• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA 2023

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA
(akademska 2023./2024. godina)


Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da će se upisi u više godine i ponavljačke godine studija za studij:Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu o ispunjenoj anketi i potvrdu o izvršenoj uplati za školarinu i upis:


Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (osoba za kontakt: Mile Katalinić)

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo (osoba za kontakt: Mile Katalinić)

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Dentalna medicina (osoba za kontakt: Andreja Miljanović)


Upis u više i ponavljačke godine za studente dislociranih studija:


  • Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (studij u Novoj Gradiški): od 12. rujna do 19. rujna 2023. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva 4, Nova Gradiška).(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
  • Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo (studij u Pregradi): od 18. rujna do 22. rujna 2023. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada) osobno ili online (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
  • Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Fizioterapija (studij u Orahovici): od od 12. rujna do 19. rujna 2023. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Bana J. Jelačića 19a, Orahovica) (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
  • Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo (studij u Svetoj Nedelji): od 12. rujna do 19. rujna 2023. od 9:00 do 13:00 sati online (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
  • Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo (studij u Slavonskom Brodu): od 12. rujna do 19. rujna 2023. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Opća bolnica Dr. J. Benčević (Poliklinika 4.kat), Andrije Štampara 42, Slavonski Brod) (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)


Molimo sve studente da se pridržavaju navedenih rokova. Studenti koji nisu izvršili upis u višu ili ponavljačku godinu u predviđenom upisnom razdoblju mogu izvršiti upis od 25. do 29. rujna 2023.


OPĆE INFORMACIJE:


UVJET za upis u višu godinu studija je ostvarenih 51 ECTS bod.


Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 26. travnja 2023. godine troškove upisa u višu godinu studija (troškovi dokumentacije) plaćaju svi studenti koji upisuju višu godinu studija u iznosu od 27,00 eura i troškove projekta Studentskog zbora u iznosu od 7,00 eura.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 26. travnja 2023. godine troškove upisa u ponavljačku godinu studija plaćaju svi studenti koji upisuju ponavljačku godinu studija u iznosu od 7,00 eura (troškove projekta Studentskog zbora).

Izvanredni studenti koji upisuju 2., 3., 4., 5. i 6. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, uz troškove upisa u višu ili ponavljačku godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 9.954,21 eura. Studenti prijelaznici uplaćuju školarinu u iznosu od 9.954,21 eura.

Izvanredni studenti sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo uz troškove upisa u višu ili ponavljačku godinu studija uplaćuju puni iznos školarine sukladno uvjetima pod kojima su se upisali.


Odluka o posebnima naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Redoviti studenti koji su u akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova plaćaju samo troškove upisa u višu godinu u iznosu od 34,00 eura. Redoviti studenti koji su tijekom akademske godine ostvarili manje od 55 ECTS bodova uz troškove upisa plaćaju i školarinu u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja. Troškovi upisa uplaćuju se na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2. Ukoliko je student u akademskoj godini stekao manje od 24 ECTS boda – može upisati godinu u statusu izvanrednog studenta.


Redoviti studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2. godina diplomski) plaćaju troškove studentskog zbora u iznosu od 7,00 eura i troškove školarine u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja pod uvjetom da su ostvarili najmanje 24 ECTS bodova u akademskoj 2022./2023. godini i da u dosadašnjem tijeku studija nisu ponavljali nijednu godinu. Redoviti studenti ponavljači završnih godina koji su ostvarili najmanje 55 ECTS boda - ne plaćaju školarinu.


Akademske 2022./2023. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis. Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete priložiti pri upisu.


Primjeri uplatnica:


Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij dentalne medicine - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) – školarina 2., 3., 4., 5. i 6. godina (.jpg)

Sveučilišni prijediplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni prijediplomski studij fizioterapije Orahovica (izvanredni) - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni prijeddiplomski studij sestrinstva Nova Gradiška - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina 1 (.jpg) školarina 2 (.jpg)

Sveučilišni prijeddiplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (jpg.) i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni prijeddiplomski studij sestrinstva Pregrada - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina 1 (.jpg) školarina 2 (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica (izvanredni) - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Slavonski Brod - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Sveta Nedelja - troškovi upisa (.jpg) i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal