• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Interna medicina

Cilj predmeta je naučiti studenta kako prepoznati kliničke simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava, spolnih bolesti i bolesti kože, s naglaskom na njihove manifestacije u oralnoj šupljini. Studenti kroz kolegij uče pristup dentalnom bolesniku s bolestima unutarnjih organa, načine fizikalnog pregleda i mjerenja vitalnih znakova te provođenje osnovnih medicinsko-tehničkih postupaka i interpretaciju osnovnih laboratorijskih pokazatelja važnih za provođenje dentalnih zahvata. Studenti uče povezati patofiziološku podlogu s kliničkom slikom i tijekom nastanka bolesti te na temelju prikupljenih podataka, izvesti zaključke o najvjerojatnijoj dijagnozi, potrebnim dijagnostičkim postupcima i terapiji. Poseban značaj se pridaje načinu obavljanja dentalnih zahvata kod rizičnih pacijenata, procjeni rizika prije dentalnog zahvata te opravdanosti za izvođenje dentalnog zahvata kod pacijenata s povećanim rizikom. Studente će se također upoznati s hitnim internističkim stanjima u ordinaciji dentalne medicine te pravilnom algoritmu reakcije na hitna stanja.

Anamneza i pregled zuba i usne šupljine bolesnika. Status internističkog pacijenta – procjena rizika za izvođenje dentalnih zahvata. Oralne manifestacije bolesti gastrointestinalnog trakta. Kardiološki pacijent u ordinaciji dentalne medicine – mjere opreza. Zarazne bolesti i dentalni pacijent. Stomatološki pristup bubrežnom bolesniku – mjere opreza kod bubrežnog zatajenja i hemodijalize. Oralne manifestacije bolesti dišnog sustava. Oralne manifestacije hematoloških bolesti. Poremećaj koagulacije i zgrušavanja kod dentalnih zahvata – najvažniji laboratorijski nalazi. Dentalni pacijent s endokrinološkim bolestima. Mjerenje vrijednosti šećera u krvi u dentalnih pacijenata. Dentalni pacijent s reumatološkim bolestima. Oralne manifestacije reumatoloških bolesti. Dentalni pacijent i primjena lijekova. Oralne manifestacije nuspojava uzimanja lijekova. Anafilaktički šok i ostala hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine.

Obavezna literatura:

 1. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. 4. iz. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008. (odabrana poglavlja)
 2. Nastavni materijali sa seminara i predavanja.
   

Dopunska literatura:

 

 1. Včev A, Burton N, Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrvatsko izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Opisati najznačajnije bolesti unutarnjih organa i organskih sustava
 2. Povezati oralne manifestacije bolesti unutarnjih organa s patofiziološkim mehanizmom u njihovoj podlozi
 3. Pravilno izvesti osnovne dijelove fizikalnog pregleda, mjerenja vitalnih znakova i medicinsko-tehničkih postupaka
 4. Izdvojiti diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti na osnovu kliničkih simptoma i znakova prisutnih u kliničkoj slici
 5. Procijeniti rizik i opravdanost izvođenja dentalnih zahvata kod internističkih bolesnika
 6. Prepoznati rizična stanja pacijenata za izvođenje dentalnih zahvata na temelju osnovnih vitalnih parametara i laboratorijskih pokazatelja
 7. Prepoznati i adekvatno reagirati na hitna internistička stanja

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal