• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Biologija i histologija stanice

Usvojiti znanja o staničnoj strukturi i funkciji, spoznaje o staničnim organelama, te osobitostima i regulaciji staničnog ciklusa. Naučiti genetičke principe nasljeđivanja, utemeljene na Mendelovim zakonima. Steći znanja o vrstama i svojstvima tkiva. Usvojiti znanja o građi i funkciji usne šupljine i žlijezda usne šupljine. Razumjeti koncepte i zakonitosti nužne za proučavanje temeljnih događaja na razini stanica i tkiva. 

Svojstva i funkcije stanice. Porijeklo stanica. Građa. Tipovi. Stanična membrana. Građa. Funkcija. Pasivni i aktivni transport. Membranski sustavi stanice. Endoplazmatski retikulum, građa i funkcija. Golgijev aparat, građa i funkcija. Energetika stanice. Građa i funkcija mitohondrija. Nastajanje ATP. Jezgra. Struktura jezgre. Eukromatin i heterokromatin. Transport između jezgre i citoplazme. Kromosomi. Humani genom. Nukleinske kiseline. Organizacija genoma čovjeka. Replikacija DNA. Genska ekspresija. Transkripcija. Translacija. Regulacija genske ekspresije.Stanični ciklus. Faze. Mehanizmi regulacije. Osnovni principi nasljeđivanja. Mendelovi zakoni. Tkiva. Pojam tkiva. Strukturna hijerarhija: tkiva, organi, organski sustavi. Vrste tkiva. Epitelno tkivo. Hrskavično tkivo. Koštano tkivo. Mišićno tkivo. Živčano tkivo. Usna šupljina. Građa usne šupljine. Jezik. Ždrijelo. Zubi. Tvorbe pridružene zubu. Žlijezde usne šupljine.

Obavezna literatura:

 1. G.M. Cooper, R.E. Hausmann, Stanica: molekularni pristup, 5. izdanje, Medicinska naklada Zagreb, 2010
 2. Junqueira L.C., Carnerio J., Kelley R.O, Osnove histologije,10.izdanje, Školska knjiga Zagreb, 2006.
   
 

Nakon odslušane nastave student će biti sposoban

 1. opisati i objasniti strukturu, značaj i funkciju različitih staničnih organela
 2. definirati i razumjeti biološke mehanizme u osnovi održavanja staničnog genoma
 3. objasniti molekularne i genetičke mehanizme nasljeđivanja
 4.  analizirati mikroskopsku građu stanice i različitih tkiva
 5. opisati morfološke karakteristike tkiva
 6. znati povezati strukturu i funkciju tkiva
 7. znati građu i ulogu svih komponenti usne šupljine

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal