• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Anatomija glave i vrata

Upoznavanje studenata s anatomijom čovjeka u integrativnom pristupu s osnovnim kliničkim značenjima. Stjecanje znanja o temeljnim anatomskim podjelama odrasle osobe, orijentaciji u anatomskim ravninama te orijentacijskim točkama na površini tijela. Upoznavanje s osnovama građe lokomotornog i krvožilnog sustava. Usvajanje bazičnog znanja o sadržaju pojedine regije u području glave i vrata, njihovom sadržaju i topografskom međuodnosu. Upoznavanje s temeljnim osnovama podjele i funkcije živčanog sustava. Demonstriranje regija i njihova sadržaja u području glave i vrata na kadaveru. Kritičko promišljanje o značaju anatomske građe i topografije u kliničkom rasuđivanju.


Obavezna literatura:

 1. Dual Reihe. Anatomija. 2018. Medicinska naklada
 2. Jalšovec D. Sustavna i topografska anatomija čovjeka. 2005. Školska knjiga
 3. Marušić A, Krmpotić-Nemanić J. Anatomija čovjeka. 2007. Medicinska naklada
 4. Bajek S, Bobinac D. – Sustavna anatomija čovjeka. 2007. Digital point
 5. Sobotta - Atlas anatomije čovjeka I. + II. + III. svezak + Tablice. 2013. Naklada Slap
   

Dopunska literatura:

 1. Werner Platzer. Priručni anatomski atlas 1 - sustav organa za pokretanje (2011.), Priručni anatomski atlas 2 – unutarnji organi (2012.), Priručni anatomski atlas 3 – živčani sustav i osjetila (2011.).  Medicinska naklada
 2. Frank H. Netter. Atlas anatomije čovjeka. 2003. Golden marketing

 

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti: 

 • Definirati praktičnu važnost i značaj anatomije, kao i važnost anatomske orijentacije 
 • Prepoznati osnovnu građu pojedinih sastavnica osteomuskularnog sustava, s posebnim osvrtom na regiju glave i vrata 
 • Definirati temeljna načela građe živčanog sustava 
 • Imenovati sastavne dijelove kosti, zglobova i mišića koji grade regiju glave i vrata 
 • Identificirati sadržaj i topografske odnose pojedine regije glave i vrata     
 • Objasniti topografske odnose na glavi i vratu s obzirom na najčešće klinički značajne entitete Demonstrirati granice pojedinih regija glave i vrata, te njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal