• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

EU PROJEKT „SVI ZA PAMĆENJE – SPAM“

Napomena: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr

Prijavitelj projekta SPAM je Grad Zagreb uz sljedeće partnere:
Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“
Klinika za psihijatriju Vrapče
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo


FOND: Europski socijalni fond (ESF)

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.421.954,69 HRK    

EU SUFINANCIRANJE: 1.421.954,69 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2022.


KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom Svi za pamćenje nastoji se pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije pružanjem dviju novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba, i to uspostave popodnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, radnim danom i subotom, kao i uspostave mobilnog tima za prijevoz do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U okviru Projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje.

ULOGA PARTNERA:
U okviru projekta Svi za pamćenje (SPAM), Multi-Aspektirani okupacijski Program (MAPA) za Alzheimerovu bolest (AB) osmislio je stručni tim Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ (PBSVI)  u suradnji s partnerima na ovome projektu.


Kao prijavitelj i krovni koordinator provedbe projekta SPAM, Grad Zagreb (GZ) će voditi i pratiti provedbu aktivnosti projekta u cjelini, provoditi aktivnosti vidljivosti i informiranja, a ima i veliko iskustvo provedbe kampanja za informiranje javnosti, zajedno s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest (HUAB) koja se već dugi niz godina bavi upravo promicanjem pitanja u vezi borbe s demencijama.


Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (NZJZ) ima dugogodišnje iskustvo pružanja formalnih edukacija te će u okviru projekta provoditi  edukacije za formalne njegovatelje (medicinske sestre) oboljelih od demencija, s naglaskom na održavanje "edukacija za edukatore" za osobe s područja GZ i još 6 županija u kojima već ima razvijenu uspješnu suradnju sa sljedećim domovima za starije i nemoćne osobe, gerontološkim centrima i centrima izvaninstitucionalne skrbi: Dom za starije osobe Sveti Antun, s Gerontološkim centrom u Karlovcu, Dom za starije osobe Ličko-senjske županije, Dom za starije osobe u Koprivnici, Dom Senior Care, Križevci, s dnevnim boravkom za oboljele od AB, Dom za starije i nemoćne Sisak, s Gerontološkim centrom i dnevnim boravkom, Dom zastarije i nemoćne osobe, Slavonski Brod, Dom za starije osobe Beli Manastir, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek i Zavod za javno zdravstvo u svakoj od 6 županija.


Klinika za psihijatriju Vrapče (KPV) ima dugogodišnje iskustvo pružanja neformalnih edukacija te svakodnevno studentima i stručnjacima pruža supervizirani praktični pristup u svim aspektima skrbi za osobe s demencijom, dok savjetovanje i podršku obiteljima pruža individualiziranim pristupom. Prilikom edukacija koje će provoditi i organizirati za neformalne njegovatelje, ujedno bi se podijelila i iskustva iz popodnevnog boravka i mobilnog tima koji će se u okviru projekta SPAM uspostavili pri PBSVI, a kako bi se potaknule i preispitale mogućnosti širenja takvih usluga u zajednici i u ovim županijama. 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (FDMZ), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku redovno surađuje s PBSVI te će kao znanstveno-istraživačka ustanova, koja stavlja veliki naglasak na javno zdravstvo te provodi i studije sestrinstva, fizioterapije i dentalne medicine, provesti vrednovanje rezultata rada boravka, koje bi poslužilo za poboljšanje rada boravka, a s ciljem izrade preporuka za širenje takvih usluga u još 6 županija. Provedbom svih aktivnosti partneri će zajedničkim djelovanjem doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s demencijama.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj Projekta jest širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u cilju smanjenja troškova hospitalizacije. 

VODITELJICA PROJEKTA: Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 01/4603-423

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  Mirela Šentija Knežević, prof. log., univ. spec. admin. urb., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 01/4603-423,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


KONTAKT FDMZ-a ZA PROJEKT: Anamaria Tomić, mag. log., univ. spec. rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


OBRAZLOŽENJE Prijedloga zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za Projekt „Svi za pamćenje (SPAM)“, kodni broj UP 02.2.2.06.0064 ​ 

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Projekt provodi Grad Zagreb u partnerstvu sa Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Završetak dvogodišnjeg EU projekta „Svi za pamćenje – SPAM“


Danas, 22. rujna 2022. godine, završava EU projekt „Svi za pamćenje – SPAM“ u čijoj provedbi je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek bio partner zadnje dvije godine. Projekt je uspješno zaključen završnom konferencijom koja se održala u partnerskoj organizaciji, Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru u utorak, 20. rujna 2022. Na završnoj konferenciji predstavljeni su svi rezultati mukotrpnoga rada svih partnera, a održana je i mala izložba radova korisnika popodnevnoga boravka. Glavnu riječ imale su voditeljica projekta, dr. sc. Mirela Šentija-Knežević i Marijana Prevendar, prof. soc., projekta asistentica. U ime Fakulteta uzvanicima se obratila doc. dr. sc. Štefica Mikšić, prodekanica za suradnju s nastavnim bazama, a jednu od projektnih aktivnosti predstavila je zaposlenica na projektu, Anamaria Tomić, mag. logoped., univ. spec. rehab. educ. 

 

 Projektom se nastojala pružiti podrška osobama s Alzheimerovom demencijom i drugim oblicima demencije, kao i članovima njihovih obitelji, pružanjem novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba (uspostavom popodnevnoga boravka za osobe s demencijom), što je ujedno bio i cilj Projekta. U okviru Projekta provodile su se i brojne edukacije za formalne i neformalne njegovatelje u Gradu Zagrebu i na području šest županija.

 

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zahvaljuje Gradu Zagrebu i svim partnerima (Klinici za psihijatriju Vrapče, Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Hrvatskoj udruzi za Alzheimerovu bolest – HUAB) za uspješnu suradnju i URBANEX-u za pomoć pri provedbi projekta!

 

Brošure koje su nastale tijekom projekta:

  1. Brošura
  2. Brošura
  3. Brošura
  4. Brošura

 

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal