• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege

24,89 €

400 kom na zalihi

Urednici 1. hrvatskog izdanja:
prof.dr.sc. Aleksandar Včev
doc.dr.sc. Štefica Mikšić

 

Izdavač: 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Godina izdanja: 2020.

 

Format: 18,6 x 24,0 cm
Uvez: meki uvez
Opseg: 252 stranice
ISBN: 978-953-48243-5
 

Opis

Udžbenik „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ je prvi hrvatski prijevod renomiranog izdavača Wiley Blackwell-a kao i autora H.P. McKenne, M. Pajnkihar i F.A. Murphy. Udžbenik je osmišljen kao literatura za kolegije unutar preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo. Namijenjen je studentima i nastavnicima studija Sestrinstvo, medicinskim sestrama/tehničarima kao i svima koji se žele upoznati s teorijama i modelima zdravstvene njege, kao temeljem za obrazovanje, istraživanje i praksu zdravstvene njege. Udžbenik sadrži devet poglavlja kroz koja su obuhvaćene teme značaja teorija zdravstvene njege kao i elementarnih spoznaja i znanja unutar zdravstvene njege. Navodi se kako je teorija nastala iz prakse i praksa iz teorije te koje su to nove uloge u području zdravstvene njege. Prikazani su međusobni odnosi teorija i modela te njihove komparativne interpretacije. Posebna pažnja posvećena je interpersonalnim odnosima kao suštini modela i teorija zdravstvene njege; izborima teorija ili modela u primjeni sestrinske skrbi. Detaljno je razrađena povezanost između istraživanja i teorija kao i kriteriji za opis, analizu i vrednovanje same teorije ili modela. Udžbenik sadrži autentične primjere te se kroz različite refleksivne vježbe i prikazom atraktivnih tablica i shema pridonosi boljem razumijevanju sadržaja. Svako poglavlje sadrži kratak sažetak poglavlja, ishode učenja i ključne pojmove. Osnovna ideja urednika 1. hrvatskog izdanja bila je omogućiti svim studentima, nastavnicima, i medicinskim sestrama/tehničarima dostupnost literature iz područja sestrinstva na hrvatskom jeziku te se prepoznao značaj ovog udžbenika za razvoj i unaprjeđenje znanosti, obrazovanja i prakse sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal