• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Opća i dentalna radiologija

Studenti stjeću osnovu znanja koja su temeljena na tehničkim i fizikalnim principima nastanka radiološke slike, uloge radiološke dijagnostičke tehnologije i inovacija iz područja suvremene radiologije u stomatologiji i medicini, utjecaj dijagnostičkog zračenja na biokemijske procese u tijelu, kao i važnost poznavanja štetnih utjecaja na histoembriopatogenetske promjene. Usvajanje fundamentalnih radioloških zakonitosti primjenjivih u procesu interpretacije radiomorfoloških  patoanatomskih procesa  kod dijagnostike bolesti i povreda zuba i područja čeljusti. Upoznavanje s dijagnostičkim digitalnim radiološkim postupcima jednostavnih i složenih radioloških modaliteta i tehnika snimanja poput računalne  tomografije, dijagnostičkog ultrazvuka  i magnetske  rezonance. Prepoznavanje indikacija za svaku tehniku snimanja i opravdanost izbora svake tehnike snimanja.

Temelji fizikalnih principa nastanka ionizirajućeg zraćenja, ultrazvuka i magnetske rezonancije u dijagnostičkoj primjeni. Biokemijski i fizikalni utjecaj izlaganju ionizirajućem zraćenju. Dijagnostički radiološki uređaji i tehnike snimanja u dentalnoj radiologiji. Normalna radiološka anatomije zuba i parodontnih tkiva, gornja čeljust, donja čeljust, čeljusni zglob, i ostalo maksilofacijalno područje. Patološko-anatomske promjene,značajne za razumijevanje radiološki vidljivih znakova. Radiološki značajke  prirođenih abnormalnosti, ozljede, infekcije, tumori i degenerativne promjene zuba i parodontnih tkiva, gornje čeljusti, donje čeljusti, čeljusni zglob i ostalog maksilofacijalnog područja. Kliničke indikacije za korištenje određene radiološke tehnologije, tehnika  intraoralnog  snimanja i razvijanje slika.

Obavezna literatura:

 1. Janković S, Miletić D. Dentalna radiologija. Split: Medicinski fakultet Split; 2009.
 2. Krolo I., Zadravec D. Dentalna radiologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. 

Dopunska literatura:

 1. Whites C, Pharoah MJ. Oral Radiology. St. Louis: Mosby; 2004.
 2. Stafne. Oral roentgenographic diagnosis. Philadelphia; London: WB Saunders Company; 2001. 
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi radiološku terminologiju i steći sposobnost radiološke analize anatomskih struktura gornje i donje čeljusti i patoloških procesa zubi.
 2. Integrirati radiološku sliku s patoanatomskim promjenama.
 3. Utvrditi karakteristične radiološke manifestacije bolesnih stanja čeljusti i zubi.
 4. Odabrati slikovni dijagnostički modalitet prikladan za dijagnostiku patoloških promjena.
 5. Argumentirati izbor radiološke dijagnostike imedicinskom terminologijom radiološki integrirati s kliničkim nalazom.
 6. Kritički prosuditi izbor radiološkog modaliteta s ciljem sprječavanja prekomjernog izlaganja ionizirajućeg zračenja ili nepoželjnih i štetnih učinaka.

Nositelj: doc. dr. sc. Tamer Salha

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal