• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Menadžment u zdravstvu

Uvod u menadžment predstavlja upoznavanje sa načelima suvremenog upravljanja. Kroz ovaj kolegij studenti će upoznati psihologiju menadžera i važnost osobnog razvoja; komunikacijske vještine, upravljanje ljudima; upravljanje promjenama; financijski menadžment i upravljanje rizikom; upravljanje resursima; djelotvorno operativno upravljanje i formiranje uspješnog tima; potrebu multidisciplinarnog pristupa u zdravstvu u smislu primjene stručnih medicinskih znanja i znanja potrebnih za vođenje i upravljanje zdravstvenim sustavom; načine i mogućnosti primjene menadžerskih vještina u svakodnevnom stručnom radu.

Uvod u predmet i povijesni osvrt; Tko je menadžer?; Komunikacijske vještine; Upravljanje ljudima; Upravljanje materijalnim resursima; Financijski menadžment i kako upravljati rizikom; Rješavanje problema i donošenje odluka; Upravljanje promjenama; Zdravstveni menadžment; Najčešći pristupi i tehnike menadžmenta; Upravljanje sukobima; Utjecaj globalizacije na menadžment; Kako upravljati svojom karijerom; Kako formirati uspješan tim; Može li kreativnost doprinijeti uspješnom upravljanju?

Obavezna literatura:

 1. Balen S. Menadžment u zdravstvu. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 1. Valorizirati elemente menadžerskog zvanja i upravljanja ljudskim resursima
 2. Samoprocijeniti vještine interpersonalne komunikacije, slušanja, neverbalne komunikacije, neformalne komunikacije, vođenja djelotvornih sastanaka, prezentacije
 3. Opravdati načine delegiranje posla, upravljanja timom i timskog rada
 4. Preporučiti metode financijske kontrole i financiranje zdravstvenih sustava
 5. Utvrditi specifičnosti zdravstvenih sustava i ciljeve menadžmenta u zdravstvenim sustavima
 6. Poduprijeti stil upravljanja sukobima i vještine pregovaranja
 7. Kritički prosuditi globalizaciju u užem i širem smislu, globalnu ekonomiju, globalnog menadžera

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

            Suradnici:

 • Marlena Brstilo-Čičković, mag. physioth., predavač,
 • Jelena Jakab, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal