• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Prehrana i zdravlje

Cilj predmeta je objasniti studentu fiziološke i patofiziološke procese probavnog sustava; upoznati ga s bolestima usko povezanim s prehranom, metabolizmom i gastrointestinalnim sustavom (metabolički sindrom, šećerna bolest, poremećaji prehrane). Studenti će upoznati osnovna načela pravilne prehrane zdravog čovjeka, ali i dijetoterapije kod različitih bolesti organskih sustava. Studentima će se prikazati utjecaj prehrane na zdravlje cijelog organizma s naglaskom na oralno zdravlje.

Osnovna načela pravilne prehrane zdravog čovjeka. Anatomija i fiziologija gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sustava. Dijetoterapija kod bolesti organskih sustava. Poremećaji prehrane, metabolički sindrom, pretilost, šećerna bolest. Energijske i nutricijske potrebe organizma, planiranje i izračunavanje energijskih i nutricijskih potreba zdravog i bolesnog čovjeka. Upoznavanje i savladavanje metoda za ocjenu stanja uhranjenosti te mjera za ocjenu i unapređenje prehrane.

Obavezna literatura:

 1. Živković R. Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
 2. Lukić M, Včev A. Prehrana i ulkusna bolest. 3.izd. Osijek: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; 2009.
 3. Lukić M, Včev A. Prehrana i upalne bolesti crijeva. Osijek: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku; 2006.
   

Dopunska literatura:

 1. Verbanac D. O prehrani, što, kada i zašto jesti. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
 2. Mandić ML. Dijetoterapija. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet; 2014.
   

Studenti će nakon završenog kolegija moći:

 1. objasniti građu i funkciju probavnog sustava i fiziologiju probave
 2. procijeniti stanje uhranjenosti i nepravilnosti prehrane s mogućim posljedicama na opće i oralno zdravlje
 3. opisati bolesti uzrokovane lošom prehranom i njihove patofiziološke mehanizme
 4. osmisliti osnovni plan pravilne prehrane kao preventivne mjere u svrhu očuvanja oralnog zdravlja
 5. osmisliti promociju oralnog zdravlja kroz radionice o pravilnoj prehrani i utjecaju prehrane na oralno zdravlje

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal