• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Uputa za korištenje usluga Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Poštovani studenti, 


počela je nova akademska godina te ovim vas putem podsjećamo na mogućnost korištenja knjižničnih usluga Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Svim studentima smo na raspolaganju na adresi Osijek, Crkvena 21, a o radnom vremenu i svim uslugama koje pruža Knjižnica više možete pročitati na poveznicihttp://www.fdmz.hr/index.php/hr/ustroj/knjiznica.


Knjižnica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je u fazi intenzivne izgradnje knjižnog fonda koji bi u potpunosti odgovorio na sve nastavne i znanstvene potrebe korisnika i svaki Vaš upit za pojedini naslov izravno utječe na popunjavanje knjižnog fonda. Ovim putem Vas pozivam da nam se obratite sa svim vašim upitima. 


Za sve upite i informacije o korištenju usluga, a posebice ako imate upite vezano za konkretne teme (seminari, završni, diplomski radovi), slobodno nam se obratite putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Korištenje usluga knjižnice u dislociranim studijima

Studentima dislociranih studija u Novoj Gradišci, Pregradi i Orahovici na raspolaganju je studijska čitaonica u prostorima referade (u radno vrijeme referade) sa knjižnim fondom obavezne i dopunske literature na adresama Nova Gradiška - Matije Antuna Relkovića 4, Pregrada - Stjepana Škreblina bb i Orahovica - Josipa Jelačića 19. 


Studenti iz Svete Nedelje, Slavonskog Broda, ali i studenti prethodno navedenih dislociranih studija imaju mogućnost korištenja knjižnog fonda Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, ali i knjižnica u sastavu nastavnih baza: Opća županijska bolnica Našice, Opća bolnica Zabok, Opća bolnica Nova Gradiška, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan” i Opća bolnica „Dr. Josip Benčević”. 


Molimo sve studente koji imaju kod sebe zadužene knjige iz akademske godine 2019./2020., a koje zbog specifičnosti situacije u uvjetima pandemije COVID-19 nisu bili u mogućnosti vratiti posuđene naslove, da to učine čim se za tim ukaže prilika.   

                                                                                                

Iva Sesar, prof. ped. i dipl. knjiž.

Radno vrijeme Knjižnice:

7:30 - 18:30

Rad sa korisnicima:

8:00 - 18:00

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Knjižnica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Crkvena 21, 31 000 Osijek

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Korisnikom Knjižnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek postaje se upisom u Knjižnicu (evidentiranjem korisnika u Metelwin programu i potpisivanjem Izjave o zaštiti osobnih podataka). Upisati se mogu studenti Fakulteta, nastavnici, znanstvenici i suradnici Fakulteta, ostali djelatnici Fakulteta, nastavnici, znanstvenici i suradnici drugih visokoškolskih ustanova i vanjski korisnici.