• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Uvod u dentalnu medicinu

Ovaj predmet prvi je stomatološki predmet u kurikulumu dentalnih higijeničara i pripada skupini općih i stomatoloških pretkliničkih predmeta, a zadaća mu je upoznati studente sa budućom strukom, sljedeći načela etike i deontologije. 

Cilj predmeta je kroz odabrane teme predavanja studentima – budućim dentalnim higijeničarima odmah na početku studija pružiti široki uvid u stomatologiju kao stručnu i znanstvenu disciplinu, ali i u stomatologiju kao profesionalno opredjeljenje.

Definicija dentalne medicine - pojam etike i deontologije, Povijest dentalne medicine, Edukacijski program, Ustroj i funkcioniranje fakulteta, Prava i obveze studenata, Upoznavanje s osnovama struke, 
Grane dentalne medicine (Stručna i znanstvena usmjerenja u dentalnoj medicini- morfologija i dentalna antropologija, Dječja i preventivna dentalna medicina, Ortodoncija, Endodoncija i restaurativna dentalna medicina, Parodontologija, Oralna kirurgija, Stomatološka protetika, Oralna medicina ),Organizacija stomatološke službe u Republici Hrvatskoj, Timski rad i osoblje, 
Informatizacija u dentalnoj medicini, Što nakon završenog fakulteta, Kako uspješno učiti,
Dijagnostika oralne higijene i indeksi oralne higijene, Inspekcija usne šupljine ( registriranje karijesa, zubnih nadoknada, ispuna, protetskih radova i sl.), Inspekcija usne šupljine, registriranje parodontalnih indeksa, Metode za eliminaciju supragingivalnog zubnog kamenca
Metode za eliminaciju subgingivalnog  zubnog kamenca (elektronski aparati), Poliranje zubi i i sredstva za smanjivanje osetljivosti korjenova zuba, Kontrolni pregledi (komunikacija, zakazivanje , sadržaj), Motivacija i remotivacija pacijenata za održavanje oralne higijene,
Obuka pacijenata sa prirodnom denticijom, protetskim nadomjestcima i ortodontskim aparatima za održavanje oralne higijene, Obuka pacijenata sa implantima i suprastrukturama za održavanje oralne higijene, Održavanje oralne higijene u hospitaliziranih pacijenata i pacijenata sa visokim medicinskim rizicima, Oralna higijena u programima stomatološke zaštite

Obavezna literatura:

1. Keros J. Uvod u stomatologiju. Stomatološki fakultet u Zagrebu 2007. 

2. Jerolimov V. Hrvatsko stomatološko društvo od Austro-Ugarske monarhije do Europske unije, Hrvatski liječnički zbor, 2013.


Izborna literatura:


1.Hraste – Gržić, Uvod u stomatologiju, Opća i socijalna stomatologija, Medicinski fakultet Rijeka, 2006.

2. Zakon o stomatološkoj djelatnosti, 2007. 

3. Topić B., Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo - Zagreb, 2002.

Student će nakon odslušanog i položenog kolegija moći:

1.     Steći znanja o dentalnoj medicini kao znanosti;

2.     Interpretirati položaj dentalne medicine i dentalne higijena u zdravstvenom sustavu RH;

3.     Kritički prosuditi dijagnostičke metode i terapijske mogućnosti u dentalnoj medicine;

4.     Povezati dijagnostičke s terapijskim postupcima u liječenju anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva te oralne sluznice;

5.     Rangirati provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja;

6.     Valorizirati metode oralne profilakse;

7.     Utvrditi stomatološku nomenklaturu.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal