• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U SVETOJ NEDELJI 2023./2024.

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO U SVETOJ NEDELJI

obavljat će se:

4. listopada 2023. u 10:00 do 14:00 sati u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, 10000 Zagreb

Upisna kvota: 70 izvanrednih studenata

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 47,00 eura za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg), i uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 1.990,84 eura za troškove školarine za akademsku 2023./2024. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list-original -ili e-Izvadak iz Matice rođenih iz sustava e-Građani (ne stariji od 6 mjeseci )
5.) Preslika domovnice (original na uvid) -ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
6.) Preslika osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 20. lipnja 2023. godine (KLASA: 602-01/23-04/08, URBROJ: 2158/97-97-03-23-30) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 700,00 eura - primjer uplatnice (.jpg).


Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 091/224-1401.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal