• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Dentalna fotografija

Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o principima snimanja, obrade i prezentacije dentalnih fotografija.

Primjena fotografije u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Razlika između digitalnog i klasičnog foto-aparata, prednosti digitalne fotografije, osnove digitalne fotografije, 
Osnovni principi intraoralnog snimanja, osnovni principi ekstraoralnog snimanja, standardi snimanja, izoštravanje, dubinska oštrina, rasvjeta, najčešće pogreške prilikom snimanja 
Ekstraoralno snimanje - profil i en face, standardi slikanja ekstraoralnih fotografija, simetrija lica, fotogrametrija, referentne točke i ostale varijable u fotografskim analizama
Intraoralno snimanje: standardni setovi fotografija i principi, makro fotografiranje, fotografiranje ispuna, protetskih nadomjestaka, patoloških promjena mekih i tvrdih tkiva, anatomskih formacija i fotografiranje tijekom stomatološkog i kirurškog zahvata 
Prebacivanje fotografija u računalo, osnove pohrane i obrade fotografije na računalu. 
Organizacija fotografija, sigurnosna kopija-backup, dijeljenje i slanje na udaljena računala, prezentiranje fotografija 

Obavezna literatura:

  1. Autorizirana predavanja

Dopunska literatura:

  1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006. 

Student će nakon završenog kolegija biti osposobljen:

  1. Identificirati važnost dentalne fotografije i prednosti dentalne fotografije kao dijela kompletne medicinske dokumentacije
  2. Kritički prosuditi značaj duljine i korekcije ekspozicije, blende i dubinske oštrine
  3. Samostalno izraditi intraoralne i ekstraoralne fotografije
  4. Identificirati pomoćna sredstva pri intraoralnom fotografiranju 
  5. Analizirati fotografije en-face te profil fotografije pacijenata.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal