• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija

Stjecanje sposobnosti integriranja znanja iz temelja plastične i rekonstrukcijske kirurgije  sa znanjima iz  kliničkih predmeta vezanih za bolesti glave i vrata (Maksilofacijalna kirurgija, Oralna kirurgija, Dentalna implantologija). Produbljivanje znanja iz anatomije glave i vrata, neophodnih za razumijevanje rekonstrukcijske kirurgije

Upoznavanje s rekonstrukcijskom kirurgijom maksilofacijalnog područja. Vaskularna anatomija glave i vrata. Rekonstrukcija postablacijskh defekata lica i donje usnice. Cijeljenje rane. Rekonstrukcija složenih defekata usne šupljine i ždrijela. Koštana i mekotkivna augumentacija. Mikrovaskularni režnjevi. Kultura stanica i tkiva za potrebe rekonstrukcije struktura glave i vrata. Estetski zahvati u području lica. Novi biološki i umjetni materijali za rekonstrukciju MF područja. Budućnost kirurških metoda. Transplantacija lica.

Obavezna literatura:

 1. Lukšić I i sur. Maksilofacijalna kirurgija. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Šoša T, Sutlić Ž, Stanec Z, Tonković I. Kirugija. Zagreb: Medicinska biblioteka-Naklada Ljevak; 2007.- Odabrana poglavlja
   
 1. Utvrditi pojam režnja i transplantata te usporediti vrste režnjeva ovisno o donorskom području, strukturi tkiva, vaskularizaciji i načinu kretnje
 2. Objasniti rekonstrukcijske posebnosti pojedinih područja glave i vrata i navesti najčešće korištene režnjeve
 3. Utvrditi najčešće komplikacije režnjeva
 4. Utvrditi proces cijeljenja mekotivnih rana i kosti i navesti faze cijeljenja
 5. Valorizirati tehnike i mogućnosti mekotkivne i koštane augumentacije
 6. Procijeniti stanja u kojima je potrebna koštana augmentacija
 7. Utvrditi i objasniti pojam tkivnog inženjeringa i njegove potencijalne dosege

Nositelj: doc. dr. sc. Dinko Leović

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal