• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Izvješće o održanom 1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u suradnji s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije, Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ i  udrugom Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u razdoblju od 30. rujna do 2. listopada i 8. do 9. listopada 2021. godine uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera organizirao je Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „OSNOVE PALIJATIVNE SKRBI“ pod krilaticom „Zajedno pod palijem!“. Voditeljice tečaja su bile doc. dr. sc. Štefica Mikšić, mag. med. techn. i Brankica Juranić, mag. med. techn., a uz njih su izlaganja i rasprave moderirali Željko Mudri, mag. med. techn., Željka Dujmić, mag. med. techn. i Dragica Pavlović, mag. med. techn. Ovaj petodnevni tečaj se održavao u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i dvorani Vikarijata u Osijeku.

Cilj ovog tečaja je bio unaprijediti standarde znanja i vještina u palijativnoj skrbi te usavršavanje kompetencija koje su potrebne za samostalno pružanje skrbi u domeni palijativne medicine, temeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama u zbrinjavanju palijativnog bolesnika u skladu s etičkim načelima struke. Polaznici su dobili osnovna znanja o palijativnoj skrbi i pravilnom pristupu bolesnicima oboljelim od različitih bolesti u uznapredovalom stadiju; kako pružiti podršku bolesnikovoj obitelji tijekom pružanja palijativne skrbi, kao i u procesu žalovanja; usvojili znanja o pristupu umirućem bolesniku, kao i svim potrebnim postupcima; usvojili adekvatne oblike komunikacije s oboljelim, s članom obitelji oboljele osobe i članovima multidisciplinarnog palijativnog tima; raspravljali na temu palijativne skrbi branitelja i članova njihove obitelji; dobili osobna iskustva palijativnih bolesnika i njihovih članova obitelji te stekli vrlo specifična znanja iz područja pedijatrijske i gerijatrijske palijativne skrbi. 

Na tečaju je svoja izlaganja održalo 56 predavača različitih struka: od medicinskih sestara, liječnika različitih specijalizacija, fizioterapeuta, psihologa, farmaceuta, nutricionista pa sve do logopeda, pravnika, duhovnika i branitelja, a sudjelovalo je ukupno 25 polaznika. Izlagači su pokrili čitav spektar interdisciplinarnih tema i prikazali svoja znanja, vještine i iskustva iz svakodnevnog rada, kao i organizaciju sustava te dali prijedloge za stvaranje promjena koje su nužne za pružanje bolje kvalitete palijativne skrbi na razini Republike Hrvatske.


EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ

Od 25 polaznika, njih 20 je ispunilo evaluacijske upitnike nakon održanog tečaja: 95 % su činile žene (N=19), a samo je jedan sudionik bio muškarac (N=1; 5 %). Prosječna dob sudionika bila je 35 godina; najmlađa sudionica imala je 23 godine, a najstarija 61 godinu.

Najviše polaznika su činile medicinske/patronažne sestre/tehničari (N=14; 70 %), zatim liječnici (N=4; 20 %), a najmanje fizioterapeuti (N=2; 10 %) (Slika 1.). 

Slika 1. Prikaz strukture sudionika prema zanimanju


Polaznici tečaja dolaze većinom iz Slavonije, iz različitih ustanova zdravstvene skrbi i obrazovnog sektora. Većina polaznika su zaposlenici domova zdravlja (N=8; 42,1 %), fakulteta (N=4; 21 %), kliničkog bolničkog centra, ustanove za zdravstvenu njegu i opće županijske bolnice podjednako (N=2; 10,5 %), a najmanje specijalne bolnice (N=1; 0,05 %) (Slika 2.).

Slika 2. Prikaz strukture sudionika prema mjestu zaposlenja


Polaznici su ocjenjivali zanimljivost i korisnost tema tečaja, organizaciju i izvedbu tečaja te su dali ukupnu ocjenu na ljestvici od 1 do 5, pri čemu je 1 označavao „izrazito loše“, 2 „prihvatljivo“, 3 „dobro“, 4 „vrlo dobro“ i 5 „odlično“. Većina polaznika pokazala je iznimno zadovoljstvo odslušanim tečajem te mu dala vrlo visoku prosječnu ukupnu ocjenu – 4,89. Polaznici su zanimljivost i korisnost tema ocijenili prosječnom ocjenom 4,7, a organizaciju i izvedbu visokom prosječnom ocjenom 4,75.


Polaznici su procjenjivali je li tečaj ispunio njihova očekivanja, jesu li stekli vještine koje će im pomoći u budućem radu te bi li preporučili sudjelovanje u sličnoj aktivnosti kolegama na ljestvici od 1 do 5, pri čemu je 1 označavao „sigurno ne“, 2 „vjerojatno ne“, 3 „možda“, 4 „vjerojatno da“ i 5 „sigurno da“. U tablici 1. prikazana je najniža i najviša ocjena kojom su ocijenili pojedinu tvrdnju i prosječna vrijednost. Tečaj je ispunio očekivanja većine polaznika (M=4,85), stekli su neke nove vještine (M=4,8) te bi preporučili sudjelovanje kolegama (M=4,95).


Tablica 1. Deskriptivna statistika tvrdnji koje se odnose na odjek održanog tečaja

Komentari polaznika su vrlo ohrabrujući i pozitivni. Većina pohvaljuje organizaciju tečaja, multidisciplinarni, holistički pristup u temama i odabiru predavača, a posebno naglašavaju dragocjenost osobnih iskustava palijativnih bolesnika i članova njihovih obitelji. Neki od polaznika su izrazili želju da na idućem tečaju bude više izlaganja vezanih uz fizioterapiju, a neki se nadaju da će ovaj ili sličan tečaj uskoro postati obavezan za studente medicine.

Pojedinačna predavanja pohvaljena su: predavanja o palijativnoj skrbi kardioloških i neuroloških bolesnika, gerontostomatologiji, rješavanju boli, gastroenterološki simptomi, iskustvima iz Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac, o komunikaciji, procjeni potreba za palijativnom skrbi, osobna iskustva pojedinih predavača i prikazi konkretne skrbi za pojedine skupine palijativnih bolesnika.


Neki od komentara polaznika:


Najzadovoljnija sam pristupom i energijom koju predavači unose u rad, predavanje i poticanje drugih na uključenje.“


„Pohvala na izboru svih predavača. Posebno su me se dojmile lokalne snage (medicinske sestre, koordinatori u Osijeku, Vukovaru). Hvala i na pozivima obitelji i djevojčici Marti te mladoj mami - takva iskustva su dragocjena. Nadam se da ću biti jedan od kotačića koji pokreću vašu divnu priču, a ne neki kamen „na sred puta“ koji nas koči i onemogućava. U tom smislu sam zahvalna što sam čula i razne probleme koji se kriju u liječnicima (…).“


Voditeljice, moderatori i predavači se zahvaljuju polaznicima na odazivu i aktivnom sudjelovanju tijekom tečaja te se svi nadamo da će iduće godine epidemiološka situacija dozvoliti još veći broj polaznika!

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal