• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Hitna medicinska pomoć 1

Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja i vještina iz područja hitne medicine i reanimatologije. Prepoznavanje znakova očigledne ili prijeteće ugroženosti života dio su temeljnih stručnih znanja svih zdravstvenih djelatnika. Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji iziskuju spremnost i brzu reakciju doktora dentalne medicine te adekvatnu suradnju i komunikaciju s hitnom medicinskom službom. S obzirom na važnost ranog prepoznavanja i liječenja urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini. Osnovni je cilj je prenijeti studentima osnove reanimacijskih postupaka kao temeljnog znanja svih medicinskih djelatnika, te prepoznavanje stanja životne ugroženosti u ordinaciji dentalne medicine. Studentima će se prikazati vodeći simptomi i laboratorijska dijagnostika u hitnoj medicini, kao i osnovna upotreba kliničke farmakologije u hitnoj medicini. Studente će se podučiti specifičnostima hitne medicine i intervencijama prilikom hitnih internističkih stanja i stanja šoka. Studenta će se obučiti za sudjelovanje tijekom kardiopulmonalne reanimacije, osnovnog i naprednog održavanja života, te pristupa unesrećeniku.

Hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine. Procjena vitalnih funkcija i težine bolesnog stanja. Vodeći simptomi i laboratorijski pokazatelji u hitnoj medicini. Klinička farmakologija u dentalnoj medicini. Prepoznavanje, procjena i zbrinjavanje akutnih i hitnih internističkih stanja. Temeljni i napredni postupci održavanja života odraslih, djece i trudnica. Prepoznavanje, procjena i početno zbrinjavanje unesrećenika (opekline/ozebline, kemijske i električne ozljede, ubodi/ugrizi, krvarenja, otrovanja). Kardiopulmonalna reanimacija. Podjela i uzroci šoka. Komunikacija u hitnim stanjima i transport vitalno ugroženog bolesnika. 

Obavezna literatura:

 1. Gašparović V i sur. Hitna Medicina. 2. dop. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Peršec J. Anesteziologija u dentalnoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1.hrv.izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Smjernice za rad izvanbolničke hitne službe (dostupno na: https://www.hzhm.hr/source/smjernice/smjernice-za-rad-izvanbolnicke-hitne.pdf)
   

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti osposobljen za sljedeće postupke:

 1. Prosuditi hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine
 2. Procijeniti težinu bolesnog stanja i odgovarajuće hitne mjere kod životno ugrožavajućih stanja
 3. Kritički prosuditi upotrebu temeljnih tehnika monitoringa vitalnih funkcija
 4. Izabrati adekvatan način uklanjanja prijetećeg uzroka smrti (gušenje, srčani zastoj, zastoj disanja)
 5. Valorizirati ulogu člana tima u postupku kardiopulmonalne reanimacije
 6. Argumentirati odabir intervencije tijekom hitnih internističkih stanja, šoka, i zbrinjavanja unesrećenog prema različitim scenarijima (krvarenje, opekline, ozebline, otrovanja, ugrizi/ubodi)
 7. Samovrednovati adekvatnu komunikaciju s ostalim zdravstvenim djelatnicima u ordinaciji te djelatnicima hitne medicinske službe

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal