• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Specijalistika dentalne medicine

Cilj predmeta je studenta uputiti u specijalističke grane stomatologije: Ortodoncija, Stomatološka protetika i Endodoncija.
Glavni cilj ortodontskog programa je edukacija budućih dentalnih higijeničara asistentskim i pomoćnim zahvatima tijekom provođenja ortodontske terapije, teorijsko znanje, adekvatno provođenje, specifičnosti obuka ortodontskih pacijenta o oralnoj higijeni, stjecanje osnovnih pojmova o dentalnoj fotografiji, ortodontskim materijalima te ortodontskoj terapiji općenito.
Glavni cilj protetike je da podučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i vještinama na kojima se temelji klinički i laboratorijski rad u konvencionalnoj terapiji djelomično ili potpuno bezubih čeljusti s pripadajućim djelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva. 
Glavni cilj endodoncije je da poučava studente o etiologiji i terapiji bolesti zubne pulpe i periradikularnog područja, traumi zuba i čeljusti, o materijalima i lijekovima u endodontskoj terapiji te endodontskoj kirurgiji

TEORIJSKA NASTAVA  ORTODONCIJA

- Funkcijski, psihološki i socijalno-ekonomski značaj ortodontske terapije
- Rast i razvoj kraniofacijalnog sustava
- Značajke normalne okluzije tijekom mliječne, mješovite i trajne denticije
- Skeletne i dentalne značajke pojedinih ortodontskih anomalija
- Etiologija anomalija – genetski, opći i lokalni čimbenici, poremećena funkcija, loše navike
- Pravovremeno prepoznavanje i prevencija ortodontskih malformacija
- Vrste žlica i način uzimanja otisaka
- Osnove dentalne fotografije, pravila fotografiranja, osnovni pojmovi u fotografiji
- Dijagnostika ortodontskih anomalija
- Rtg snimke u ortodonciji
- Prikaz i priprema pacijenta za mobilnu ortodontsku terapiju
- Prikaz i priprema pacijenta za fiksnu ortodontsku terapiju
- Prikaz i priprema za terapiju pacijenata s poteškoćama u rastu i razvoju
- Priprema i terapija pacijenata za ortodontsko kirurški tretman
- Retencija - važnost, načini i vrijeme provođenja
- Održavanje oralne higijene pacijenata tijekom ortodontske terapije, kemijski i fizički mehanizmi uklanjanja zubnog plaka

TEORIJSKA NASTAVA  PROTETIKA

Definicija i podjela proteza. Protetski aspekti u terapiji starijih osoba totalnim protezama. Indikacije i kontraindikacije za izradu totalnih proteza.
Uloga dentalnih higijeničara u rehabilitaciji bezubih pacijenata.
Biološki aspekti starenja. Anatomija i fiziologija orofacijelnog sistema sa stajališta bezubosti.
Komunikacija dentalni higjeničar – pacijent.
Klinički i laboratorijski postupci izrade totalnih proteza.
Priprema pacijenta.    
Principi i biološka stajališta  otisaka bezubih čeljusti. Definicija i podjela otisaka.
Postupak uzimanja otiska bezube čeljusti.    
Uvod i područje parcijalne proteze
Gubitak zuba i posljedice na stomatognati sistem.Uzroci nastanka bezubosti.
Osnovni oblici bezubosti. Podjela parcijalnih proteza.
Uloga dentalnog  higijeničara u rehabilitaciji bezubog pacijenta.
Parcijalna pločasta proteza. Definicija i podjela. Indikacije i kontraindikacije.
Osnovni dijelovi parcijalnih pločastih proteza.
Klinički i laboratorijski postupci izrade. Postupak uzimanja otiska bezube čeljusti.
Parcijalna skeletirana proteza. Definicija i ostala razmatranja. Indikacije i
kontraindikacije. Delovi PSP. Podjela parcijalnih skeletiranih proteza.
Klinički i laboratorijski posupci u terapiji  bezubosti parcijalnim skeletiranim
protezama.    
Uvod i područje fiksne protetike
Fiksne nadoknade. Indikacije i kontraindikacije. Terapijske vrijednosti fiksnih nadoknada.
Uloga dentalnog higijeničara u rehabilitaciji bezubog pacijenta fiksnm nadoknadama.    
Stalne fiksne nadoknade. Definicija, indikacije i podjela.
Privremene fiksne nadoknade. Izrada i uloga privremenih fiksnih nadoknada.
Fiksiranje privremenih fiksnih nadoknada.
Osnovni principi preparacije zuba. Demarkacija preparacije.
Situacijski otisak, priprema regije gingivalnog sulkusa za uzimanje otiska elastomerima.

TEORIJSKA NASTAVA  ENDODONCIJA

1.Etiologija pulpnih bolesti 2. Histopatologija pulpnih bolesti 3. Promjene zubne pulpe pri starenju 4. Mehanizmi nastajanja dentinske i pulpne boli 5. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika pulpne boli 6. Reakcija pulpe na iritacije 7. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika pulpnih bolesti 8. Zaštita zubne pulpe (indirektno i direktno prekrivanje pulpe) 9. Akutni pulpitisi 10. Kronični pulpitisi 11. Nekroza i gangrena pulpe 12. Terapija pulpnih bolesti 13. Pulpektomija i pulpotomija 14. Anestezija u endodonciji 15. Intrakanalni medikamenti 16. Kemomehanička obrada korijenskih kanala 17. Terapija boli u endodonciji 18. Sredstva za ispiranje korijenskih kanala 19. Materijale za punjenje korijenskih kanala 20. Sredstva za privremeno zatvaranje kaviteta 21. Očitanje panoramskih i intraoralnih snimki
.
PRAKTIČNA NASTAVA 

U okviru praktične nastave student je obavezan da realizira :
- upoznavanje sa osnovnim principima rada u stomatološkoj protetici(materijali, oprema i instrumenti)
- asistiranje stomatologu u toku stomatološke intervencije
- psihološka priprema pacijenata sa poteškoćama u razvoju za stomatološkitretman
- obuka pacijenta održavanju higijene zubnih nadoknada
- uzimanje otisaka za izradu studijskih modela
- postavljanje modela u paralelometar
- postavljanje obraznog luka i prijenos modela u artikulator
- skidanje privremenih krunica
Prilikom prisustva obaveznim praktičnim oblicima nastave, dužan je apsolvirati i demonstirati praktičnu nastavu, u okviru koje će se upoznatisa svim kliničkim i laboratorijskim fazama izrade zubnih nadoknada.
U okviru praktične nastave, student je dužan sudjelovati u procesu edukacije i praćenju protetske sanacije 10 pacijenata.
 

Obavezna literatura:

 1. Lapter V. i sur. Ortodontske naprave. Školska knjiga Zagreb,2010
 2. Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb : Aerografika, 2001. 
 3. Kraljević K., Kraljević Šimunković S.: Djelomične proteze. Zagreb:  In-tri, 2012
 4. Torabinejad M, Walton RE.Endodoncija: načela i praksa; Naklada Slap. Zagreb 2010
   

Dopunska literatura: 

 1. Živko-Babić  J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja Zagreb: Školska knjiga, 2005. 
 2. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb : Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr) 
   

Student će nakon završenog kolegija moći:

 1. Izraditi standardni set intraoralnih i ekstraoralnih fotografija pacijenta te njihova kompjuterska obrada
 2. Provoditi intraoralna i ekstraoralna mjerenja pacijenta prilikom ortodontskih dijagnostičkih postupaka
 3. Uzimati studijski model
 4. Pripremiti bravice prilikom postave fiksnog ortodontskog aparata
 5. Uklanjati tvrde i meke naslage s tvrdih zubnih tkiva prije i tijekom ortodontske terapije
 6. Pripremiti odljepljene bravice prilikom njezine ponovne postave
 7. Odrediti veličine prstenova na modelu i pripremiti ih prije postave fiksnog ortodontskog aparata
 8. Uklanjati višak cementa nakon što je ortodont cementirao prsten
 9. Stavljati  i uklanjati ortodontske gumice za separaciju
 10. Postavljati i mijenjati gumene ligature
 11. Provoditi obuku pacijenta u postavi ekstraoralnih gumica
 12. Provoditi obuka pacijenta o održavanju i nošenju ortodontskih aparata
 13. Provoditi obuku pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene tijekom ortodontske terapije
 14. Pravlino asistirati ortodontu prilikom redovitih ortodontskih kontrola
 15. Pravilno asistirati oralnom kirurgu tijekom operativnog izvlačenja impaktiranog zuba i priprema bravice za lijepljenje
 16. Analizirati rast i razvoj, anatomiju i fiziologiju stomatognatog sustava
 17. Identificirati razlike u normalnoj građi i fiziologiji u odnosu na patofiziološke i patološke promjene te kliničku sliku bolesne osobe
 18. Povezati dijagnostičke s terapijskim postupcima u liječenju anomalija i bolesti tvrdih i mekih zubnih tkiva te oralne sluznice
 19. Sastaviti riješenja za provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja
 20. Prezentirati metode oralne profilakse
 21. Utvrditi način i kvalitetu prehrane i prepoznati potrebe za promjenom prehrane u vezi s općim i oralnim zdravljem 
 22. Osmisliti promociju oralnog zdravlja kroz zdravstveno nastavne radionice
 23. Voditi komunikaciju s članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacijskih, socijalnih i odgojnih timova
 24. Identificirati vrste lijekova za liječenje oralnih bolesti i unutarnjih bolesti koje se manifestiraju u oralnoj šupljini
 25. Ocijeniti rizik prijenosa infekcije u stomatološkoj ordinaciji i odabrati odgovarajuće mjere zaštite za članove dentalnog tima i pacijente u svrhu kontrole infekcija
 26. Razviti komunikacijske vještine i etička načela potrebna za rad u dentalnom timu te pacijentom i njegovom obitelji
 27. Utvrditi hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine
 28. Analizirati rezultate temeljnih medicinskih i kliničkih dentalno medicinskih znanstvenih istraživanja

 

Stečene kompetencije iz protetike :

 1. Opisati kliničke i laboratorijske faze u izradi svih zubnih nadoknada,
 2. Opisati proceduru asistiranja stomatologu tijekom stomatološke intervencije,
 3. Uzeti situacioni otisak za izradu dijagnostičkog modela,
 4. Prepoznati ekstraoralne promjene kod pacijenta,
 5. Opisati postupke koji su neophodni za pripremu pacijenata za održavanje oralne higijene usta i zubnih nadoknada.

Stečene kompetencije iz endodoncije :

 1. Opisati metode i tehnike odstranjenje pulpe zuba, čišćenje i punjenje korijenskog kanala čime se uklanja bol i omogućuje zadržavanje zuba u ustima.

Nositelj: doc. dr. sc. Davor Seifert

Vanjski suradnici:

 • Ivona Bambir, dr. med. dent., asistent,
 • Petra Džapo, dr. med. dent., asistent,
 • Katarina Komar Milas, dr. med. dent., asistent,
 • Tena Manjarić Pavić, dr. med. dent., asistent,
 • Renata Sikora, dr. med. dent., asistent,
 • Maja Šušnjara, dr. med. dent., asistent,
 • Igor Tomičić, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal