• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Istraživanje i metodologija istraživanja

Upoznati studente s mogućnosti praktične primjene informatičkih sustava u sestrinstvu, u vođenju sestrinske dokumentacije i prikupljanju podataka za stručna i znanstvena istraživanja.

Informacijski sustavi i baze podataka u sestrinstvu: medicinsko-informatičko nazivlje, oblikovanje i korištenje baza podataka (Access), komponente i razine zdravstvenih informacijskih sustava (ZIS), uloga sestrinstva u ZIS-u i uloga ZIS-a u sestrinstvu, registri kao posebna vrsta ZIS-a, zaštita podataka u ZIS-u, pretraživanje informacija na internetu (bibliografske baze podataka), inteligentni informacijski sustavi, sustavi za učenje.  
Telemedicina: pojam i značenje telemedicine u sestrinstvu, telenadzor, teleupravljanje, teleintervencije.

1.    MS Explorer on line pomoć
2.    MS Word on line pomoć
3.    MS Excel on line pomoć
4.    MS PowerPoint on line pomoć
5.    MS Internet Explorer on line pomoć
6.    MS Outlook on line pomoć 
7.    ostala dostupna literatura vezana uz WINDOWS operacijski sustav i MS Office

Nakon završenog kolegija, student/-ica će moći:

  1. argumentirati važnost informacija u dnevnom radu i istraživanju kroz postojeće ili buduće (potrebne) informacijske sustave u zdravstvu i posebno u sestrinstvu;
  2. obrzložiti medicinsko-informatičku terminologiju i proces prikupljanja, pripreme podataka i organizacije podataka uz korištenje suvremenih tehnologija;
  3. organizirati datoteke;
  4. oblikovati baze podataka;
  5. koristiti baze podataka;
  6. razviti stavove o kulturi zaštite podataka u sustavu zdravstva.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal