• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Anesteziologija s analgezijom u dentalnoj medicini

 Upoznavanje  anestezije i analgezije  u dentalnoj medicini
-  Definicije kliničkih indikacija za odabir  regionalne ili opće anestezije.
-  Lijekovi koji se koriste sa ciljem postizanja analgezije
-  Načini izvođenja analgezije: peroralna, parenteralna, inhalacijska analgezija
Upoznavanje s vrstama anestezije u dentalnoj medicini
-  Opća anestezija: indikacije, kontraindikacije
-  Tehnike regionalne anestezije – blokovi živaca, površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije
-  Lijekovi i pribor za izvođenje regionalne anestezije
-  Procjena učinka bloka i površinske anestezije
Osobitosti analgezije i anestezije u dječjoj dobi
Upoznavanje s neželjenim učincima anestezije i analgezije u dentalnoj medicine, hitni postupci dentalnog higijeničara pri pojavi neželjenih reakcija

Upoznavanje s vrstama anestezije u dentalnoj medicini
-    Opća anestezija: indikacije, kontraindikacije
-    Tehnike regionalne anestezije – specifični blokovi živaca, površinska anestezija: indikacije i kontraindikacije
-    Lijekovi i pribor za izvođenje regionalne anestezije
-    Procjena učinka bloka i površinske anestezije
-    Ocjenske ljestvica za bol
Analgezija u dentalnoj medicini
-    Definicija premedikacije, peroralna analgezija, 
-    parenteralna analgezija intravenska, intramuskularna 
-    nesteroidni protuupalni lijekovi koji se koriste sa ciljem postizanja analgezije
-    Načini izvođenja analgezije: peroralna, parenteralna, inhalacijska analgezija
Analgezija i anestezija dječje dobi u dentalnoj medicini
Neželjeni učinci anestezije i analgezije u dentalnoj medicine, hitni postupci dentalnog higijeničara pri pojavi neželjenih reakcija

Obavezna literatura:

 1. K. Šakić i suradnici: Anesteziologija,reanimatologija i intenzivno liječenje,  Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 2018. Nastavni tekst(skripta), online
 2. Peršec  J. i sur. Anesteziologija u dentalnoj medicini.Stomatološki fakultet, Zagreb, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek ISBN  978-953-176-899-3, Medicinska naklada,  Zagreb, 2019, 
 3. K. Šakić i suradnici: Klinička anesteziologija, Grafika, Osijek, 2008.
   

Dopunska literatura: 

Natuknice s predavanja

Nakon završene nastave i položenog ispita studenti koji se školuju za zvanje „dentalni higijeničar“ će biti upoznati s osnovama anestezije i analgezije u dentalnoj medicini

 1. Biti spreman/spremna objasniti različite tehnike izvođenja anestezije u dentalnoj praksi
 2. Uočiti visokorizičnog bolesnika za anesteziju u dentalnoj praksi
 3. Pripremiti lijekove I instrumentarij za različite metode regionalne anestezije u dentalnoj medicini
 4. Uočiti po život ugrožavajuća stanja u dentalnoj praksi
 5. Vježbati  i primjeniti postupke osnovnoga i uznapredovaloga održavanja života
 6. Analizirati intenzitet boli u bolesnika nakon dentalnih zahvata provoditi napisanu određenu metodu liječenja boli u dentalnoj praksi
 7. Integrirati biološke mehanizme funkcioniranja organizma
 8. Identificirati vrste lijekova za liječenje oralnih bolesti i unutarnjih bolesti koje se manifestiraju u oralnoj šupljini
 9. Utvrditi hitna dentalna i medicinska stanja u ordinaciji dentalne medicine

Nositelj : prof. dr. sc. Katarina Šakić - Zdravčević

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Livija Šakić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal