• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Katedre Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Katedra za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

doc. dr. sc. Tanja Kovač,

predsjednik katedre

Katedra za biofiziku, biologiju i kemiju

prof. dr. sc. Dario Faj,
​predsjednik katedre

Katedra za farmakologiju i biokemiju

prof. dr. sc. Robert Smolić,

predsjednik katedre

Katedra za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju

prof. dr. sc. Davorin Đanić,

predsjednik katedre

Katedra za kliničku medicinu

prof. dr. sc. Blaženka Miškić,

predsjednik katedre

Katedra za psihijatriju i neurologiju

izv. prof. dr. sc. Vladimir Grošić,

predsjednik katedre

Katedra za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom

izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz,

predsjednik katedre

Katedra za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom​

izv. prof. dr. sc. Vesna Ćosić,

predsjednik katedre

Katedra za dentalnu medicinu

prof. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić,

predsjednik katedre

Katedra za interdisciplinarna područja

izv. prof. dr. sc. Dario Galić,

predsjednik katedre

Katedra za sestrinstvo i palijativnu medicinu​

doc. dr. sc. Ivana Barać,

predsjednik katedre

Katedra za oftalmologiju i optometriju

prof. dr. sc. Mladen Bušić,

predsjednik katedre

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal