• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Hitna stanja u medicini

Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja i vještina iz područja hitne medicine i reanimatologije. Prepoznavanje znakova očigledne ili prijeteće ugroženosti života dio su temeljnih stručnih znanja svih zdravstvenih djelatnika, pa tako i dentalnog higijeničara na razini primjerenoj stručnoj osposobljenosti i opremljenosti mjesta na kojem se pruža hitna intervencija. S obzirom na važnost ranog prepoznavanja i liječenja urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini. Osnovni je cilj je prenijeti studentima osnove reanimacijskih postupaka kao temeljnog znanja svih medicinskih djelatnika, te prepoznavanje stanja životne ugroženosti i njihove početne skrbi primjereno djelokrugu rada dentalnog higijeničara.

Hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine. Procjena vitalnih funkcija i težine bolesnog stanja. Vodeći simptomi i laboratorijski pokazatelji u hitnoj medicini. Prepoznavanje i procjena akutnih i hitnih stanja (internističkih, neuroloških, psihijatrijskih, infektoloških, oftalmoloških, otorinolaringoloških, ginekoloških, pedijatrijskih). Temeljni i napredni postupci održavanja života odraslih, djece i trudnica. Prepoznavanje, procjena i početno zbrinjavanje kirurških i traumatoloških bolesnika (opekline/ozebline, kemijske i električne ozljede, ubodi/ugrizi, krvarenja, prijelomi, politrauma, traumatski šok). Podjela i uzroci šoka. Komunikacija u hitnim stanjima i transport vitalno ugroženog bolesnika.

Obavezna literatura:

 1. Gašparović V, i sur. Hitna Medicina. 2. dop. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Peršec J. Anesteziologija u dentalnoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1.hrv.izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Smjernice za rad izvanbolničke hitne službe (dostupno na: https://www.hzhm.hr/source/smjernice/smjernice-za-rad-izvanbolnicke-hitne.pdf)
   

Dopunska literatura: 

 1. Šakić KZ, i sur. Klinička anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje. Osijek: Medicinski fakultet; 2008.

Nakon odslušane nastave, odrađenih seminara i vježbi studenti će moći

 1. prepoznati hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine
 2. procijeniti težinu bolesnog stanja i poduzeti odgovarajuće hitne mjere kod životno ugrožavajućih stanja
 3. rukovati s temeljnim tehnikama monitoringa vitalnih funkcija
 4. ukloniti prijeteći uzrok smrti (gušenje, srčani zastoj, zastoj disanja)
 5. sudjelovati kao član tima u postupku kardiopulmonalne reanimacije te samostalno započeti reanimaciju
 6. prezentirati temeljne i napredne postupke održavanja života odraslih, djece i trudnica
 7. poduzeti mjere prve pomoći i početnog zbrinjavanja kirurših i traumatoloških bolesnika
 8. prepoznati stanje šoka i primjeniti odgovarajuće postupke s obzirom na uzrok, patofiziološki proces, i primjenjivi protokol

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal