• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Oralno zdravlje i štetne navike

Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o štetnim navikama, utjecaju štetnih navika na oralno zdravlje, oblicima prevencije, edukacije i liječenja.

Povijest, psihologija i epidemiologija pušenja 
Povijest, psihologija i epidemiologija alkoholizma
Pušenje i oralnozdravstveni djelatnici 
Pušenje i oralne lezije 
Alkoholizam i oralne lezije( karcinomi usne šupljine)
Pušenje i parodontna bolest 
Pušenje i sistemske bolesti 
Intervencijske aktivnosti za pušačku populaciju 
Farmakoterapija za prestanak pušenja 

Obavezna literatura:

  1. Alajbeg I, Brailo V, Vidović Juras D. Stomatološki tim protiv pušenja - edukacija edukatora; Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a; Zagreb, 2008. 

Student/ica će nakon završenog kolegija moći: 

  1. Identificirati epidemiologiju štetnih posljedica pušenja i alkohola 
  2. Integrirati povezanost bolesti oralnih tkiva s pušenjem i alkoholom
  3. Utvrditi tehnike komunikacije za olakšavanje prestanka pušenja koju su stomatolozi nadležni propisati
  4. Osmisliti zdravstvenu radionicu odvikavanja od štetnih navika

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

  • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal