• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihologija sestrinstva 1

Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o psihološkim značajkama učenika/studenata kao i procesa učenja, kao i odnosa između nastavnika i učenika/studenata. 

Uvod u psihologiju; Primjena metoda i tehnika istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja; Pamćenje i zaboravljanje; Temeljni uvjeti učenja; Teorije učenja; Racionalna organizacija učenja; Individualne razlike u kognitivnim osobinama; Motivacija i emocije; Ličnost; Socijalno ponašanje i grupni utjecaj; Upravljanje grupom i disciplina; Osobe s teškoćama prilagodbe; Vrednovanje i ocjenjivanje znanja.

Obavezna literatura:

 1. Miljković D, Rijavec M, Vlahović-Štetić V, Vizek-Vidović V. Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP; 2003.
 2. Howe MJA. Psihologija učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2002.

 

Dopunska literatura:

 1. Pastuović N. Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen; 1997.
 2. Grgin T. Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1997.
 3. Petz B. Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2001.
 4. Zarevski P. Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1999.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. staviti u odnos psihologiju obrazovanja i mentoriranja u području sestrinstva;
 2. odrediti metode i tehnike istraživanja koje se u psihologiji obrazovanja koriste;
 3. usporediti teorije i modele psihologije obrazovanja;
 4. analizirati metode poučavanja studenata kao učenika;
 5. objasniti teoriju motivacije i samoregulirano učenje;
 6. primijeniti metode poučavanja u radu sa studentima;
 7. klasificirati pojave koje prate učenje i pamćenje kao i organizaciju učenja i pamćenja;
 8. primijeniti procjenjivanje i mjerenje znanja i vještina studenata u sestrinstvu;
 9. oblikovati osobne zaključke korištenjem literature i drugih podataka;
 10. vrednovati primjenu etičkih načela i komunikacijskih vještina u praksi zdravstvene njege.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Branka Restek Petrović,

°       doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

°       dr. sc. Ivana Barać, viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal