• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna kirurgija i maksilofacijalna kirurgija

Program studija iz oralne i maksilofacijalne kirurgije poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveolotomije), prepoznavanje cističnih promjena  i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenti će se naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranje pri operacijama te će upoznati najvažnije oralnokirurške zahvate.

TEORIJSKA NASTAVA
Uvod. Pojam i ciljevi oralne kirurgije i maksilofacijalne kirurgije. Mjesto oralne kirurgije u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti. Mjesto oralne kirurgije u edukaciji studenata oralne higijene
Primenjena kirurška anatomija orofacijalne regije. Osteologija gornje i donje čeljusti. Kirurška morfologija korjenova zuba. Žvačna i mimična muskulatura. Pripoji mišića. Inervacija i vaskularizacija gornje i donje čeljusti.
Vađenje zuba. Pojam i opći principi vađenja zuba. Indikacije i kontraindikacije za vađenje zuba. Instrumenti za vađenje zuba. Faze nekompliciranog vađenja zuba. Vađenje pojedinih zuba. Zbrinjavanje rane poslije vađenja zuba.
Komplikacije tijekom vađenja zuba. Komplicirano vađenje zuba. Ostale komplikacije tijekom vađenja zuba. Cijeljenje rane poslije vađenja zuba. Faze normalnog cijeljenja rane. Usporeno cijeljenje i ostale komplikacije nakon vađenja zuba.
Osnovni kirurški principi. Osnovni principi kirurškog rada u usnoj šupljini. Kirurško vađenje zuba.
Impaktirani i prekobrojni zubi. Pojam i definicija. Etiološki čimbenici. Učestalost. Klinička slika i dijagnostika. Klasifikacija. Indikacije i kontraindikacije za vađenje impaktiranih zuba. Operativni tijek kirurškog vađenja pojedinih impaktiranih zuba. Zbrinjavanje rane i postoperativni tijek. Prekobrojni zubi. Vrste i dijagnostika. Specifičnost vađenja.
Oroantralne komunikacije i fistule. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika oroantralnih komunikacija i fistula. Indikacije za kirurško liječenje. Kirurški metodi plastike oroantralnih komunikacija. Kronični periapikalni procesi i  ciste čeljusti. Pojam i definicija. Podjela i klasifikacija. Klinička slika, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i liječenje. Metodologija rada.
Kirurški postupci u sklopu ortodntskog lečenja. Smetnje u nicanju zuba i metodi liječenja. Kirurško – ortodontsko liječenje neizniklih zuba. Pojam germektomije.Dentogene infekcije. Pojam i tipovi dentogenih infekcija. Mikroflora. Klinička slika i dijagnostika. Diferencijalna dijagnostika. Putevi širenja. Osnovni principi liječenja. Medikamentno i kirurško lečenje. Širenje infekcije u međufascijalne prostore. Karakteristike infekcija međufascijalnih prostora i liječenje.
Krvarenje i hemostaza. Spontana hemostaza. Klinička slika poremećaja spontane hemostaze. Podjela krvarenja. Oboljenja sa hemoragičnim sindromom. Sredstva za umjtnu hemostazu. Izbor metoda i sredstava hemostaze.Trauma zubi i alveolarnog nastavka. Replantacija i transplantacija. Trauma krune i korijena zuba. Trauma mekog i koštanog tkiva. Dijagnostika i liječenje. Indikacije i kontraindikacije za replantaciju. Operativni postupak.
Transplantacija zuba. Predprotetska  kirurgija. Deformiteti u predjelu alveolarnih i nepčanih nastavaka čeljusti. Predprotetska kirurgija koštanog tkiva . Korekcije na mekim tkivima. Produbljivanje vestibularnog sulkusa, indikacije i operativni postupci. Benigni tumori mekih i koštanih tkiva. Pojam. Klasifikacija. Učestalost u orofacijalnom predelu. Klinička slika. Specifičnosti kirurškog liječenja.
Oralnokirurški aspekti rizičnih pacijenata. Specifičnosti pojedinih općih oboljenja rizika za oralnokirurške intervencije i postupci sa pacijentima koji boluju od: ishemičnih oboljenja srca, bakterijskog endokarditisa, miokardiopatije, endokrinih oboljenja, oboljenja jetre i dr.

PRAKTIČNA NASTAVA
Uvodne vježbe. Radno mjesto. Prijem pacijenata. Anamneza. Klinički pregled. Sterilizacija i priprema za oralnokirurške intervencije. Instrumenti za vađenje zuba. Tehnika vađenja pojedinih zuba. Demonstracione vježbe Anamneza i klinički pregled. Lokalna anestezija. Vađenje zuba kliještima i polugama. Zbrinjavanje rane nakon vađenja zuba.
Postupak sa rizičnim pacijentima. Tretman komplikacija vađenja zuba. Metode hemostaze. Dijagnostika i liječenje akutnih dentogenih infekcija. Praktičan rad sa pacijentima. Prijem pacijenata. Motivacija i priprema pacijenata za oralnokirurške intervencije. Prikaz različitih oralnokirurških intervencija i asistencija prilikom njihovog izvođenja.Kontrolni pregledi nakon oralnokirurških intervencija. Konzervativni tretman postekstrakcijskog bola - lokalna aplikacija analgetika, i fizikalnih mjera.
 

Obavezna literatura:

 1. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Medicinska naklada. Zagreb; 2009
 2. Gabrić D. Lokalna anestezija u dentalnoj medicine. Zagreb: Medicinska naklada. 2015.
   

Dopunska literatura: 

 1. Bagatin M., Virag M. i suradnici. Maksilofacijalna kirurgija. Školska knjiga. Zagreb; 1991. 

Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će moći:

 1. Kritički procijeniti rane i kasne komplikacije vađenja zuba te primjene lokalnih anestetika;
 2. Usporediti različite tehnike u radiološkoj dijagnostici orofacijalnog područja;
 3. Predvidjeti farmakološke učinke, nuspojave, indikacije i kontraindikacije, toksičnost pojedinih skupina lijekova koji se koriste u oralnoj kirurgiji;
 4. Utvrditi osnovne protokole rada u kontroli infekcija u oralnokirurškoj ambulanti;
 5. Prezentirati oralnokirurški instrumentarij i različite tehnike vađenja zuba;
 6. Uvtrditi diferencijalnu dijagnostiku benignih i malignih promjena te pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Dinko Leović,
 • doc. dr. sc. Bruno Vidaković,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Zrinka Ivanišević,
 • Matea Dozet, dr. med. dent., asistent,
 • Eleonora Mandžukić, dr. med. dent., asistent,
 • Igor Tomičić, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal