• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Gerontostomatologija

Cilj kolegija je da poučava studente o fiziologiji starenja, preventivnim i terapijskim mjerama iz različitih domena stomatologije i medicine koje se međusobno dopunjavaju u očuvanju i liječenju oralnog i općeg zdravlja osoba starije dobi.

Opći pojmovi o zdravlju i starenju; starenje i problemi starenja, Starija dob i stomatološka zaštita - demografija, stomatološka zaštita (s javnim financiranjem, samofinanciranje i starački domovi); Uloga stomatologa i oralnog higijeničara u interdisciplinarnom timu; Biološki aspekti starenja - bioliški, fiziološki, imunološki; Starenje i alveolarna kost, zubi, oralna sluznica, žlijezde slinovnice, parodocijum; Oralno zdravlje u starosti i kvalitet života; Bihevioralni aspekti starenja - psihološke perspektive starenja, utjecaj okoline i društva, komunikacija liječnik- starija osoba; Opći medicinski aspekti starenja - procjena stanja zdravlja, prehrana, mentalni poremećaji i psihijatrijske bolesti u starijih, lijekovi i starija dob; Opće bolesti u starijoj dobi; Prevencija i očuvanje zdravlja u starosti; Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija starije dobi; Zdravstvena zaštita starije dobi  - bolnička gerijatrija; Utjecaj medicinskih problema na stomatološku zaštitu; Epidemiologija oralnih bolesti u starije dobi , preventivna stomatološka zaštita; Patologija i terapija oboljenja oralne sluznice i pljuvačnih žlijezda; Patologija i terapija oboljenja zuba; Protetski aspekti u terapiji starije dobi;  Mogućnosti prihvaćanja i adaptacije starije dobi  na zubne nadoknade; Planiranje protetskog tretmana kod starih; Tretman bezubih pacijenata starije dobi; Tretman krezubih pacijenata starije dobi;  Izrada kompleksnih zubnih nadoknada; Izrada fiksnih zubnih nadoknada; Rehabilitacija bolesnika starije dobi ovisnih o tuđoj skrbi; Protetske nadoknade na miniiplantima; 
Endodontsko liječenje starije dob; Oralno kirurška terapija; Maksilofacijalna kirurgija i stari; Oralni implanti i starija dob.

Obavezna literatura:

  1. Ćatović A. i sur. Odabrana poglavlja iz gerontostomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Skripta, Zagreb, 2004. 

Dopunska literatura:

  1. Recentna znanstvena i stručna literatura iz predmetnog područja 

Studenti će nakon završenog kolegija biti osposbljen:

  1. Utvrditi komunikacijske vještine potrebne za rad s pacijentom starije životne dobi; 
  2. Utvrditi mogućnosti pružanja dentalnomedicinske zdravstvene zaštite i njega pacijenata starije životne dobi; 
  3. Osmisliti i razviti potrebe preventivnih mjera očuvanja i promocije oralnog zdravlja starije životne dobi; 
  4. Prezentirati metode oralne profilakse pacijenata starije životne dobi.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal