikacije:

 • Lovrić R, Farčić N, Mikšić Š, Gvozdanović Debeljak A. Parental perception of changes in basic life needs of children with disabilities after six months of therapeutic horse backriding: A qualitative study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2020; 17(4):1213. https://doi.org/10.3390/ijerph17041213.

 • Jakab J, Miškić B, Mikšić Š, Juranić B, Ćosić V, Schwarz D, Včev A. Adipogenesis as a Potential Anti-Obesity Target: A Review of Pharmacological Treatment and Natural Products.  Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, Volume 14 (2021), 67-83 doi:10.2147/dmso.s281186.

 • Vujanić J. Prlić N, Lovrić R. Nurses’ Self-Assessment of Caring Behaviors in Nurse–Patient Interactions: A Cross-Sectional Study Int. J. Environ. Res. Public Health, 17 (2020), 14; 1-15 doi:10.3390/ijerph17145255

 • Lovrić R, Milutinović D, Žvanut B. Psychometric evaluation and cross-cultural adaptation of the Croatian version of Nursing student perceptions of dishonesty scale Journal of Professional Nursing, 36 (2020), 5; 432-42 doi:10.1016/j.profnurs.2020.03.011.

 • Farčić N, Barać I, Plužarić J, Ilakovac V, Pačarić S, Gvozdanović Z, Lovrić R. Personality traits of core self-evaluation as predictors on clinical decision-making in nursing profession. PLoS One. 2020; 15(5): e0233435. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233435

 • Pačarić S, Turk T, Erić I, Orkić Ž, Petek Erić A, Milostić-Srb A, Farčić N, Barać I, Nemčić A. Assessment of the quality of life in patients before and after coronary artery bypass grafting (cabg): A prospective study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17(4): 1417. https://doi.org/10.3390/ijerph17041417.

 • Čebohin M, Samardžić S; Marjanović K, Tot Vesić M, Kralik K, Bartulić A, Hnatešen D. Adenoma Characteristics and the Influence of Alcohol and Cigarette Consumption on the Development of Advanced Colorectal Adenomas.Int. J. Environ. Res. Public Health, 17 (2020), 22; 8296, 10 doi:10.3390/ijerph17228296.
 • Farčić N, Barać I, Lovrić R, Pačarić S, Gvozdanović Z, Ilakovac V. The influence ofself-concept on clinical decision-making in nurses and nursing students: A cross-sectional study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17(9): 3059. https://doi.org/10.3390/ijerph17093059

 • Gvozdanović Z, Farčić N, Placento H, Lovrić R, Dujmić Ž, Jurić A, Miškić B, Prlić N. Diet Education as a Success Factor of Glycemia Regulation in Diabetes Patients: A Prospective Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019; 16: 4003. doi:10.3390/ijerph16204003.

 • Barać I, Prlić N, Plužarić J, Farčić N, Kovačević S.The mediating role of nurses' professional commitment in the relationship between core self-evaluation and job satisfaction. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2018;31(5):649-58.


Doktorski radovi:

 • Lovrić, Robert.  Povezanost kompetencija mentora zdravstvene njege i vrjednovanja kliničke edukacije kroz studij u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva, 2016., doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Osijek. 

 • Mikšić, Štefica. Povezanost psihičkog stanja zdravih rodilja s duljinom dojenja i napredovanjem djeteta, 2016., doktorska disertacija, Medicinski fakultet Osijek

 • Barać, Ivana. Osobna, organizacijska i profesionalna obilježja kao pretkazatelji zadovoljstva poslom medicinskih sestara, 2019., doktorska disertacija, Medicinski fakultet Osijek.

 • Pačarić, Stana. Kvaliteta života žena nakon mastektomije, 2019., doktorska disertacija, Medicinski fakultet Osijek.

 • Vujanić, Jasenka. Percepcija bolesnika, medicinskih sestara i studenata studija sestrinstva o međuodnosu medicinske sestre i bolesnika tijekom sestrinske skrbi. Obranjena tema doktorske disertacije 2020, Medicinski fakultet Osijek.

 • Juranić, Brankica. Specifična uloga sestrinske integrativne skrbi u procjeni nesvrsishodnog tretmana kod bolesnika koji boluju od maligne bolesti. Obranjena tema doktorske disertacije 2018, Medicinski fakultet Osijek.

 • Mirjana Kralj. Uporaba i zlouporaba psihofarmaka u osoba starije životne dobi na području Osječko-baranjske županije Obranjena tema doktorske disertacije 2015, Medicinski fakultet Osijek.

 • Maja Čebohin. Javnozdravstveni značaj provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Osječko-baranjskoj županiji. Obranjena tema doktorske disertacije 2018, Medicinski fakultet Osijek.

 • Sanja Kanisek. Povezanost psiholoških obilježja s prirastom tjelesne mase u zdravih trudnica Obranjena tema doktorske disertacije 2019, Medicinski fakultet Osijek.


Članovi istraživačkog tima kao mentori/komentori na doktorskim disertacijama:


 • Gusar Ivana - izrada doktorske disertacije: Oblik mentorskog pristupa kao prediktor razvoja profesionalnog identiteta i kvalitete mentorske potpore tijekom kliničke edukacije u sustavu obrazovanja prvostupnika sestrinstva. Mentor: doc. dr .sc. Robert Lovrić, mag.med.techn. 

 • Farčić Nikolina - izrada doktorske disertacije: Uloga razvoja emocionalne inteligencije i regulacije pri donošenju kliničkih odluka u sestrinstvu. Komentor: dr.sc. (znanstveni suradnik) Ivana Barać, mag.psych.; v.pred.

Voditelji istraživačke skupine: 

 1. prof. prim. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med.
 2. izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, dr.med


Opis istraživanja:

Znanstveno-istraživački rad istraživačke skupine za translacijsku medicine obuhvaća istraživanja u više disciplina: temeljna farmakologija, patofiziologija, metabolizam, humana genetika, mineralni metabolizam i farmakoepidemiologija.  Translacijska medicina (TM) podrazumijeva prijenos znanstvenih postignuća u studijama bolesnika i populacija u kliničku primjenu te obrnuto, prijenos znanja iz kliničke prakse u istraživanje. Sve su veći izazovi u biomedicinskim istraživanjima, od porasti kroničnih bolesti do manjka preciznih dijagnostičkih metoda i specifičnog liječenja u uznapredovalom stupnju bolesti. Napredak u spoznajama temeljnih znanstvenih istraživanja povećava odgovornost liječnika, znanstvenika tj. onih koji provode biomedicinska istraživanja u prijenosu značajnih znanstvenih otkrića u kliničku praksu na brži i učinkovitiji način te kako bi osigurali dobitak za zdravlje nacije i nove pristupe u poboljšanju ljudskog zdravlja. Razne su prednosti translacijskih istraživanja koje donose korist za bolesnike, npr. fenotipski dobro definirane skupine bolesnika, primjena bazičnog laboratorija, istraživanja bioloških materijala, podrobnije razumijevanje molekularnih mehanizama. Neka od obilježja translacijskih istraživanja su skraćeno vrijeme od otkrića do kliničke implementacije, dvosmjerno povezivanje laboratorija i bolesničkog kreveta (engl. "bench to bedside to bench"), premoštenje između bazičnih i kliničkih istraživanja te multidisciplinarna istraživačka suradnja. Putovi razvoja u translacijskoj medicini su bazična molekularna istraživanja, pretklinička laboratorijska istraživanja, klinička ispitivanja lijekova, bolesničke baze podataka, slikovne metode, farmakološko liječenje, epidemiologija, biobanka, istraživanja ishoda bolesti. Znanstvena aktivnost istraživačke skupine za TM provodi se kroz niz znanstveno-istraživačkih projekata koji se bave proučavanjem hepatotoksičnosti lijekova, gastroprotektivnim učincima biljnih lijekova te mehanizmima renoprotektivnih učinaka antihiperglikemika, kao i mehanizmima nastanka adipogeneze sve do farmakoepidemioloških ispitivanja raka dojke. Članovi istraživačke skupine za translacijsku medicinu od 2014. godine već tradicionalno organiziraju međunarodni kongres International Monothematic Conference on Viral hepatitis C (IMC-HCV) na kojem se svake godine okupljaju znanstvenici iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Egipta te svake druge godine sudjeluju u organizaciji ISABS Conference on Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine.  U sklopu te suradnje, članovi istraživačkog tima za TM dobivaju priliku za rad i znanstveno usavršavanje u laboratorijima u zemlji i inozemstvu. Projekti:

"Procjena izražaja SOST i DKK1 proteina u gingivalnoj krevikularnoj  tekućini kod parodontalnih pacijenata na kroničnoj terapiji statinima" (FDMZ-IP7-2019)

 • Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Martina Smolić
 • Izvor financiranja: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
 • Trajanje projekta: listopad 2019. – prosinac 2020.


 “Razlike u pojavnosti hipoglikemije nakon treninga jakosti i aerobnog tipa vježbanja u bolesnika sa šećernom bolesti tipa 1” (ZUP2018-90)

 • Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić
 • Izvor financiranja: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Trajanje 2018-2020


Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing (HUHR/1601/4.1.1/0009) Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

 • Izvor financiranja: Interreg programi Europske Unije
 • Trajanje projekta:  2017 – 2020


Health Management” Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013”

 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Aleksandar Včev
 • Izvor financiranja: IPA programi Europske Unije
 • Trajanje projekta: 2007. – 2013.


Epidemiološki pokazatelji upalnih bolesti crijeva u Istočnoj Hrvatskoj te povezanost polimorfizama jednog nukleotida u NOD2 I MDR1 genima s nastankom upalnih bolesti crijeva” (IZIP 2016-114)

 • Voditelj projekta: prof.dr.sc. Aleksandar Včev
 • Izvor financiranja: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Trajanje projekta: 2016. – 2017.


Genski biljezi u individualizaciji farmakoterapije hepatitisa C“ (IZIP-2013)

 • Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Martina Smolić
 • Izvor financiranja: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Trajanje: 2014. - 2015.    


Štakorski model za probir humane hepatotoksičnosti lijeka

 • Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Martina Smolić
 • Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
 • Trajanje: 2010.-2011.   


Istraživačka skupina:


Izdvojene publikacije:

 1. Bojanic K§, Vukadin S§, Grgic K, Malenica L, Sarcevic F, Smolic R, Kralik K, Včev A, Wu GY, Smolic M. The accuracy of breast cancer risk self-assessment does not correlate with knowledge about breast cancer and knowledge and attitudes towards primary chemoprevention. Prev Med Rep. 2020 Oct 20;20:101229. doi: 10.1016/j.pmedr.2020.101229. PMID: 33145151; PMCID:PMC7593623  


 1. Kishta S, Tabll A, Omanovic Kolaric T, Smolic R, Smolic M. Risk Factors Contributing to the Occurrence and Recurrence of Hepatocellular Carcinoma in Hepatitis C Virus Patients Treated with Direct-Acting Antivirals. Biomedicines. 2020 Jun 25;8(6):175. doi: 10.3390/biomedicines8060175.


 1. Bojanic K, Vukadin S, Sarcevic F, Malenica L, Grgic K, Smolic R, Kralik K, Bilic Curcic I, Ivanac G, Wu GY, Smolic M. Impact of Breast Density Awareness on Knowledge about Breast Cancer Risk Factors and the Self-Perceived Risk of Breast Cancer. Diagnostics (Basel). 2020 Jul 20;10(7):496. doi: 10.3390/diagnostics10070496. PMID: 32698375; PMCID: PMC7399945. 


 1. Bojanic K, Kuna L, Bilic Curcic I, Wagner J, Smolic R, Kralik K, Kizivat T, Ivanac G, Vcev A, Wu GY, Smolic M. Representation of CYP3A4, CYP3A5 and UGT1A4 Polymorphisms within Croatian Breast Cancer Patients' Population. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 23;17(10):3692. doi: 10.3390/ijerph17103692. PMID: 32456253; PMCID: PMC7277422.


 1. Kuna L, Jakab J, Smolic R, Wu GY, Smolic M. HCV Extrahepatic Manifestations. J Clin Transl Hepatol. 2019 Jun 28;7(2):172-182. doi: 10.14218/JCTH.2018.00049. Epub 2019 Apr 21. PMID: 31293918; PMCID: PMC6609844.


 1. Ninčević V, Omanović Kolarić T, Roguljić H, Kizivat T, Smolić M, Bilić Ćurčić I. Renal Benefits of SGLT 2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists: Evidence Supporting a Paradigm Shift in the Medical Management of Type 2 Diabetes. Int J Mol Sci. 2019 Nov 20;20(23):5831. doi: 10.3390/ijms20235831. PMID: 31757028; PMCID: PMC6928920.


 1. Marko Boban, Marinko Zulj, Vladimir Pesa, Viktor Persic, Matias Trbusic, Aleksandar Vcev. Ratio of End-Systolic Volume to Left Atrial Area Is a Solid Benchmark of Systolic Dysfunction in Non-Ischemic Cardiomyopathies. Med Sci Monit 2018; 24: CLR9144-9150


 1. Božek T, Bilić-Ćurčić I, Berković MC, Gradišer M, Kurir TT, Majanović SK, Marušić S. The effectiveness of lixisenatide as an add on therapy to basal insulin in diabetic type 2 patients previously treated with different insulin regimes: a multi-center observational study. Diabetol Metab Syndr. 2018 Mar 13;10:16. doi: 10.1186/s13098-018-0321-x. PMID: 29563974; PMCID: PMC5850977


 1. Kizivat T, Smolić M, Marić I, Tolušić Levak M, Smolić R, Bilić Čurčić I, Kuna L, Mihaljević I, Včev A, Tucak-Zorić S. Antioxidant Pre-Treatment Reduces the Toxic Effects of Oxalate on Renal Epithelial Cells in a Cell Culture Model of Urolithiasis. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jan 23;14(1):109. doi: 10.3390/ijerph14010109. PMID: 28125004; PMCID: PMC5295359.


 1. Boban M, Zulj M, Persic V, Medved I, Zekanovic D, Vcev A. Prolonged utilization of proton pump inhibitors in patients with ischemic and valvular heart disease is associated with surgical treatments, weight loss and aggravates anemia. Int J Cardiol. 2016;219:277-81. 


Doktorske disertacije:


 1. Mrđenović, Stefan. “Djelovanje konjugata blisko infracrvene heptametin-karbocijaninske fluroescentne boje i cisplatine na staničnim i animalnim modelima hematoloških i solidnih tumora”. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2019., mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, komentor:  prof. dr. sc. Leland W. K. Hung


 1. Holik, Dubravka. “Životne navike i okolišni čimbenici rizika kod oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa”. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2019., mentorica: prof. dr. sc. Maja Miškulin, komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev


 1. Kramarić, Karolina. “Utjecaj buke na vitalne parametre nedonoščadi”. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek,  2019., Mentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, komentor: doc. dr. sc. Krešimir Šolić 


 1. Bojanić, Kristina. “Povezanost sklerostina i dickkopfa1 te funkcionalnih genskih polimorfizama inhibitora aromataze s individualnim razlikama u učestalosti i težini neželjenih popratnih pojava liječenja”. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2018., mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev


 1. Marić, Ivana. „Citokini i koštana pregradnja u bolesnika s recidivirajućom urolitijazom“. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2018., mentorica: izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić, komentorica: izv.prof.dr.sc. Martina Smolić


 1. Sikora, Miroslav. „Djelotvornost primjene niskoenergetskog lasera i akupunkture u liječenju sindroma pekućih usta“. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek,  2018., mentor: doc.dr.sc. Marko Matijević, komentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev


 1. Šabanović, Šefket.„Specifičnosti metaboličkog sindroma u žena menopauzalne dobi s dijagnozom hipertenzije”. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2018., mentorica: doc.dr.sc. Ljiljana Majnarić, komentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev


 1. Kizivat, Tomislav. „Utjecaj antioksidansa na prevenciju urolitijaze u staničnom modelu“. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2017., mentor: prof.dr.sc. Ivan Mihaljević, komentorica: izv.prof.dr.sc. Martina Smolić


 1. Ražov-Radas, Melanija."Izražaj glikoproteinskog antitijela MUC 2 i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta (VEGF) u sluznici Barretovog  jednjaka". Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2017., mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev


 1. Muršić, Ivanka. „Higijena, njega i liječenje bolesti kože u narodnoj medicini Slavonije i Baranje“. Doktorska disertacija. Medicinski fakultet Osijek, 2017., mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev

Voditeljica istraživačke skupine 

doc.dr.sc. Željka Perić Kačarević, mag.biol.


Opis istraživanja


Fiziološki proces cijeljenja kosti uobičajeno ne rezultira optimalnim volumenom alveolarnog grebena potrebnog za implanto-protetsku rehabilitaciju. Svrha augmentacijskih postupaka je kreirati skelet koji će potpomoći stvaranje nove kosti, čime se dobiva optimalan volumen alveolarne kosti potreban za ugradnju dentalnog implanta. Uspješnost augmentacijskih postupaka i implanto-protetske rehabilitacije ne ovisi samo o kliničkim vještinama terapeuta, već i o pravilnom odabiru i korištenju različitih biomaterijala. Upravo su znanost o biomaterijalima i dentalna implantologija jedne su od najbrže rastućih disciplina u stomatologiji. Razvoj novih biomaterijala i poboljšanje postojećih svakako je područje koje iziskuje istraživačku pozornost. Istraživačka grupa na čelu s doc.dr.sc. Željkom Perić Kačarević bavi se humanim i animalnim istraživanjima biomaterijala za mekotkivnu i koštanu regeneraciju, s naglaskom na zamjenske koštane materijale i membrane za vođenu regeneraciju kosti i mekog tkiva. Istraživačka skupina bavi se optimizacijom augmentacijskih postupaka i utvrđivanjem kvantitete i kvalitete novostvorene kosti i mekog tkiva na temelju kliničke, histološke i radiološke procjene. Članovi istraživačke grupe posjeduju iskustvo u području oralne kirurgije, parodontologije, dentalne implantologije, dentalnomedicinske radiologije te histologije s histomorfometrijom. Istraživačka skupina usko surađuje sa istraživačkim laboratorijem tvrtke Botiss GmbH, što omogućava povezivanje istraživačke skupine s aktualnim potrebama tržišta i gospodarstva. U tom smislu, istraživačka skupina aktivno sudjeluje u istraživanju postojećih biomaterijala na tržištu te razvoju novih regenerativnih biomaterijala koji će se tek plasirati na tržište. Recenti primjer takvih aktivnosti je rad istraživačke skupine na razvoju novog biomaterijala NOVAMag® membrana (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X21005387) u potpunosti na tržištu nove resorptivne membrane na bazi magnezija. Članovi tima sudjelovali su u od samih početaka razvoja ideje te laboratorijskim ispitivanjima svojstava membrane, sve do animalnih studija koje su potvrdile dobra svojstva novog biomaterijala i njegovu biokompatibilnost s tkivom. Membrana posjeduje dobru čvrstoću što sprječava njezin kolaps, ali se za razliku od neresorptivnih membrana ne mora uklanjati jer je biorazgradiva i time se izbjegava sekundarni kirurški zahvat i dodatna nelagoda za pacijenta. Nakon potpune resorpcije membrane na mjestu augmentacije ostaje u potpunosti regenerirano zdravo tkivo. Također, gotovo istovremeno radilo se i na razvoju novog sustava za fiksaciju membrana (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X21005028) koje se koriste u postupku vođene regeneracije kosti. Riječ je o potpunosti biorazgradivom sustavu na bazi legure magnezija NOVAMag® fiksacijski vijci. Zahvaljujući tom svojstvu izbjegava se sekundarni kirurški zahvat. Spomenuta dva nova biomaterijala u potpunosti su novina na tržištu i budućnost u razvoju biomaterijala za koštanu i mekotkivnu regeneraciju u dentalnoj medicini.

U sklopu izrade doktorske disertacije Matej Tomas, dr. med. dent. boravio na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod vodstvom prof. Olge Cvijanović Peloze i mentorice doc. dr. sc. Željke Perić Kačarević kako bi završio laboratorijski dio doktorske disertacije. Ovom suradnjom između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci obnovljeni su temelji za daljnju suradnju i primjeni biomaterijala u animalnim i humanim studijama.Bitno je istaknuti i međunarodnu suradnju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s privatnom tvrtkom Botiss GmbH (Berlin, Njemačka). Tvrtka Botiss bavi se razvojem, istraživanjem i proizvodnjom biomaterijala za koštanu i mekotkivnu regeneraciju u dentalnoj medicini. Ovim sporazumom omogućena je znanstvena suradnja istraživača s Fakulteta te laboratorija za istraživanje i razvoj biomaterijala tvrtke Botiss. Sporazum o suradnji omogućuje Fakultetu prilike za ostvarivanje znanstveno-istraživačkih projekata te otvara dodatne mogućnosti za znanstvena napredovanja iz područja temeljnih medicinskih znanosti i dentalne medicine. Osim navedenog, svrha suradnje je također zadovoljavanje potreba gospodarstva i, u skladu s tim, razvoj nastavnih programa i nastavnog procesa na Fakultetu. U tom smislu, djelatnici Fakulteta aktivno sudjeluju u istraživanju postojećih i razvoju novih regenerativnih biomaterijala koji će se plasirati na tržište. U sklopu suradnje izradit će se i doktorska disertacija Marije Čandrlić, dr. med. dent, https://botiss-campus.com/comparison-of-maxresorb-inject-and-cerabone-in-socket-preservation-qualitative-and-quantitative-histologic-study-in-humans/


1.    Reparacija i imunosni odgovor koštanog tkiva nakon primjene novog biomaterijala te imunosni odgovor mekog tkiva na Jason® membranu u štakora
•    Voditelj: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza
•    Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci (UNIRI) 
•    Trajanje projekta: 2019. - 2023.


2.    Histološka analiza ksenografta i aloplastičnog biomaterijala u dentalnoj medicini
•    Voditelj: Doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević
•    Izvor financiranja: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
•    Trajanje projekta: 2021. – 2022.


3.    Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti
•    Voditelj: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza
•    Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
•    Trajanje projekta: 2021. – 2025.


4.    Analiza biomaterijala za koštanu regeneraciju
•    Voditelj: Doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević
•    Izvor financiranja: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
•    Trajanje projekta: 2019. – 2020.


5.    Histološka, histomorfometrijska i radiološka evaulacija primjene bifaznog kalcij fosfata u injekcijskom obliku pri augmentaciji dna maksilarnog sinusa
•    Voditelj: Marija Čandrlić
•    Izvor financiranja: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 
•    Trajanje projekta: 2018. – 2019. 


6.    Reparacija i imunosni odgovor koštanog tkiva nakon primjene novog biomaterijala te imunosni odgovor mekog tkiva na Jason membranu
•    Voditelj: Prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza
•    Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci 
•    Trajanje projekta: 2018. – 2021.

Istraživačka skupina:Izdvojene publikacije:

 • Patrick Rider, Željka Perić Kačarević, Akiva Elad, Daniel Rothamel, Gerrit Sauer, Fabien Bornert, Peter Windisch, Dávid Hangyási, Balint Molnar, Bernhard Hesse and Frank Witte

Analysis of a Pure Magnesium Membrane Degradation Process and Its Functionality When Used in a Guided Bone Regeneration Model in Beagle Dogs // Materials, 3106 (2022), 1-12 doi:10.3390/ma15093106 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Čandrlić, Marija; Tomas, Matej; Karl, Matej; Malešić, Lucija; Včev, Aleksandar; Perić Kačarević, Željka; Matijević, Marko

Comparison of Injectable Biphasic Calcium Phosphate and a Bovine Xenograft in Socket Preservation: Qualitative and Quantitative Histologic Study in Humans // International Journal of Molecular Sciences, 23 (2022), 5; 2539, 14 doi:10.3390/ijms23052539 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Kačarević, Željka Perić; Rider, Patrick; Elad, Akiva; Tadic, Drazen; Rothamel, Daniel; Sauer, Gerrit; Bornert, Fabien; Windisch, Peter; Hangyási, Dávid Botond; Molnar, Balint et al.

Biodegradable magnesium fixation screw for barrier membranes used in guided bone regeneration // Bioactive Materials, 22 (2021), 100-116 doi:10.1016/j.bioactmat.2021.10.036 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Rider, Patrick; Kačarević, Željka Perić; Elad, Akiva; Tadic, Drazen; Rothamel, Daniel; Sauer, Gerrit; Bornert, Fabien; Windisch, Peter; Hangyási, Dávid Botond; Molnar, Balint et al.

Biodegradable magnesium barrier membrane used for guided bone regeneration in dental surgery // Bioactive Materials, 22 (2021), 100-117 doi:10.1016/j.bioactmat.2021.11.018 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Jung, Ole; Hesse, Bernhard; Stojanovic, Sanja; Seim, Christian; Weitkamp, Timm; Batinic, Milijana; Goerke, Oliver; Kačarević, Željka Perić; Rider, Patrick; Najman, Stevo; Barbeck, Mike

Biocompatibility Analyses of HF-Passivated Magnesium Screws for Guided Bone Regeneration (GBR) // International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021), 22; 12567-12567 doi:10.3390/ijms222212567 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Zafiropoulos, Gregor-Georg; Al-Asfour, Adel A.; Abuzayeda, Moosa; Kačarević, Zeljka Perić; Murray, Colin Alexander; Trajkovski, Branko

Peri-Implant Mucosa Augmentation with an Acellular Collagen Matrix // Membranes, 11 (2021), 9; 698, 7 doi:10.3390/membranes11090698 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Jerbić Radetić, Ana Terezija; Zoričić Cvek, Sanja; Tomas, Matej; Erjavec, Igor; Oguić, Matko; Perić Kačarević, Željka; Cvijanović Peloza, Olga
  CSBD Healing in Rats after Application of Bovine Xenogeneic Biomaterial Enriched with Magnesium Alloy.// International journal of molecular sciences, 22 (2021), 16; 9089, 16 doi:10.3390/ijms22169089 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Tomas, Matej; Čandrlić, Marija; Juzbašić, Martina; Ivanišević, Zrinka; Matijević, Nikola; Včev, Aleksandar; Cvijanović Peloza, Olga; Matijević, Marko; Perić Kačarević, Željka
  Synthetic Injectable Biomaterials for Alveolar Bone Regeneration in Animal and Human Studies.// Materials, 14 (2021), 11;2858-2858 doi:10.3390/ma14112858 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)


 • Kačarević, Željka Perić; Rider, Patrick; Elad, Akiva; Tadic, Drazen; Rothamel, Daniel; Sauer, Gerrit; Bornert, Fabien; Windisch, Peter; Hangyási, Dávid Botond; Molnar, Balint et al.
  Biodegradable magnesium fixation screw for barrier membranes used in guided bone regeneration.// Bioactive Materials, 22 (2021),100-116 doi:10.1016/j.bioactmat.2021.10.036 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Rider, Patrick; Kačarević, Željka Perić; Elad, Akiva; Tadic, Drazen; Rothamel, Daniel; Sauer, Gerrit; Bornert, Fabien; Windisch, Peter; Hangyási, Dávid Botond; Molnar, Balint et al.
  Biodegradable magnesium barrier membrane used for guided bone regeneration in dental surgery.// Bioactive Materials, 22 (2021),100-117 doi:10.1016/j.bioactmat.2021.11.018 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Jung, Ole; Hesse, Bernhard; Stojanovic, Sanja; Seim, Christian; Weitkamp, Timm; Batinic, Milijana; Goerke, Oliver; Kačarević, Željka Perić; Rider, Patrick; Najman, Stevo; Barbeck, Mike
  Biocompatibility Analyses of HF-Passivated Magnesium Screws for Guided Bone Regeneration (GBR).// International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021), 22;12567-12567 doi:10.3390/ijms222212567 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Zafiropoulos, Gregor-Georg; Perić Kačarević, Željka; Qasim, Syed Saad B.; Trajkovski, Branko Open-Healing Socket Preservation with a Novel Dense Polytetrafluoroethylene (dPTFE) Membrane: A Retrospective Clinical Study.// Medicina-Lithuania, 56 (2020), 5;1-14 doi:10.3390/medicina56050216 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Čandrlić, Marija; Perić Kačarević, Željka; Ivanišević, Zrinka; Tomas, Matej; Včev, Aleksandar; Faj, Dario; Matijević, Marko Histological and Radiological Features of a Four-Phase Injectable Synthetic Bone Graft in Guided Bone Regeneration: A Case Report. // International journal of environmental research and public health, 18 (2020), 1; 206, 9 doi:10.3390/ijerph18010206 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Tanaskovic, Nenad; Trajkovski, Branko; Perić Kačarević, Željka; Rider M, Patrick; Houshmand, Alireza; Xiong, Xin; Jung, Ole and Barbeck, Mike Periorbital Reconstruction by “Periorbital Patch” Technique Using a Pericardium-Based Collagen Membrane and Titanium Mesh.// Materials, 12 (2019), 15;1-12 doi:10.3390/ma12152343


 • Perić Kačarević, Željka; Rider, Patrick; Alkildani, Said; Retnasingh, Sujith; Pejakić, Marija; Schnettler, Reinhard; Gosau, Martin; Smeets, Ralf; Jung, Ole; Barbeck, Mike An introduction to bone tissue engineering.// The international journal of artificial organs, 42 (2019), 10;1-18 doi:10.1177/0391398819876286 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Rider, Patrick; Perić Kačarević, Željka; Alkildani, Said; Retnasingh, Sujith; Schnettler, Reinhard; Barbeck, Mike Additive Manufacturing for Guided Bone Regeneration: A Perspective for Alveolar Ridge Augmentation.// International Journal of Molecular Sciences, 19 (2018), 11;1-35 doi:10.3390/ijms19113308 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Rider, Patrick; Perić Kačarević, Željka; Alkildani, Said; Retnasingh, Sujith; Barbeck, Mike Bioprinting of tissue engineering scaffolds.// Journal of Tissue Engineering, 9 (2018), 1;1-16 doi:10.1177/2041731418802090 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Giesenhagen, Bernhard; Martin, Nathalie; Donkiewicz, Phil; Perić Kačarević, Željka; Smeets, Ralf; Jung, Ole; Schnettler, Reinhard; Barbeck, Mike Vertical bone augmentation in a single-tooth gap with an allogenic bone ring: Clinical considerations.// Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 30 (2018), 3;1-4 doi:10.1111/jerd.12392 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Perić Kačarević, Željka; Kavehei, Faraz; Houshmand, Alireza; Franke, Jörg; Smeets, Ralf; Rimashevskiy, Denis; Wenisch, Sabine; Schnettler, Reinhard; Jung, Ole; Barbeck, Mike Purification processes of xenogeneic bone substitutes and their impact on tissue reactions and regeneration.// The International Journal of Artificial Organs, 41 (2018), 8;1-12 doi:10.1080/14767058.2017.1419181 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


 • Perić Kačarević, Željka; Rider, Patrick M.; Alkildani, Said; Retnasingh, Sujith; Smeets, Ralf; Jung, Ole; Ivanišević, Zrinka; Barbeck, Mike An Introduction to 3D Bioprinting: Possibilities, Challenges and Future Aspects.// Materials, 11 (2018), 11;1-21 doi:10.3390/ma11112199 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Prof.prim.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić


Opis istraživanja

Oralnom zdravlju potrebno je pristupiti kao temeljnom dijelu općeg zdravlja. Moguća povezanost između kroničnih oralnih upalnih stanja i sustavnog zdravlja, kao i nepodesnih nakvika, čini jedan od najzanimljivijih aspekata s kojima se dentalna zajednica suočava dulje od stoljeća. U sklopu projekta će se ustanoviti povezanost socioekonomskih i zdravstvenih varijabli s pojavnošću apikalnog parodontitisa. Apikalni parodontitis  je upalni poremećaj periradikularnih tkiva većinom uzrokovan dugotrajnom mikrobnom infekcijom unutar sustava korijenskih kanala zahvaćenog zuba. Bolest pogađa veliki broj odraslih osoba, a učestalost se povećava s porastom dobi ispitanika. U svrhu ispitivanja učinaka sustavnih čimbenika na stanje oralne sluznice  utvrditi će se  povezanost težine poremećaja prehrane s oralnim patološkim procesima u usnoj šupljini kroz multivarijantni pristup te  utvrditi prevalencija infektivnih i neinfektivnih bolesti usne šupljine u reprezentativnom uzorku bolesnika s poremećajima prehrane.  U sklopu projekta provest će se epidemiološka ispitivanja te ustanoviti postoji li razlika u brzini cijeljenja periapikalnih lezija u pušača i nepušača.

Kroz procjenu ovih varijabli, utvrditi će se koji čimbenici su najviše povezani s pojavama patoloških promjena sluznice usne šupljine i periapikalnog tkiva.  Dobiveni rezultati omogućiti će izradu smjernica za preventivne i terapijske mjere.


Projekt:

Utjecaj općeg zdravlja na oralno zdravlje (uniri-biomed-18-53 1183)

Voditeljica: prof. prim.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić

izvor financiranja Sveučilište u Rijeci

trajanje 2019.-2021.


Istraživačka skupina:

prof.prim.dr.sc. Sonja Pezelj Ribarić, dr.med.dent. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/233431

prof.dr.sc. Ivana Brekalo Pršo, dr.med.dent. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/233060

prof.prim.dr.sc. Stjepan Špalj, dr.med.dent., mag.nov. https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/269751

izv.prof.dr.sc. Marko Matijević, dr.med.dent https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/339082


Izdvojene publikcije:

Peršić Bukmir R, Jurčević Grgić M, Brumini G, Spalj S, Pezelj-Ribaric S, Brekalo Pršo I. Influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of Croatian adults.Wien Klin Wochenschr. 2016, 126:260-265.(CC)


3Glažar I, Muhvić Urek M, Kuiš D, Prpić J, Mišković I, Kovačević Pavičić D, Pezelj-Ribarić S.Salivary Flow Rate, Oral Yeast Colonization and Dental Status in Institutionalized and Non-Institutionalized Elderly. Acta Clin Croat. 2016 Sep;55(3):390-395. doi: 10.20471/acc.2016.55.03.06.(SCIE)


Kovačević Pavičić Daniela, Braut Alen, Pezelj-Ribarić Sonja, Glažar Irena, Lajnert Vlatka, Mišković Ivana, Muhvić urek Miranda. Predictors of oral mucosal lesions among removable prosthesis wearers. Periodicum biologorum. 2017 Vol 119, No3, 191-187.(SCIE)


Persic Bukmir Romana, Pezelj-Ribaric Sonja, Prso Brekalo Ivana, Pavelic Bozidar. A successful conservative therapy of a l arge periapical lesion by surgical decompression and ozone treatment: case report // ENDO, 13 (2019), 3; 265-271


Peršić Bukmir Romana, Vidas Jelena, Mance Diana, Pezelj-Ribarić Sonja, Špalj Stjepan,Brekalo Pršo Ivana. Socio-economic and health status as a predictor of apical periodontitis in adult patients in Croatia // Oral diseases, 25 (2019), 1; 300-308 doi:10.1111/odi.12981.

U Laboratoriju za temporomandibularnu disfunkciju koristi se suvremeni uređaj ARCUSDigma

2, ultrazvučni uređaj za registraciju kretnje mandibularnih zglobova i donje čeljusti kod zdravih

i pacijenata koji boluju od temporomandibularnih disfunkcija. Pomoću dobivenih registrata radi

se dijagnostika i terapija temporomandibularnih disfunkcija te se podaci prenose u artikulator

PROTAR EVO 7. U njemu se izrađuju terapijska sredstva odnosno udlage i protetski radovi, koji

su individualizirani po mjeri svakog pacijenta. Dobiveni podaci koriste se za znanstvene radove,

prezentacije na znanstvenim i stručnim skupovima te u nastavi dentalne medicine i dentalne higijene.


Ovo je prvi, i za sada jedini, ovakav dijagnostički laboratorij na području Slavonije i Republike Hrvatske.


Voditelj: Doc.prim.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent.


Suradnici: 

Doc.dr.sc. Nikolina Lešić, dr.med.dent; 

Martina Juzbašić, dr.med.dent; 

Matej Tomas, dr.med.dent.; 

Marija Čandrlić, dr.med.dent; 

Dora Dragičević, dr.med.dent;

 Lorena Horvat, dr.med.dent; 

Davor Lešić, mag. Physioth;

 Sanja Kirsch, univ.bacc.dent.hig; 

Ingrid Kovačević, univ.bacc.dent.hig;

 Ivana Zovak, univ.bacc.dent.hig; 

Katarina Major, univ.bacc.dent.hig


Lešić N. RAZLIKE U KRETNJAMA DONJE ČELJUSTI KOD SPORTAŠA S OZLJEDAMA STOMATOGNATOGA SUSTAVA I SPORTAŠA BEZ TAKVIH OZLJEDA [Disertacija]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet; 2015. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:127:062541


Lešić N, Seifert D, Zečić M, Pezo H. Differences in Movement of Temporomandibular Joints in Athletes With and Without Orofacial Injuries. Collegium antropologicum. 2016 ; 40(3):171-176. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/180613

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal