• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

PRVA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU OSIJEK: „SUVREMENO SESTRINSTVO: POVIJEST KAO TEMELJ, TEORIJA KAO IZVOR, OBRAZOVANJE KAO PUT, KVALITETA KAO OBVEZA, ZNANOST KAO ISTINA“

Od 21. do 22. rujna 2018. godine održana je se u Hotelu Osijek prva znanstvena konferencija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina“. Suorganizatori su konferencije Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara i Hrvatska udruga medicinskih sestara. 


Konferencija je s obzirom na sadržaj, razinu i uvažene predavače vodeća u Europi i među vodećim u svijetu iz području Sestrinstva.  


Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Sveučilišta J. J. Strossmayera.  

Konferencijom su bila obuhvaćena pozvana i videokonferencijska predavanja inozemnih i hrvatskih predavača i znanstvenika iz područja zdravstva, na hrvatskom ili engleskom jeziku uz osigurano simultano prevođenje. 

Tijekom dvodnevne konferencije ukupno je održano 60 predavanja od kojih 11 pozvanih, jedno pozvano videokonferencijsko predavanje iz USA i 48 prijavljenih predavanja. Na skupu je sudjelovalo oko 400 posjetitelja, poglavito medicinskih sestara uključenih u teorijsku i kliničku edukaciju medicinskih sestara, studenata zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te medicinskih sestara zaposlenih na svim razinama zdravstvenog sustava.

Inozemni su predavači bili iz devet zemalja: Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Turske, Cipra, Republike Poljske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine kao i predavači iz Republike Hrvatske. 


Pozvani su predavači bili:


prof. dr. sc. Jean WATSON Colorado (USA)

prof. dr. sc. Majda PAJNKIHAR Maribor (SVN)

prof. dr. sc. Patricia G. MORTON Utah (USA)

prof. dr. sc. William LAUDER Stirling (GBR)

doc. dr. sc. Nada PRLIĆ Osijek (HRV)

prof. dr. sc. Donna FITZSIMONS Belfast (GBR)

prof. dr. sc. Beata DOBROWOLSKA Lublin (POL)

prof. dr. sc. Dragana MILUTINOVIĆ Novi Sad (SRB)

prof. dr. sc. Marilyn H. OERMANN Durham (USA)

prof. dr. sc. Danica ŽELEZNIK Slovenj Gradec (SVN)

prof. dr. sc. Boštjan ŽVANUT Izola (SVN)

doc. dr. sc. Andrej STARC Ljubljana (SVN)


Tijekom konferencije bile su postavljene dvije izložbe: „Povijest hrvatskog sestrinstva“ i izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, 

Podružnica Zagreb pod nazivom "Medicina sacra: štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine"

Znanstvena je konferencija bila namijenjena svim zdravstvenim djelatnicima, a poglavito medicinskim sestrama uključenim u teorijsku i kliničku edukaciju medicinskih sestara, studentima zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, ali i medicinskim sestrama i tehničarima zaposlenim na svim razinama zdravstvenog sustava. 


Teme programa pružile su priliku prikupljanja i izmjene znanja, vještina i iskustava o najnovijim otkrićima i razvoju sestrinske profesije, osobito u razumijevanju: važnosti povijesti hrvatskog sestrinstva; svrhe teorijskih promišljanja u zdravstvenoj njezi; aktualnih inovacija i problema u obrazovanju medicinskih sestara i tehničara; nužnosti postupaka i indikatora kvalitete u zdravstvenoj njezi i spoznavanja istine primjenom različitih istraživačkih pristupa. 

Konferencija je sadržajem značajno pridonijela: razvoju znanstvene dimenzije sestrinstva, podizanju kvalitete obrazovanja medicinskih sestara i tehničara na svim razinama obrazovanja, razvitku sestrinstva kao profesije te podizanju kvalitete zdravstvene skrbi na području cijele Republike Hrvatske. Također, konferencija je pridonijela ostvarivanju i osnaživanju međunarodnih poveznica visokoobrazovnih institucija devet zemalja sudionica konferencije.

Konferencija je aktivno popraćena u tiskovnim medijima, radijskim i televizijskim programima, elektroničke publikacijama i suvremenim društvenim mrežama.


doc. dr. sc. Robert Lovrić,

Predsjednik Organizacijskog odbora konferencije 


prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 

predsjednik Znanstvenoga odbora konferencije,

dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

OTV dnevnik, 2018.

STV vijesti, 2018.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal