• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Poziv svim bivšim studentima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Inicijativni odbor za osnivanje i registraciju udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek poziva vas na osnivačku skupštinu udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koja će se održati dana 17. prosinca 2019. godine u 16:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, potkrovlje, Cara Hadrijana 10E.


Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek se osniva kao dobrovoljna udruga čija je misija:

- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu,

- razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge,

- umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge,

- sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.


Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je završila preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij ili neki od programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu koja se nalazi na web stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te ispunjenu pristupnicu podnosi predsjedniku ili tajniku Udruge.


Poziv na sjednicu osnivačke skupštine (.pdf)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal