• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Informacijski paket

Poštovani studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,


Uprava Fakulteta, nastavno i administrativno osoblje Fakulteta Vam upućuje dobrodošlicu  povodom upisa u 1. godinu studija.


Upisali ste 1. godinu studija i mnogo toga Vam je novo i nepoznato – proučite ovaj Informacijski paket sa svim najosnovnijim i najbitnijim informacijama koje sadrže prava i obveze tijekom studija, a koji će Vam olakšati prilagodbu na studij i dati odgovore na mnoga pitanja sa kojima se prvi put susrećete.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek utemeljen je 2017. godine. Najmlađa je sastavnica Sveučilišta Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku, usmjerena na edukaciju budućih doktora dentalne medicine i drugih medicinskih djelatnika te na edukaciju budućih nastavnika i znanstvenika.


Dekanski kolegij čine:

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, Dekan fakulteta

Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, Prodekan za nastavu i studente

Prof. dr. sc. Martina Smolić, Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije

Izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, Prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj

Izv. prof. dr. sc. Štefica Mikšić, Prodekanica za suradnju s nastavnim bazama


Sjedište Fakulteta se nalazi na adresi Crkvena 21, Osijek. Na navedenoj adresi se ujedno nalazi i većina prostorija za održavanje nastave (velika dvorana u dvorištu - prizemlje, dvorana 1. kat lijevo, dvorana 1. kat desno, dvorana u potkrovlju, informatička dvorana na 1. katu lijevo), kabineti pojedinih nastavnika, fantom sala i praktikum za dentalnu morfologiju. Na istoj adresi se nalazi i Knjižnica Fakulteta (prizemlje-desno) u kojoj možete posuđivati stručnu literaturu. Na navedenoj adresi se na 1. katu nalazi u sklopu informatičke dvorane i Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave.

Upravna zgrada se nalazi na adresi Cara Hadrijana 10e, Osijek, u sklopu kampusa Sveučilišta. U upravnoj zgradi na prvom katu se nalaze sve administrativne službe fakulteta kao što su: Ured za studente, Ured Dekana, Ured za pravne i opće poslove, Računovodstvo, Ured za kvalitetu, Ured za cjeloživotno učenje i Ured za poslovne odnose i nabavu. Na navedenoj adresi se u potkrovlju ujedno nalaze i kabineti određenih nastavnika kao i kabineti kliničkih vještina gdje se održavaju vježbe.

Mnoge informacije koje se odnose na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pronaći na našoj službenoj web-stranici:  www.fdmz.hr. Vama najbitniji izbornik na našoj web-stranici je “Studenti”.

Prilikom upisa na studij uručena Vam je lozinka i korisničko ime za zajednički mail studija na kojem ćete primate obavijesti koje se odnose općenito na Vaš studij i nastavu (početak nastave i prostorija). Molimo studente da ne mijenjaju lozinku zajedničkog maila kao i da ne brišu primljene obavijesti ukoliko nisu svi ostali student pročitali obavijest!

Prilikom početka akademske godine u Uredu za studente bit će Vam uručena studentska iskaznica. Studentska iskaznica je javna isprava i s njom se dokazuje status studenta. Pomoću studentske iskaznice se ostvaruju sva studentska prava (rad preko Student servisa, prehrana u restoranima, javni prijevoz, stipendije i sl.). Uvijek nosite sa sobom studentsku iskaznicu i čuvajte ju! U slučaju gubitka iskaznice Ured za studente će Vam izdati novu uz prethodno plaćanje troškova izrade nove studentske iskaznice (50,00kn) i predočenje potvrde o uplati.

Prilikom upisa na studij uručeni su Vam podaci (korisničko ime i lozinka) za pristup studomatu. Pomoću studomata prijavljujete i odjavljujete ispite. Ispit se prijavljuje najkasnije 5 radnih dana prije održavanja, a odjavljuje najkasnije 24 sata prije održavanja. U vašem korisničkom računu se nalaze i Vaši osobni podaci. Važno je da za vrijeme studija pravovremeno prijavljujete i odjavljujete ispite te da pratite situaciju sa evidentiranim ocjenama. Preporučuje se redovito praćenje svoga korisničkog računa u studomatu kako bi bilo kakvi nedostaci ili pogreške bili otklonjeni/ispravljeni. Nakon svakog održanog ispita nadležni nastavnik će Vas obavijestiti o rezultatima ispita. U slučaju ako niste zadovoljni ocjenom možete odbiti ocjenu i pristupiti sljedećem raspoloživom ispitnom roku. Na kraju – ispitni rezultati će se evidentirati u ISVU sustavu (studomatu) i biti će dostavljeni u Uredu za studente. Sve vaše ocjene sa pratećim ECTS bodovima su vidljive u studomatu. U slučaju ako primjetite određene nedostatke/greške slobodno se javite Uredu za studente.

Prilikom upisa na studij uručeni su Vam podaci (korisničko ime i lozinka) za Vaš elektronički identitet (AAI) koji služi za pristup Vašem službenom mailu. Molimo Vas da te podatke čuvate! U slučaju gubitka pristupnih podataka slobodno se javite u Ured za studente. Putem službenog maila ćete voditi svu buduću digitalnu komunikaciju sa nastavnicima i Uredom za studente. Pomoću elektroničkog identiteta ćete moći pristupati sveučilišnoj anketi i računalnim sustavima za e-učenje (Merlin). U slučaju tehničkih poteškoća slobodno se javite Uredu za studente i po potrebi ćete biti preusmjereni na informatičku službu.

Početak nastave je predviđen za 1. listopada i obilježava se Akademskim satom koji bude najavljen na našoj web-stranici. Nastava se odvija u turnusima (predmet po predmet) tijekom akademske godine.  Predmeti se razlikuju na obvezne i izborne. Izborni predmeti se u pravilu održavaju krajem nastavne godine (u svibnju i lipnju) osim ako za pojedini izborni predmet nije određeno drugačije.

Po statusu studiranja (prava i obveze) - razlikuju se redoviti i izvanredni studenti. Razlike u pravima i obvezama redovitih i izvanrednih studenata su regulirane Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik je dostupan za čitanje na web-stranicama Fakulteta iIi Sveučilišta. Za podrobnije tumačenje pojedinih prava i obveza sukladno Pravilniku slobodno se možete javiti u Uredu za studente.

Redoviti studenti u jednoj akademskoj godini mogu pristupati ispitu iz određenog predmeta najviše 4 puta i ukoliko u toj jednoj akademskoj godini ne polože predmet – mogu predmet prenijeti u sljedeću akademsku godinu. U sljedećoj akademskoj godini redoviti student tada isto može pristupati najviše 4 puta ispitu iz predmeta koji je prenio uz napomenu da ukoliko dođe opet do 4. puta (sveukupno 8. puta) – ispit se polaže predme Ispitnim Povjerenstvom i ukoliko se tada ne položi ispit – redoviti student gubi pravo redovitog studiranja i tada može nastaviti studij jedino u izvanrednom statusu. Izvanredni studenti nemaju ograničen broj izlazaka na ispite tijekom akademske godine.

Svaki predmet nosi određeni broj ECTS bodova. Svaka nastavna godina sadrži 60 ECTS bodova. Da bi student ostvario pravo upisa u višu (drugu) godinu studija mora tijekom akademske godine ostvariti najmanje 51 ECTS bod – ovaj uvjet vrijedi jednako za redovite i izvanredne studente. Ukoliko redoviti student ostvari tijekom akademske godine najmanje 55 ECTS boda plaća prilikom upisa u višu godinu samo troškove upisa i projekata Studentskog zbora (130,00kn). Ukoliko redoviti student ne ostvari tijekom akademske godine najmanje 24 ECTS boda gubi pravo redovitog studiranja i može jedino nastaviti studij kao izvanredni student. Ukoliko redoviti student ostvari tijekom akademske godine manje od 51 ECTS bod a više od 23 ECTS boda može upisati ponavljačku godinu uz plaćanje troškove projekata Studentskog zbora (30,00kn) i školarine prema linearnom modelu studiranja. Izvanredni studenti uvijek plaćaju prilikom upisa u više/ponavljačke godine studije isti iznos školarine (9.240,00kn za izvanredni studij Sestrinstvo i 75.000,00 za studij Dentalne medicine) te troškove upisa u višu (130,00kn) ili ponavljačku (30,00kn) godinu kao i redoviti studenti. Troškovi upisa i iznosi školarina koje studenti moraju uplaćivati prilikom upisa u više/ponavljačke godine studija su određene Odlukom o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama 2019. i Odlukom o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedene Odluke su dostupne za čitanje na web-stranicama Fakulteta i Sveučilišta. Upisi u više/ponavljačke godine se izvršavaju svake godine u drugoj polovici rujna. U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama slobodno se možete javiti i u Uredu za studente.

U slučaju ako je student određeni predmet položio na nekom drugom studiju– može putem predviđenog obrasca zahtjevati od nadležnog nastavnika priznavanje ispita. Pritom je potrebno uz obrazac priložiti prijepis ocjena sa visokog učilišta gdje je predmet položen. Potrebni obrazac se može preuzeti u Uredu za studente. Ispunjeni obrazac se na kraju dostavlja Uredu za studente koji tada priznavanje ispita provodi u ISVU sustavu (studomatu). U sklopu priznavanja ispita nije potrebno prijavljivati ispit putem studomata.

U ljetnom semestru studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine odrađuju stručnu praksu. Studenti su dužni pri kraju ljetnog semestra (u svibnju) Uredu za studente dostaviti podatke o nazivu i lokaciji ordinacije. Na temelju dostavljenih podataka Ured za studente izrađuje dnevnik rada koji se uručuje studentu koji ide na odrađivanje stručne prakse. Nakon što se stručna praksa uspješno odradi – dnevnik rada se dostavlja u Uredu za studente koji zatim vrši evidenciju u ISVU sustavu (studomatu).

U ljetnom semestru studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo odrađuju kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama u dogovoru sa nastavnicima koji su nadležni za praćenje kliničke prakse. Nakon što se kliničke prakse uspješno odrade – dnevnik praćenja se dostavlja nadležnom nastavniku koji zatim cjelokupnu evidenciju dostavlja Uredu za studente koji zatim vrši evidenciju u ISVU sustavu (studomatu).

Središnji Ured za studente Vam je dostupan za pružanje svih potrebnih informacija koje se odnose na vaša prava i obveze tijekom studija. Ured za studente je isto tako zadužen za izdavanje i ovjeravanje potrebnih potvrda i prijepisa ocjena u sklopu studija. Radno vrijeme Ureda za studente je svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati a za rad sa studentima je dostupan svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati. Ured za studente je utorkom dostupan studentima i u popodnevnoj smjeni od 12:00 do 19:00 sati.

Voditeljica Ureda za studente je Andreja Miljanović (031/399-621Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) a ostali djelatnici su Mile Katalinić (031/399-624, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) i Martina Kitin (031/399-652, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Radno vrijeme Knjižnice je svaki radni dan od 7:30 do 18:30, a za rad sa studentima je dostupna svaki radni dan od 8:00 do 18:00 sati. Radno vrijeme Ureda za računalnu mrežu i komunikacijske sustave je svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati (031/512-815).

Nastavne prostorije i Uredi za studente za dislocirane studije se nalaze na lokacijama gdje se nalaze dislocirani studiji:


Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi;

Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada

Ured za studente: Ivana Grilec Gajšak (049/377-273, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Novoj Gradiški;

Dom kulture Nova Gradiška, M. A. Relkovića 4, 35400 Nova Gradiška

Ured za studente: Ivana Selichar (095-3731493; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Slavonskom Brodu;

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević", Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod

Ured za studente: Mirjana Kozak (091-2241401; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Svetoj Nedelji;

Zgrada grada, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja


Sveučilišni prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, dislocirani studiji u Orahovici;

Zgrada FDMZ, Bana Josipa Jelačića 19a, 33515 Orahovica

Ured za studente: Rade Lukić (091-2241511, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

Trajanje studija: 6 akademskih godina, odnosno 12 semestara

Akademski naziv: doktor dentalne medicine (dr. med. dent.)


Polaznik završetkom studija stječe temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina koje su potrebne za samostalan rad u ordinaciji dentalne medicine kako bi pružio adekvatnu dentalno-medicinsku uslugu djeci i odraslima. Polaznik stječe spremnost za suradnju s drugim zdravstvenim stručnjacima te sposobnost ostvariti uspješan timski rad. Polaznici se pripremaju za daljnji razvoj i napredak dentalne medicine.


Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo

Trajanje studija: 3 akademske godine, odnosno 6 semestara

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ. bacc. med. techn.) sestrinstva

Polaznik je završetkom studija osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva, gdje ima preoznatljivo mjesto u vođenju zdravstvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja i primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti. 

Nakon završetka studija moguć je nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstvo ili nekom drugom sličnom studijskom programu.


Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Akademski naziv: sveučilišni magistra/magistra (univ. mag. med. techn.) sestrinstva


Polaznik je završetkom studija kompetentan, voditi nastavu iz područja zdravstvene njege, organizirati, analizirati i istraživati modele zdravstvene njege bolesnika, surađivati u kliničkom istraživačkom radu ili pak nastaviti usavršavanja prema doktoratu. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, polaznici nakon završetka studijskog programa bit će sposobni preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.


Sveučilišni prijediplomski studij Fizioterapija

Trajanje studija: 3 godine, odnosno 6 semestara

Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ. bacc. physioth.) fizioterapije

Polaznik je završetkom studija kompetentan obavljati stručni rad koji obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te rehabilitacije. Aktivni je član stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planira, primjenje kinezioterapijske postupke i aplicira ostale fizikalne procedure. 

Nakon završetka studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju fizioterapija.


Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija

Trajanje studija: 2 akademske godine, odnosno 4 semestra

Akademski naziv: sveučilišni magistar/magistra (univ. mag. physioth.) fizioterapije


Polaznik je završetkom studija kompetentan, voditi nastavu iz područja fizikalne terapije, organizirati, analizirati i istraživati područje fizikalne terpaije te surađivati u kliničkom istraživačkom radu. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, polaznici nakon završetka studijskog programa bit će sposobni preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal