• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Oralna fiziologija i patofiziologija

Cilj kolegija je objasniti studentu fiziologiju i patofiziologiju oralne šupljine, inervaciju oralne šupljine, ulogu temporomandibularnog zgloba i sline u fiziološkom i patofiziološkom funkcioniranju oralne šupljine.
Studentu će se također objasniti osnovni fiziološki i patofiziološki procesi cijelog organizma te način na koji se patofiziološki procesi ostalih organskih sustava manifestiraju u oralnoj šupljini.  

Struktura i fiziološka funkcija usne šupljine. Fiziološka funkcija temporomandibularnog zgloba. Refleks žvakanja, tipovi i kontrola žvakanja. Sastav i uloga salivacijskog sustava. Refleks gutanja. Receptori za bol, inervacija usne šupljine. Organski sustavi i osjetila (lokomotorni, probavni, vaskularni, nervni, respiratorni, hormonalni, urinarni). Patofiziologija bolesti unutarnjih organa koji se manifestiraju u usnoj šupljini.

Obavezna literatura:

  1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2017. (odabrana poglavlja)
  2. Gamulin S., Marušić M., Kovač Z. i sur. Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2018. (odabrana poglavlja)
     

Studenti će nakon završenog kolegija moći:

  1. Opisati fiziološke i patofiziološke procese glavnih organski sustava
  2. Opisati patofiziološke procese kod patogenetskih promjena oralne šupljine
  3. Identificirati razlike u normalnoj građi i fiziologiji oralne šupljine u odnosu na patofiziološke promjene te kliničku sliku
  4. Integrirati biološke mehanizme funkcioniranja oralne šupljine
  5. Analizirati rezultate kliničkih dentalno medicinskih znanstvenih istraživanja

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal