• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Karijes zuba

Detaljno poznavanje tvrdih zubnih tkiva. Detaljno poznavanje karijesa zuba. Sposobnost opisa etiologije karijesa te metoda njegovog sprečavanja i liječenja. Sposobnost dobro utemeljenog odabira metoda sprečavanja i prevencije karijesa. Sposobnost prenošenja informacija o karijesu i njegovom sprečavanju pojedincima ili skupinama. Sposobnost opisa epidemiologije karijesa.
Sposobnost kritičkog proučavanja nove literature na temu karijesa

Anatomija, funkcija i klinički izgled zuba
Klinički izgled i histološka građa zdravog zuba
Klinička slika karijesa
Etiologija karijesa
Oralni biofilm, mikrobiologija, faze razvoja karijesa
Lokalni i opći etiološki čimbenici
Patogeneza karijesa
Prevencija i liječenje karijesa
Procjena razine oralne higijene indeksima
Antiseptici i njihova primjena u terapiji karijesa
Antibiotici i njihova primjena u terapiji karijesa i njegovih posljedica
Remotivacija i individualizacija oralne higijene

Obavezna literatura:

1. Jozo Šutalo i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994.

Nakon odslušane nastave predmeta  student bi trebao znati:

 1. Opisati tehniku postavljanja i uklanjanja koferdama
 2. postaviti i izraditi privremeni ispun/nadomjestak
 3. prepoznati karijesnu leziju
 4. identificirati fistulu i moguće simptome periapikalne patologije
 5. opisati sve faze rada u restorativnoj i endodontskoj terapiji
 6. procijeniti oralnu higijenu te adekvatno educirati pacijente o održavanju zdravlja tvrdih zubnih tkiva
 7. Integrirati biološke mehanizme funkcioniranja organizma
 8. Identificirati razlike u normalnoj građi i fiziologiji u odnosu na patofiziološke i patološke promjene te kliničku sliku bolesne osobe
 9. Povezati dijagnostičke s terapijskim postupcima u liječenju anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva te oralne sluznice
 10. Sastaviti riješenja za provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja
 11. Kreirati individualne preventivne mjere u svrhu očuvanja oralnog zdravlja te obučiti pacijenta o načinu njihovih provođenja
 12. Prezentirati metode oralne profilakse
 13. Utvrditi način i kvalitetu prehrane i prepoznati potrebe za promjenom prehrane u vezi s općim i oralnim zdravljem 
 14. Osmisliti promociju oralnog zdravlja kroz zdravstveno nastavne radionice
 15. Voditi komunikaciju s članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacijskih, socijalnih i odgojnih timova

Nositelj: doc. dr. sc. Davor Seifert
Suradnici:

 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal