• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Engleski jezik 6

Na šestoj godini Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, u sklopu izbornog kolegija Engleski jezik 6 naglasak je u najvećoj mjeri na praktičnoj primjeni, odnosno na korištenju dentalne terminologije na engleskom jeziku u sklopu  primjera iz prakse (case study) u područjima: hitna stanja u stomatologiji, genetika i oralno zdravlje, dječje oralno zdravlje, protetika, ortodoncija.

Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.

Cilj je cjelovitog kurikula engleskog jezika (English for Dental Medicine) studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

 • Management of adult medical emergencies in the dental office
 • Management of pediatric medical emegencies in the dental office
 • Genetics and oral health
 • Prosthodontics
 • Orthodontics
 • Sports-related dental injuries

Obavezna literatura:

 1. Režić P, Žurić-Havelka, S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2013. (odabrana poglavlja)

 2. odabrani handouti

Dopunska literatura:

 1. Tanay, V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.

 2. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanju medicinskog izraza vezano uz gorenavedena područja (raščlanjivanje ponuđenih i tvorba novih medicinskih izraza)
 2. Kritički prosuditi i učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, odabrati korisne informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika.
 3.  Usporediti medicinske izraze koji se odnose na protetiku, ortodonciju, hitna stanja u dentalnoj medicini, sportsku dentalnu medicinu (na engleskom jeziku) sa istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; 
 4. Usporediti i razlikovati dentalnu terminologiju na engleskom i hrvatskom jeziku vezanu uz konkretne primjere medicinskih stanja – prikazi slučaja (case study): Dental fusion, Chronic periapical abscess, Oligodontia, Autoimmune blisters in gingiva etc.

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal