• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Neurofizioterapija u pedijatriji

Ciljevi predmeta su usvajanje znanja i temeljnih vještine potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području neuropedijatrije te upoznavanje sa principima organizacije neurofizioterapije u pedijatriji. 

Psihofizički razvoj dojenčadi i djece. Primitivni refleksi i psihomotorni razvoj. Rano oštećenje mozga, hipoksično-ishemijska encefalopatija; rano otkrivanje, dijagnostičke mogućnosti, opcije terapijskog pristupa, obrada, praćenje pacijenta. Posljedice ranog oštećenja mozga i teškoća u  razvoju. Porođajne traume, ozljede cerviko-brachialnog pleksusa, traumatska ozljeda mozga i neurorehabilitacija. Ostali razvojni poremećaji (genetski, metabolički, neurodegenerativni, stečeni). Sindromi ranog parkinsonizma – neepileptički i motorički poremećaji, klasifikacija epileptičkih napadaja. Cerebralna paraliza: definicija, klasifikacija, funkcionalne poteškoće, liječenje, rehabilitacija; registri (SCPE), funkcionalna klasifikacija: ICF-CY. Neuro-muskularne bolesti. (nasljedne i stečene). Protokoli za evaluaciju djece u akutnoj i kroničnoj fazi, kao što su funkcionalna ljestvica za neuromuskularne bolesti, mjerila za procjenu CP (GMFCS) i skala za procjenu mišićnog tonusa (Ashworth, Bohanon, Barry-Albright). Teorijske podloge neurofizijatrijskih pojmova, kao što su neuro-razvojni tretman, ponovno učenje motorike i drugih postupaka.

Obavezna literatura:

 1. Mardešić D, i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2016. 
 2. Vesna Milas. Tajne i nedoumice u pedijatriji: program stalnog medicinskog usavršavanja: poslijediplomski tečaj I. kategorije. Osijek: Medicinski fakultet; 2014.
   

Dopunska literatura:

 1. Miro Juretić, Livio Balarin i suradnici. Pedijatrija za više medicinske sestre, Split: Klinička bolnica Split; 1995.

 1. Opisati osnovna načela neurološkog statusa novorođenčeta, prepoznati normalni psihomotorni razvoj djeteta
 2. Prepoznati čimbenike rizika koji utječu na normalan psihofizički razvoj djeteta (traumatska stanja, nasljedne i metaboličke bolesti).
 3. Osmisliti proces fizioterapijskih postupaka u radu s neurorizičnim djetetom
 4. Primijeniti osnovne principe neurorazvojnog tretmana u djece s cerebralnom paralizom na temelju fizioterapeutskih smjernica
 5. Opisati specifične metode procjene djeteta, postupke rada i terapijske ciljeve
 6. Prepoznati promijenjenu funkciju neuromuskularnog sustava zbog ranog oštećenja ili razvojnog poremećaja.
 7. Primijeniti fizioterapijske postupke u liječenju neuromišićnih bolesti kod djece, posebice fizioterapijski proces kod progresivne mišićne distrofije
 8. Aktivno surađivati sa zdravstvenim djelatnicima unutar neurorehabilitacijskog tima za djecu

Nositelj: doc. dr. sc. Boro Nogalo

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal