• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Bioenergetika pokreta i utjecaj okoliša

Cilj kolegija je naučiti studente metode procjene fizičkog kapaciteta i intenziteta pokreta; osposobiti studente za prepoznavanje različitih uvjeta okoliša koji utječu na radnu sposobnost.

Studenti će se podučiti i specifičnim kompetencijama: Razumijevanje bioloških sustava energije za kretanje i rad.

-      Poznavanje metoda za evaluaciju razine intenziteta različitih pokreta.

-      Mjerenje i vrednovanje utroška energije za određeni pokret.

-      Prepoznavanje ključnih okolišnih faktora koji mogu utjecati na potrošnju energije u određenom pokretu.

-      Poznavanje tehnika procjene temperature tijela. Utvrđivanje razine tjelesne dehidracije.

-      Razumijevanje zdravstvene prijetnje i negativnih učinaka rada u zahtjevnim uvjetima rada. Poznavanje ključne preventivne mjere za smanjenje zdravstvenog rizika izazvanog preopterećenjem u zahtjevnim uvjetima rada.

Prenošenje novousvojenog znanja različitim populacijama s čimbenicima rizika.

Energetski sustavi u mišićima i njihova interakcija u različitim uvjetima rada. Bazalni metabolizam i bioenergetika.

Procesi u tkivima tijekom fizičke aktivnosti (anaerobna i aerobna glikoliza, oksidativni energetski sustav).

Učinkovitost mišićnog rada i potrošnje kisika.

Uvjeti okoliša koji utječu na potražnju energije tijekom rada (temperatura, vlaga, svjetlost, gravitacija, atmosferski tlak).

Unutarnji čimbenici koji utječu na radnu sposobnost i metode evaluacije (dehidracije, hipertermije, hipoglikemija, hipoksemije, itd.).

Uloga kardiovaskularnih i respiratornih sustava u ispunjavanju termoregulacijskih i metaboličkih zahtjeva organa aktivnih tijekom fizičke aktivnosti.

Laboratorijske i terenske metode za procjenu i mjerenje potrošnje energije prilikom pokreta.

Zaštitne mjere protiv zdravstvenog rizika zbog preopterećenja u zahtjevnim uvjetima rada.

Fizičko opterećenje i opterećenje u pojedinim populacijama s povećanim rizikom (djeca, starije osobe, trudnoća, kardiovaskularni bolesnici, plućni bolesnici, pacijenti s dijabetesom, pacijenti s metaboličkim poremećajima, itd.).

Obavezna literatura:

 1. Guyton C, Hall JE. Medicinska fiziologija. 13. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2017. (Odabrana poglavlja)
 2. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z, i sur. Patofiziologija. 8. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018. (Odrabana poglavlja)
 3. Heimer S. Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 4. Bilješke s predavanja i recenzirani seminarski radovi
   

Dopunska literatura:

 1. Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA. Textbook of Work Physiology. 4. izd. Champaign, IL: Human Kinetics; 2003. 
 2. McArdle WD, Katchn Fl, Katch VL. Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance. 6. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 3. Levick JR. An Introduction to Cardiovascular Physiology. 4. izd. Oxford: Butterworth-Heineman; 2003.
 4. Hlastala MP, Berger AJ. Physiology of Respiration. 2. izd. Oxford: Oxford University Press; 2001.
 5. Frontera WR, Dawson DM, Slavik OM. Exercise in Rehabilitation Medicine. 2. izd. Champaign, IL: Human Kinetics; 2006.
 6. American College of Sports Medicine. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
   
 1. Opisati bioenergetiku u tijelu tijekom fizičke aktivnosti
 2. Definirati mehanizme u pozadini razlika u radnim sposobnostima među pojedincima
 3. Analizirati učinke čimbenika okoliša na radnu sposobnost čovjeka
 4. Opisati potencijalne negativne utjecaje na zdravlje prilikom rada u zahtjevnim uvjetima
 5. Procijeniti kardiovaskularnu i respiratornu regulaciju tijekom fizičke aktivnosti
 6. Primijeniti novousvojeno znanje o bioenergetici i utjecaju okoliša na različite populacije koje imaju povećani rizik

Nositelj: doc. dr. sc. Hrvoje Brkić

 

Suradnici:

 1. doc. dr. sc. Hrvoje Brkić,
 2. Nikola Volarić, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal