• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Informatika u zdravstvu

Stjecanje znanja o temeljnim informatičkim pojmovima, upravljanju medicinskih podataka, teoriji i obradbi informacija, računalnim komunikacijama i priopćavanju.

Temeljni informatički pojmovi, upravljanje medicinskim podatcima, teorija i obradba informacija, računalna komunikacija i priopćavanje. Primjena medicinskoinformatičkih postupaka. Važnost, ustroj i uporaba medicinskog jezika, šifriranja i klasifikacija. Ustroj i važnost elektroničkog zapisa bolesnika i elektroničkog medicinskog zapisa. Računalna raščlamba bioloških signala i medicinskih slika. Građa i uporaba medicinskih baza podataka i baza podataka sa stručnim i znanstvenim radovima s područja biomedicine. 
Strategije upravljanja i klasifikacija  medicinskog znanja. Medicina temeljena na dokazima. Zdravstveni informacijski sustavi u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Sustavi za pomoć pri medicinskom odlučivanju i njihova uporaba u obradbi bolesnika te u stjecanju, obradbi i prikazu medicinskog znanja. 
Građa i uloga medicinskih modela i modeliranje. Sigurnost i povjerljivost medicinskih podataka.

Obavezna literatura:

  1. Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Medicinska naklada: Zagreb; 2009.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Kritički prosuditi utjecaj  novih  tehnologija  na  upravljanje  medicinskom  dokumentacijom  i  elektroničkim zdravstvenim zapisom
  2. Argumentirati  regulatorne  zahtjeve  na  informacijski  sustav  u  zdravstvu  (interoperabilnost,  informacijska sigurnost, zaštita osobnih podataka, pokazatelji kvalitete)
  3. Utvrditi i rangirati elemente informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka
  4. Vrednovati programe za prikupljanje, obradu i prikaz medicinskih podataka.
  5. Odabrati najbolji način prikaza medicinskih podataka

Nositelj: doc. dr. Dario Galić

Suradnici:

  • Josip Jakab, mag. ing. el., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal