• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Anatomija 1

Upoznavanje studenata s anatomijom čovjeka u integrativnom pristupu s kliničkim značenjima. Stjecanje znanja o temeljnim anatomskim podjelama odrasle osobe, orijentaciji u anatomskim ravninama te orijentacijskim točkama na površini tijela. Upoznavanje s osnovama građe lokomotornog i krvožilnog sustava. Usvajanje znanja o sadržaju pojedine regije u području glave i vrata, njihovom sadržaju i topografskom međuodnosu. Upoznavanje s temeljnim osnovama podjele i funkcije živčanog sustava. Demonstriranje regija i  njihova sadržaja u području glave i vrata na kadaveru. Kritičko promišljanje o značaju anatomske građe i topografije u kliničkom rasuđivanju.

Osnovne anatomske ravnine i nazivlje. Pregled osteomuskularnog i krvožilnog sustava. Topografska podjela glave i vrata. Kosti glave. Zglobovi glave. Muskulatura glave i vrata. Retromandibularni prostor. Infratemporalni prostor. Nosna šupljina. Usna šupljina; trigonum submandibulare i dno usne šupljine. Ždrijelo. Grkljan. Trigonum caroticum. Trigonum colli laterale. Žile i limfni čvorovi glave i vrata. Principi organizacije živčanog sustava. Središnji živčani sustav (CNS); veliki mozak, mali mozak, moždano deblo, kralježnička moždina. Periferni živčani sustav; moždani živci, moždinski živci. Autonomni živčani sustav; simpatički živčani sustav, parasimpatički živčani sustav, parasimpatički gangliji u glavi. Putevi općeg somatskog senzibiliteta. Motorički putevi moždanog stabla. Bazalni ganglij. Likvorski sustav. Meninge i krvne žile u lubanjskoj šupljini i kanalu kralježnice. Slušni organ. Organ vida.

Obavezna literatura:

 1. Reihe D. Anatomija. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 2. Marušić A, Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka. 2. izd. Zagreb: Medicinska naklada. 2002.
 3. Waldeyer A. Waldeyerova anatomija čovjeka. 17. njemačko izd. Prer., 1. hrv. izd. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga; 2009.
 4. Keros P, Pećina M i Ivančić-Košuta M. Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed; 1999.
 5. Sobotta J. Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice. 3. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2013.
   

Dopunska literatura:

 1. Werner Platzer. Priručni anatomski atlas 1 - sustav organa za pokretanje (2011.), Priručni anatomski atlas 2 – unutarnji organi (2012.), Priručni anatomski atlas 3 – živčani sustav i osjetila (2011.). Zagreb: Medicinska naklada
 2. Netter FH. Atlas anatomije čovjeka. 7. izd. Beograd: Datastatus/Elsevier; 2018. 
 3. Jalšovec  D. Sustavna i topografska anatomija čovjeka. Zagreb: Školska knjiga; 2007.
 4. Bajek S, Bobinac D. – Sustavna anatomija čovjeka. 2007. Digital point
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi praktičnu važnost i značaj anatomije, kao i važnost anatomske orijentacije

 2. Prosuditi građu pojedinih sastavnica osteomuskularnog sustava

 3. Utvrditi temeljna načela građe živčanog sustava

 4. Usporediti pojedine anatomske strukture i njihove funkcije unutar središnjeg živčanog sustava

 5. Preispitati sadržaj i topografske odnose pojedine regije glave i vrata

 6. Utvrditi topografske odnose na glavi i vratu s obzirom na najčešće klinički značajne entitete

 7. Demonstrirati granice pojedinih regija glave i vrata, te njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru

Nositelj : doc. dr. Anđela Grgić

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Bruno Splavski,
 • doc. dr. sc. Željka Perić Kačarević,
 • Robert Mujkić, prof. biol. kem., asistent.

Vanjski suradnici:

 • mr. sc. Kristina Halbauer, dr. med. dent.,
 • Nenad Čekić, dr. med., asistent,
 • Alen Imširović, dr. med., asistent,
 • Marko Kovačević, dr. med., asistent,
 • Ana Petrović, dr. med., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal