• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Dječja i preventivna dentalna medicina 2

Svrha nastave iz dječje i preventivne dentalne medicine  je osigurati ovladavanje znanjima nužnim za planiranje, provedbu i praćenje liječenja bolesti pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba, kao i dijagnostiku, planiranje i provedbu liječenja traumatiziranih mliječnih i mladih trajnih zuba. Potrebno je savladati i osnovne zahvate za rekonstrukciji frakturiranih zuba. Cilj je također upoznati se i ovladati temeljnim postupcima za kontrolu boli i različitim oblicima lokalne anestezije kod djece. Potrebno je također dobiti znanja i steći vještine koje su potrebne za izvođenje malih oralno kirurških zahvata kod djece. 
Nastavni sadržaji iz dječje dentalne medicine  trebaju studentu pružiti znanja o specifičnostima rasta i razvoja dentalnih i orofacijalnih struktura, specifičnosti patologije, patogeneze i tijeka liječenja zubi i usta pacijenata dječje i adolescentne dobi. Poseban zadatak je ovladavanje znanjima potrebnim za rad s djecom sa smetnjama u razvoju, s osobitim naglaskom na  specifičnosti patologije i liječenja osoba koje imaju različite vrste tjelesnog, mentalnog ili emocionalnog hendikepa. Studenti također moraju steći znanja i vještine potrebne za primjenu različitih postupaka za kontrolu ponašanja djeteta te osnovne dijagnostičke i terapijske postupke za liječenje bolesti tvrdih i mekih tkiva u mliječnoj i trajnoj denticiji. Također trebaju ovladati postupcima za dijagnosticiranje i liječenje najzastupljenijih ozljeda zuba kod djece kao i dostupnim metodama za njihovu prevenciju.

Razvojne promjene broja i oblika zubi i njihovo liječenje
Razvojni defekti tvrdih zubnih tkiva i njihova terapija
Morfološki i mineralizacijski defekti  zuba kod djece
Nekarijesne lezije tvrdih zubnih tkiva kod djece
Radiologija u u dentalnoj medicini dječje dobi : indikacije za radiološko snimanje, tehnike snimanja zuba u djece
Eksfolijacija mliječnih i nicanje trajnih zuba
Anestezija  i sedacija u dentalnoj medicini dječje dobi
Liječenje djece sa smetnjama u razvoju
Traume zuba kod djece: etiologija i klasifikacija
Traumatske ozljede praćenje i prognoza kod mliječnih zuba 
Traumatske ozljede praćenje i prognoza kod trajnih zuba
Traume zuba kod djece: pregled i hitni postupci
Restaurativni postupci kod traumatiziranih zuba
Prevencija traumatskih ozljeda zuba
Protetsko liječenje u dječjoj dobi
Ekstrakcije zuba i mali oralno kirurški zahvati u djece   
Bolesti oralne sluznice kod djece
Hitna stanja u dječjoj dentalnoj medicini

Obavezna literatura:

 1. Jurić i sur. Dječja dentalna medicina. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2015.
 2. Andreasen FM, Andreasen JO, Bakland LK, Flores MT. Traumatske ozljede zubi. Zagreb: Naklada Slap; 2008.

Dopunska literatura:

 1. Koch G, Poulsen S. Pedodoncija - Klinički pristup. Ur. hrv. izdanja: Olga Lulić Dukić. Naklada Slap, Jastrebarsko 2005.
 2. Welbury R, Duggal MS,  Hosey MT. Paediatric Dentistry. Oxford: Oxford University Press; 2018.
 3. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 8th ed. St. Louis: Mosby; 2004.
 4. Zarevski P, Škrinjarić I, Vranić A. Psihologija za stomatologe. Zagreb: Naklada Slap; 2005.
 5. Fejerskov O, Kidd E. Zubni karijes. Zagreb: Naklada Slap; 2010.
 6. Škrinjarić I. Trauma zuba u djece. Zagreb: Globus; 1988.
 7. Dabar-srce (https://dabar.srce.hr/ )
 8. Hrčak (https:hrcak.srce.hr/)
 9. Sonda (http://sonda.sfzg.hr/)
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Opisati i izvesti prekrivanje dentina i kompozitne zavoje kod fraktura krune zuba;
 2. Opisati i izvesti liječenje pulpe mliječnih zuba;
 3. Opisati i izvesti površinsku anesteziju i anestetike za primjenu u djece;
 4. Opisati i izvesti lokalnu anesteziju u djece;
 5. Opisati i izvestiekstrakcije mliječnih i trajnih zubi u djece;
 6. Opisati i izvesti različite oblike topikalne aplikacije fluorida (otopine, gelovi, lakovi);
 7. Opisati i izvesti pregled djeteta s traumom zuba;
 8. Opisati hitne postupke kod jednostavne frakture krune zuba;
 9. Opisati endodontsko liječenje mladih trajnih zuba;
 10. Primijeniti uz nadzor jednostavnije psihološke postupke za kontrolu ponašanja djece;
 11. Napraviti ispun na mliječnim ili trajnim zubima;
 12. Prepoznati malokluzije u mliječnoj, mješovitoj i trajnoj denticiji.

Nositelj: doc. dr. sc. Neven Vidović
Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Marko Matijević,
 • doc. dr. sc. Davor Seifert.,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Lorena Horvat, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

 

Vanjski suradnici:

 • Matea Dozet, dr. med. dent., asistent,
 • Katarina Komar Milas, dr. med. dent., asistent,
 • Anja Zukanović, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal