• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Engleski jezik 1

U sklopu kolegija Engleski jezik 1 obrađuju se osnovni pojmovi vezani uz dentalnu struku i općenito dentalnu medicinu. Obrađivanjem  tema o povijesti dentalne medicine i granama dentalne medicine, studenti dobivaju mogućnost proširivanja stručnog vokabulara te jezičnih znanja i vještina u području općeg engleskog jezika s kojim upisuju Studij te samim time solidan temelj za buduću sustavnu nadogradnju baze dentalne terminologije na engleskom jeziku. 

Introduction: What is dentistry? History of dentistry, Branches of dentistry; Dental specialties
Dental team – members and roles
Basics – General health vocabulary
Common vocabulary used in a dental office – phrases, collocations
Oral cavity – structures and functions; Types of teeth; Parts of a tooth
Most common dental diseases affecting teeth and periodontium
Nutrition and Oral Health

Obavezna literatura:

 1. Režić P, Žurić-Havelka S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2013. (odabrana poglavlja)
 2. Nastavni materijali

Dopunska literatura:

 1. Tanay, V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 2. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Valorizirati važne događaje u povijesti dentalne medicine, opisati i rastumačiti njihovu važnost za današnju dentalnu medicinu

 2. Usporediti stručnu terminologiju koja se na engleskom koristi za grane dentalne medicine sa stručnom terminologijom na hrvatskom jeziku

 3. Utvrditi stručne termine za članove tima dentalne medicine, objasniti njihove radne zadatke, usporediti radne zadatke istovrsnih članova tima u Hrvatskoj

 4. Klasificirati najvažnije dijelove (strukture) usne šupljine, opisati njihove funkcije koristeći primjerenu razinu stručne terminologije

 5. Usporediti medicinske izraze koji se odnose na dentalnu anatomiju (na engleskom jeziku) sa istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; razlikovati medicinske izraze za vrste denticije, zubni niz, vrste zuba, i sl.

 6. Podržati važnost pravilne prehrane za zdravlje usne šupljine; objasniti povezanost manjkavosti u prehrani sa najčešćim oboljenjima zuba i parodonta

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal