• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Dentalna radiologija

Cilj nastave je da student savlada znanje i vještine koje se odnose na njihovu primjenu u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Savladavanjem temeljnih vještina u izvođenju intraoralnih metoda snimanja dentalni higijeničar je u stanju izvoditi ali i kontrolirati ispravnost izvođenja svih intraoralnih radiografskih procedura.

OSNOVI RADIOLOGIJE Predmet proučavanja, mehanizmi djelovanja
ionizirajućeg zračenja. Osjetljivost organizma čovjeka na ionizirajuća zračenja.
Princip nastanka rendgenske slike.
OSNOVNI PRINCIPI IZVOĐENJA  PREGLEDA Priprema pacijenata za radiološki pregled. Orijentacijske ravnine, linije i točke. Pozicioniranje pacijenata za izvođenje pojedinih rendgenoloških metoda. Principi snimanja kod djece, starih osoba i osoba s posebnim potrebama. Principi izvođenja rendgenoloških metoda kod pacijenata na radioterapiji.
ZAŠTITA OD INFEKCIJE U TOKU IZVOĐENJA POJEDINIH METODA Zaštita od infekcije u pripremi pacijenta za snimanje. Zaštita od infekcije tijekom snimanja. Zaštita od infekcije tijekom kemijske obrade snimke.
ARTEFAKTI Artefakti nastali tijekom izvođenja snimanja. Artefakti nastali tijekom kemijske obrade . Artefakti nastali tijekom čuvanja snimaka.

Obavezna literatura:

 1. Janković S., Eterović D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada: 2002
 2. Krolo I., Zadravec D. Dentalna radiologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.
   

Nakon odslušane nastave student će moći:

 1. Usvojiti radiološku terminologiju i steći sposobnost radiološke analize anatomskih struktura gornje i donje čeljusti i patoloških procesa zubi.
 2. Integrirati radiološku sliku s patoanatomskim promjenama.
 3. Prepoznati karakteristične radiološke manifestacije bolesnih stanja čeljusti i zubi.
 4. Odabrati slikovni dijagnostički modalitet prikladan za dijagnostiku patoloških promjena.
 5. Argumentirati izbor radiološke dijagnostike i medicinskom terminologijom radiološki integrirati s kliničkim nalazom.
 6. Kritički prosuditi izbor radiološkog modaliteta sa ciljem sprječavanja prekomjernog izlaganja ionizirajućeg zračenja ili nepoželjnih i štetnih učinaka.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal