• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fiksna protetika 1

Kolegij podučava studente o promjenama stomatognatog sustava nastalih zbog djelomičnog gubitka zuba. Cilj predmeta je naučiti studenta o laboratorijskim i kliničkim znanjima potrebnim za samostalnu izradu fiksnih protetskih nadomjestaka.

Uvod i pregled suvremenih metoda fiksnoprotetske opskrbe i rehabilitacije.Pregled doktrinalnih stajališta fiksnoprotetske opskrbe i rehabilitacije:sustav sidrenja i konstrukcije.Kliničke faze rada u fiksnoj protetici.Fiksnoprotetska dijagnostika i ocjena bioloških temelja.Indeks potreba za protetsku skrb.Fiksnoprotetsko planiranje:biološki aspekti planiranja mostova,analiza praznina u zubnom luku,statički aspekti planiranja mostova,algoritmi odlučivanja kod fiksnoprotetskog planiranja.Sanacijski i pripremni postupci prije fiksnoprotetske opskrbe.Usna higijena protetskog pacijenta i perventivni aspekti protetike.Preparacije u fiksnoj protetici:opće i specifične restauracije,izbor svrdala,marginalna preparacija,cementiranje i preparacija.Fiksnoprotetske nadogradnje vitalnih i endodontskih liječenih zuba.Otisci:načini,materijali,izbor.Privremena fiksnoprotetska opskrba:zaštita dentinske rane i provizorni radovi.Registriranje zagriza i koncepti nove protetske okluzije.

Obavezna literatura:

 1. Ćatović A i sur. Klinička fiksna protetika. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1999. 
 2. Shillinbgburg T, Hobo S, Whisett L, Jacobi R. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co, Inc.; 2008. 
 3. Uhač I. Potpune krunice – Osnove brušenja, Autorizirano predavanje; 2011.
 4. https://www.medri.hr/katedre/Protetika/novosti.php
 5. Uhač I. Estetske fiksnoprotetske rekonstrukcije – Klinički i laboratorijski pristup. Autorizirano predavanje; 2011. https://www.medri.hr/katedre/Protetika/novosti.php

Dopunska literatura:

 1. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics, 4th ed. Odabrana poglavlja. St. Louis: Mosby Inc.; 2006. 
 2. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb : Školska knjiga; 2005. 
 3. Jerolimov V i sur. Stomatološki materijali. Zagreb : Stomatološki fakultet; 2005. (www.sfzg.hr) Odabrana poglavlja.
   
 1. Utvrditi komunikacijske vještine potrebne za rad u dentalnom timu te s pacijentom i njegovom obitelji
 2. Utvrditi diferencijalnu dijagnozu i terapijske mogućnosti anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva i oralne sluznice
 3. Samoprocijeniti i organizirati preventivne mjere očuvanja i promocije oralnog zdravlja
 4. Kritički prosuditi povezanost oralnog i sistemskog zdravstvenog stanja pacijenta te predvidjeti posljedice socijalnog i fizičkog okruženja na oralno zdravlje pacijenta

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Vlatka Lajnert
Suradnici:

 • doc. dr. sc. Davor Seifert.,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Stjepanka Lešić,
 • mr. sc. Kristina Halbauer,
 • Ivona Bambir, dr. med. dent., asistent,
 • Tena Manjarić Pavić, dr. med. dent., asistent,
 • Maja Šušnjara, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal