• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Stručna praksa 1

Svrha stručne prakse je upoznati studenta s njegovim mogućnostima, te uz pravodobne savjete mentora osigurati visoko kvalitetnu dentalnu skrb u skladu s postojećim smjernicama, a sve s ciljem dobrobiti pacijenta. U okviru stručne prakse student samostalno obavlja aktivnosti koje je ranije savladao kroz nastavu.

Organizacija rada u ordinaciji. Priprema radnog mjesta. Prijem i priprema pacijenta za stomatološki tretman. Higijensko pranje ruku/ Kirurško pranje ruku. Čišćenje radnog mjesta. Mjere i postupci sterilizacije u ordinaciji. Mjere i postupci dezinfekcije u ordinaciji. Informatizacija u dentalnoj medicini. Položaj tijela stomatologa. Položaj tijela asistenta. Položaj pacijenta. Dijelovi stomatološke jedinice. Područje rada stomatologa. Instrumenti u stomatologiji. Mjere zaštite na radnom mjestu. Ozljede na radu.

Obavezna literatura:

  1. Vodanović, M. Osnove stomatologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2015.

Dopunska literatura:

  1. Kanisek S. Prevencija i kontrola infekcija u Domu zdravlja Osijek. Osijek: Dom zdravlja Osijek. 2017.

Kompetencije:

  1. Steći znanja o metodama u preventivnoj dentalnoj medicini;
  2. Interpretirati položaj dentalne medicine i dentalne higijena u zdravstvenom sustavu RH;
  3. Kritički prosuditi dijagnostičke metode i terapijske mogućnosti u dentalnoj medicine;
  4. Povezati dijagnostičke s terapijskim postupcima u liječenju anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva te oralne sluznice;
  5. Rangirati provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja;
  6. Valorizirati metode oralne profilakse;
  7. Utvrditi stomatološku nomenklaturu.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal