• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Parodontologija

Detaljno poznavanje potpornog aparata zuba
Detaljno poznavanje uobičajenih parodontalnih bolesti, prije svega gingivitisa uzrokovanog bakterijama i kroničnog parodontitisa
Detaljno poznavanje periimplantatnih bolesti
Sposobnost opisa etiologije parodontalnih i periimplantatnih bolesti i metoda njihovog sprečavanja i liječenja
Sposobnost dobro utemeljenog odabira metoda sprečavanja i prevencije najčešćih parodontalnih bolesti te periimplantatnih bolesti
Sposobnost prenošenja informacija o parodontalnim i periimplantatnim bolestima i njihovom sprečavanju pojedincima ili skupinama
Sposobnost opisa epidemiologije parodontalnih i periimplantatnih bolesti
Sposobnost kritičkog proučavanja nove literature na temu parodontalnih i periimplantatnih bolesti
Poznavanje principa liječenja implantatima

Anatomija, funkcija i klinički izgled parodonta
Klinički izgled i histološka građa zdravog potpornog aparata zuba
Klasifikacija parodontalnih bolesti
Kliničke slike različitih bolesti potpornog aparata zuba
Etiologija parodontalnih bolesti
Oralni biofilm, mikrobiologija, faze razvoja gingivitisa
Lokalni i opći etiološki čimbenici
Patogeneza parodontalnih bolesti
Prevencija i liječenje parodontalnih bolesti
Procjena razine oralne higijene i stanja parodonta indeksima
Plan terapije parodontalnih bolesti
Sistemska faza terapije
Terapija uzroka
Antiseptici i njihova primjena u terapiji parodontalnih i periimplantatnih bolesti
Antibiotici i njihova primjena u terapiji parodontalnih i periimplantatnih bolesti
Instrumentarij i tehnike rada
Ergonomija rada tijekom terapije uzroka (inicijalne parodontalne terapije)
Korektivna terapija
Indikacije za korektivnu terapiju
Terapija održavanja
Izračun razine rizika te planiranje kontrolnih posjeta
Remotivacija i individualizacija oralne higijene

Obavezna literatura:

  1. Herbert F. Wolf, Klaus H. Rateitschak, Edith M. Rateitschak, Thomas M. Hassell. Parodontologija, 3th ed. Zagreb Naklada Slap; 2009.
  2. Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang. Klinička parodontologija i dentalna implantologija, 1. hrvatsko izdanje, Zagreb, Globus, 2004. Odabrana poglavlja

Nakon odslušanog predmeta Parodontologija student bi trebao:

  1. Analizirati anatomiju i fiziologiju parodonta;
  2. Usporediti zdrav i bolestan parodont;
  3. Provoditi preventivni program usmjeren na prevenciju parodontalnih bolesti;
  4. Kritički prosuditi razinu oralne higijene pacijenta;
  5. Utvrditi etiologiju, patogenezu i terapiju najčešćih parodontalnih bolesti;
  6. Osposobiti se za provođenje inicijalne parodontalne terapije.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal