• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Integrativna medicina

Cilj predmeta je približiti i objasniti studentu pojmove i primjenu integrativne, alternativne i komplementarne medicine. Integrativna medicina ne odbacuje konvencionalnu medicinu niti prihvaća alternativne terapije nekritički. Njen napredak vuče želja za novim znanjem. Suštinu integrativnog pristupa ne čini samo koncept liječenja, već širi koncept promocije zdravlja i prevencije bolesti. Komplementarna medicina obuhvaća djelatnosti koje dopunjavaju klasično medicinsko liječenje, a alternativna medicina je potpuno samostalna u dijagnostici i liječenju.

Integrativna medicina je usmjerena na izlječenje i pri tome uzima u obzir bolesnika kao cjelinu (tijelo, um i duh) - holistički i visoko individualan pristup, uključujući sve aspekte stila života. Integrativna medicina naglašava terapeutski odnos između bolesnika i terapeuta te koristi odgovarajuće terapije, kako konvencionalne tako i alternativne. U njoj se spajaju najmoderniji znanstveni pronalasci, posebice oni iz kvantne fizike, s drevnim znanjima o liječenju sa svih krajeva svijeta.
Definicija tradicionalne medicine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO): 
Zdravstvena praksa, prilaz, znanje i vjerovanje zasnovano na upotrebi biljnih, životinjskih i mineralnih lijekova, spiritualne terapije, manualnih tehnika i vježbanja rabljenih pojedinačno ili u kombinaciji u tretmanu, dijagnosticiranju ili prevenciji oboljenja ili održavanja zdravstvenog stanja
U središtu Istočne medicine nalazi se idealistička koncepcija o vitalnoj životnoj energiji. Ljudsko tijelo i ljudska psiha predstavljaju nedjeljivu cjelinu i sastavni dio svemira. Istočna filozofija zdravlja – to je jedinstveni sustav pogleda na odnos između čovjeka i prirode, koji je proučavan i kristaliziran tijekom tisućljeća. Velika važnost se daje obnavljanju i regulaciji energetskog balansa cijelog tijela, sposobnosti većine organa i tkiva da se obnavljaju i regeneriraju. Naglasak je na preventivi i održavanju zdravlja i dugovječnosti.

Obavezna literatura:

 1. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1.hrv.izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015. 

Dopunska literatura:

 1. Vrhovac B, i sur. Interna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
 2. Filaković P, i sur. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 3. Rakel D. Integrative medicine. 3. izd. Philadelphia, PA: Elsevier; 2012.
   
 1. Vrednovati osnovne principe primjene kiropraktike, osteopatije, akupunkture/tradicionalne kineske medicine, homeopatije, herbalne medicine, ayurvede, kreativnih terapija (muzikoterapija, aromaterapija, kromoterapija, terapija pokretom i dr.), duhovne terapije
 2. Prosuditi važnost i način sudjelovanja u provođenju dijela terapije
 3. Argumentirati važnost suštine integrativnog pristupa kao koncepta promocije zdravlja i prevencije bolesti
 4. Kritički prosuditi značaj duhovne i psihološke potpore pri vraćanju bolesnika u svakodnevni život nakon tjelesne bolesti

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Svjetlana Marić,
 • izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,
 • doc. dr. sc. Rajko Fureš,
 • Davor Lešić, mag. physioth.

Vanjski suradnici:

 • prof. prim. dr. sc. Dunja Degmečić,
 • prof. dr. sc. Marcela Šperanda,
 • doc. dr. sc. Josip Bošnjaković.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal