• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Razvoj čovjeka

Usvajanje spoznaje o osobitostima psihičkog razvoja čovjeka kroz pojedina životna razdoblja te uočiti različite potrebe bolesnika u različitim životnim razdobljima.

Uvod u razvoj čovjeka; razvoj, zdravlje i bolest; metode proučavanja razvoja čovjeka; razvojne teorije; obilježja pojedinih razdoblja razvoja; genetske osnove razvoja; prenatalni razvoj; prenatalna okolina; razvoj u prvoj godini života; prilagodba novorođenog djeteta, rast i razvoj, razvoj motorike i percepcije, kognitivni razvoj, razvoj ličnosti i socijalni razvoj; razvoj u ranom djetinjstvu; tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u srednjem djetinjstvu; tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u adolescenciji; odnos tjelesnog i psihičkog razvoja, razvoj spolnih značajki, motorički, kognitivni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, problemi adolescencije; razvoj u mlađoj odrasloj dobi - tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj, obitelj, zanimanje i profesionalni razvoj; razvoj u  srednjoj odrasloj dobi -tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj i razvoj ličnosti, kriza sredine života, obiteljske i profesionalne promjene; razvoj u starosti, starenje i starost naroda i pojedinca, teorije starenja, promjene u sposobnostima, ličnost i starenje, socijalni odnosi, obitelj, duševno zdravlje, smrt i umiranje, modeli socijalne i zdravstvene zaštite starih ljudi

Obavezna literatura:

 1. Despot - Lučanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi

Dopunska literatura:

 1. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller,: S. A. Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.1998
 2. Schaie, K. W. i Willis, S. L.:Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.2001
   

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: 

 1. opisati i razumjeti osobitosti psihičkog razvoja čovjeka kroz cijeli životni vijek, 
 2. opisati razvojne norme i uočiti promjene u tjelesnom, motoričkom, kognitivnom i socijalnom razvoju te u razvoju ličnosti tijekom životnog vijeka, 
 3. predvidjeti moguće psihičke poremećaje kod osoba određenih dobnih skupina,
 4. izabrati najprikladniju komunikaciju i terapijski pristup osobama određene životne dobi,
 5. razviti osjetljivost za različite psihološke potrebe osoba u različitim razvojnim razdobljima.
 6. integrirati biološke mehanizme funkcioniranja organizma,
 7. analizirati rast i razvoj, anatomiju i fiziologiju stomatognatog sustava

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal