• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Tjelesna kultura 1

Razvoj tjelesne spremnosti studenata na fizičko opterećenje.

Tjelovježbanje.

Obavezna literatura:

 1. Vukić, Ž.; Jančić, S. (1999.): Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet, Osijek

Dopunska literatura:

 1. Anderson, B.;Burke, E.; (1997.): Fitness za sve, Zagreb, Copal
 2. Milanović, D. i sur. (1993.): Priručnik za sportske trenere, FFK, Zagreb
 3. Anderson, B. (2001.): Streching, Copal, Zagreb
 4. Milanović, D. i sur. (1996.): Fitness, FFK-Zagreb
 5. Tićak, K. (1997.): Oblikovanje tijela za žene, Astroida, Zagreb
 1. Samovrednovati osobnu tjelesnu spremnost
 2. Samoprocijeniti osobne fizičke mogućnosti i granice
 3. Poduprijeti važnost fizičke aktivnosti u svrhu očuvanja i unaprijeđenja tjelesnog i mentalnog zdravlja
 4. Izabrati optimalni način vježbanja s obzirom na željeni cilj (hipertrofija skeletnih mišića, povećanje snage, poboljšanje fizičke izdržljivosti,...)

Nositelj: Ljubomir Pribić, prof., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal