• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fiziologija

Cilj predmeta je, primjenom stečenih znanja iz  biofizike, biokemije, biologije i normalne morfologije, usvojiti znanja o normalnim mehaničkim, fizičkim i biokemijskim funkcijama ljudskih tkiva, organa i organizma. Cilj predmeta je omogućiti stjecanje znanja o fiziološkim funkcijama organizma, razumijevanje tjelesnih procesa i održavanje njihove homeostaze, te usvajanje temeljnih načela nadzora nad fiziološkim procesima. Također, cilj je naučiti postupke mjerenja fizioloških pojava i procesa, ovladati sposobnostima potrebnim za samostalno mjerenje određenih fizioloških parametra, te naučiti kako interpretirati i primijeniti rezultate tih mjerenja. Predmet treba potaknuti razvijanje sposobnosti samostalnog rješavanja problema i kritičkog razmišljanja. Krajnji cilj je kod studenata razviti sposobnost primjene poznavanja fizioloških procesa u patofiziologiji i kliničkoj medicini.

Fiziologija stanice. Fiziologija stanične membrane. Membranski i akcijski potencijal. Fiziologija živčane stanice i prijenos živčanog podražaja. Fiziologija mišićne kontrakcije. Fiziologija kardiovaskularnog sustava. EKG i mjerenje tlaka. Fiziologija krvotvornog sustava i krvi. Određivanje krvne grupe. Specifična i nespecifična imunost. Autonomni živčani sustav i osjetila. Osnove fiziologije središnjeg živčanog sustava. Fiziologija dišnog sustava. Spirometrija. Fiziologija bubrega i mokraćnog sustava. Tjelesna tekućina i acidobazna ravnoteža. Fiziologija probavnog i hepatobilijarnog sustava. Metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina. Regulacija prehrane. Fiziologija endokrinog sustava. Fiziologija sporta.

Obavezna literatura:

 1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. 13. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.
 2. Nastavni materijali

 

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Procijeniti fiziološke mehanizme regulacije homeostaze
 2. Procijeniti fiziološke procese u pojedinim organskim sustavima (živčani, lokomotorni, srčano-krvožilni, dišni, mokraćni, endokrini, imunološki, reproduktivni i probavni sustav)
 3. Rangirati fiziološke procese na različitim razinama organizacije ljudskog tijela (stanice, tkiva, organi, organski sustavi i čitav organizam)
 4. Predvidjeti međusobni utjecaj fizioloških procesa između pojedinih stanica, tkiva, organa i organskih sustava
 5. Odabrati fiziološke testove za procjenu fizioloških funkcija

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Martina Smolić,
 • izv. prof. dr. sc. Ana Stupin,
 • Nikola Volarić, dr. med., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Jelena Knežević

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal