• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Cjeloživotno obrazovanje

Upoznati studente s nužnošću cjeloživotnoog obrazovanja, mogućnostima koje se otvaraju tijekom i nakon formalnog obrazovanja.

Profesionalni razvoj i cjeloživotno obrazovanje, modeli učenja odraslih, razvoj i planiranje edukacijskih programa u okviru cjeloživotnog obrazovanja, uloga nastavnika u edukacijskim programima cjeloživotnog učenja, poticanje i praćenje samoreguliranog učenja.

Obavezna literatura:

 1. Miljković D, Rijavec M, Vlahović-Štetić V, Vizek-Vidović V. Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP; 2003.
 2. Vizek-Vidović V, Vlahović Štetić V.  Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Ljetopis socijalnog rada. 2007;14(2):283-310.

 

Dopunska literatura:

 1. Desforges C. Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb: EDUCA; 2001.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti ulogu cjeloživotnog učenja u profesionalnom razvoju;
 2. opisati glavne značajke procesa učenja odraslih;
 3. uspostaviti grupna pravila, usmjeravati raspravu pitanjima različite vrste;
 4. vrednovati rad grupe;
 5. planirati i izvesti prezentaciju uz primjenu informacijske tehnologije (IT);
 6. primijeniti različite tehnike za evaluaciju edukacijskih programa;
 7. primijeniti tehnike kritičkog čitanja.

Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić,

°       doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Cecilija Rotim, mag. med. techn., predavač.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal