• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Minimalno invazivna kirurgija

Upoznati studenta s pregledom teorijskih i praktičnih dostignuća  modernih metoda kirurgije.

Predmet sadrži pregled teorijskih i praktičnih dostignuća  endoskopske kirurgije i to u područjima torakalne i abdominalne kirurgije. Danas je MIK prihvaćena kirurška tehnika kojom se izvode gotovo svi operacijski zahvati u navedenim područjima.Teorijski dio zadire u područje  tehničkog aspekta neophodnog za izvođenje kirurgije (oprema, instrumenti, el.struja u medicini, plinovi, sigurnost za bolesnika) da bi kroz bazične postupke iz dnevnih kirurških programa polaznici upoznali praktičnu vrijednost MIK-a.

Obavezna literatura:

  1. EAES smjernice Europske udruge za endoskopsku kirurgiju
  2. Bekavac – Bešlin M i sur. Kirurgija za stomatologe. Zagreb: Medicinska naklada; 2003. (Odabrana poglavlja)
     

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Valorizirati metode minimalno invazivne kirurgije
  2. Procijeniti pacijente i stanja koja su pogodna za primjenu minimalno invazivnih kirurških metoda
  3. Usporediti prednosti i nedostatke klasične i endoskopske kirurgije
  4. Procijeniti potrebu za suradnjom s doktorima drugih specijalnosti

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal